Rana FKs jenter 16-lag kan fra 1. juni trene nesten helt som normalt. Foto: Roger Marthinsen

Gult lys for trening for barn og unge

Skrevet av Roger Marthinsen
28.05.2020 16:23 - OPPDATERT 28.05.2020 19:32

Fortsatt åpnes det ikke for kamper, men fra 1. juni kan barn og ungdom trene blant annet fotball, som normalt.

Helsemyndighetene presenterte i dag en oppdatert smittevernveileder for den organiserte idretten. Veilederen åpner for fysisk kontakt mellom utøvere, fra 1. juni.

– Vi vet hvor viktig idretten er som fellesskapsbygger, som sosial arena og møteplass. Derfor er det ekstremt viktig – både for idretten og for samfunnet – at vi nå kommer i gang med treningsaktivitet for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Mange barn og unge har stor glede av å delta på organiserte idrettsaktiviteter, og har ventet på å få komme i gang igjen. Der er de i aktivitet og treffer vennene sine – begge deler er viktig for barn og unges fysiske og psykiske helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 Fra 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager, der man bruker et trafikklyssystem for tiltaksnivåene.

Det tiltaksnivået man nå følger er gult nivå. Det betyr at det åpnes opp for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år for trening, men ikke for ordinære seriekamper og arrangementer. Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber. Så lenge man er inntil 20 personer, og i samme gruppe, så kan barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening.

Det legges også opp til at svømmehallene kan åpne for svømmeopplæring og svømmetrening. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger når det gjelder garderober i tilknytning til svømmehaller.

– Nå er det viktigere enn noen gang at idretten er sitt ansvar bevisst og at vi greier å overholde smittevernreglene slik at vi kan bevege oss inn i neste fase, sier Raja.

Under dagens pressekonferanse der regjeringen orienterte om tiltakene, ble det påpekt at regelen om minimum én meters avstand fortsatt gjelder. At man åpner for normal aktivitet innenfor idrett for barn og ungdom, er et unntak. Og dette gjelder altså for barn og ungdom opp til 19 år. 

Helseminister Bent Høie antydet under dagens pressekonferanse at det kan bli aktuelt å fortsette med 1-meters-regelen i hvert fall ut 2020. 

[annonse]
Dagens endring åpner altså for trening – men ikke kamp – for barne- og ungdomsidretten. For voksen-fotballen er det imidlertid fortsatt ikke varslet noen oppmyking av avstands- og gruppestørrelse-regler, noe som gjør at det fortsatt er helt uvisst når det blir en eventuell seriestart for Rana FK, B&Y IL og resten av de lokale fotballklubbene. 

---------

SPØRSMÅL OG SVAR

Betyr dette at barn og ungdom kan trene som vanlig?

Nei, ikke helt som før. Det åpnes opp for all barne- og ungdomsidrett til og med det året du fyller 19 år for trening, men ikke for ordinære seriekamper og arrangementer.

For trening anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Unntak fra avstandskravet på 1 meter gjelder for barn og ungdom opp til 19 år i forbindelse med trening under organisert idrett. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Idrettslag/foreninger bør der det er mulig, inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.
Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.

Kan hele laget trene sammen?

Så lenge man er inntil 20 personer, og i samme gruppe, så kan barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening.

Kan jeg spille håndball, fotball og andre lagidretter?

Idrettslag/foreninger bør i idretter inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Lagidretter og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt kan trene med normal kontakt mellom deltakerne når regler om gruppestørrelse overholdes. Det betyr at idretter som fotball og håndball kan gjennomføres med kontakt.

Hva med idretter med mye nærkontakt?

I idretter, som for eksempel kampsport, bryting eller pardans hvor utøverne er tett på hverandre, er det viktig at treningspartnerne begrenses til et fåtall faste partnere. NIF må sammen med de enkelte særforbundene utarbeide råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene.

Hva med toppidretten?

Norges idrettsforbund (NIF) har presentert et forslag for en innfasing av toppidretten. Dette forslaget er basert på prinsippene for den dispensasjonen som er gitt når det gjelder toppfotballen. Forslaget er til vurdering hos helsemyndighetene.

Åpner svømmehallene?

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernregler. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

Hva med ungdom over 19 år og voksenidretten? 

Voksne er i større grad enn barn og unge smitteførende. For personer over 19 år gjelder fremdeles regelen om minst 1 meters avstand. Helsemyndighetene gjør forløpende vurderinger med mål om en smittevernmessig forsvarlig og gradvis åpning for alle målgrupper.

Kan vi bruke felles utstyr som baller, matter o.l.? 

[annonse]
Ja, så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr benyttes.
Hva med idrettsarrangementer, idrettskonkurranser, cuper, stevner og liknende? 

For arrangementer med en ansvarlig arrangør gjelder fremdeles regelen om at inntil 50 personer kan samles om smittevernreglene følges. Dette framgår av Covid-19 forskriftens § 13 og gjelder inntil forskriften endres. En viktig grunn til forbudet er at man ønsker å begrense bevegelse på tvers av geografiske skillelinjer.
Kan vi bruke garderobene?

Garderober og dusjer er foreløpig stengt. Hensikten med dette er å unngå situasjoner og områder der det er utfordrende å ivareta tilstrekkelig avstand mellom personer.

De oppdaterte rådene gjelder fra 1. juni 2020.