Kart: Folkehelseinstituttet

Grønt lys for mesteparten av Europa – og tre regioner i Sverige

Skrevet av Roger Marthinsen
10.07.2020 12:17

Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land.

Regjeringen åpner nå for at man kan reise til og fra alle land i Europa, utenom Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg. Det åpnes også for reiser til Kronoberg, Skåne og Blekinge i Sverige.

Dette ble informert om på en pressekonferanse regjeringen holdt i dag.

– Vi har lav smitte i Norge nå takket være vår felles innsats denne våren og sommeren. Det gjør at vi kan åpne litt mer opp for inn- og utreise til andre land med lignende smittesituasjon. Samtidig vil dette gjøre oss sårbare for smitteimport fra utlandet, og alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser, sier justisminister Monica Mæland. 

Kriteriene for å vurdere smittesituasjonen omfatter blant annet antall smittede relativt til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om trender i smittetallene, smitteverntiltak og intensivinnleggelser. Basert på denne informasjonen gjøres det en helhetsvurdering.  

Basert på kriteriene vil landene vurderes som «røde» eller «grønne». Kriteriene kan justeres dersom utviklingen i smittesituasjonen tilsier det. 

Utenriksdepartementet har siden mars frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, men fra 15. juni har det vært gjort unntak for land i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Fra 15. juli gjøres det unntak for flere land i EØS/Schengen-området som også har en tilfredsstillende smittesituasjon. I Sverige tilsier smittesituasjonen nå at regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne fritas for karanteneplikt.  

– De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

De som likevel velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no. Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.  

– Det betyr at du kan risikere å få karantene når du kommer hjem, selv om landet var grønt da du dro, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

[annonse]
Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og regioner som har en tilfredsstillende smittesituasjon og dermed kan vurderes som «grønne». Oversikten vil bli oppdatert i utgangspunktet hver 14. dag. 

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor EØS/Schengen-området med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli. 

Det er altså hvor man er bosatt som er avgjørende, ikke hva slags statsborgerskap man har. Eksempelvis vil nå en amerikaner bosatt i Italia kunne reise til Norge, mens en italiener bosatt i USA ikke får komme med mindre han eller hun oppfyller andre innreiseregler, som for eksempel de nye kjærestereglene der kjærester og familiemedlemmer til nordmenn nå kan komme på besøk til Norge:

Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.