I fjor utførte Bane NOR fjellrensk ved Skonseng. I helga skal det igjen utføres mye arbeid på og langs Nordlandsbanen, blant annet i Rana. Foto: Dag Svinsås

Gyver løs på Nordlandsbanen i helgen

Skrevet av Roger Marthinsen
10.06.2021 19:30

Nordlandsbanen oppgraderes betydelig. Ikke bare blir den mer moderne, men nordre del får også et nytt digitalt signalsystem. Se hvor det skal jobbes i helgen.

– Vi har en viktig arbeidsliste til helgen. Viktigst er det å få plass den nye infrastrukturen med sporveksler og arbeidet vi skal gjøre på Mo stasjon. Dette er viktig for fremdriften av installasjonen av det nye signalsystemet ERTMS, sier prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Område Nord hos Bane NOR, foran helgens brudd på Nordlandsbanen.

Stort steg for norsk jernbane

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide er opptatt av helgens arbeider på Nordlandsbanen: - Feil på signalanleggene er en av de viktigste årsakene til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Å skifte ut de eksisterende, og til dels utdaterte, signalanleggene med det felleseuropeiske signal- og sikringssystemet ERTMS er derfor en prioritert jernbanesatsing i ny Nasjonal transportplan. Med dette tar norsk jernbane et stort og viktig skritt fra å være analog til å bli digital. Bane NORs utrulling av ERTMS på det norske jernbanenettet er faktisk det største IKT-prosjektet i Norge for tiden. Allerede i 2022 blir ERTMS tatt i bruk på delstrekninger på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen, og passasjerer og vareeiere kan se frem til en mer driftssikker togtrafikk på disse banene.

Moderne og komfortabel  

Målet med den betydelige oppgraderingen er en mer moderne, driftssikker og komfortabel jernbane. Derfor skal vi vedlikeholde strekningene mellom Bodø og Namsskogan på Nordlandsbanen helgen 11.-13. juni.  

Nye skinner og sviller bidrar til økt stabilitet og bedre spor. Det gir litt mindre støy fra passerende tog, og økt komfort for de reisende. I tillegg gjøres det mange arbeider langs banen med skogrydding og fjellsikring for å gjøre sikkerheten enda bedre. 

Nordlandsbanen fra Grong til Bodø skal i 2022 ta i bruk et nytt digitalt signalsystem, ERTMS. De reisende vil da få en mer forutsigbar jernbane. På flere stasjoner skal vi denne helgen installere komponenter til det nye systemet.  

– Hold deg unna sporet 

Alle vanlige rute- og godstog innstilles denne helgen, men det blir likevel stor og jevn trafikk av både av Bane NORs og entreprenørenes arbeidsmaskiner. Det er derfor som vanlig livsfarlig og forbudt å oppholde seg på eller ved sporet.  

[annonse]
Steffensen forteller at de har en hard og hektisk arbeidshelg foran seg. Men, med godt samarbeid mellom alle de involverte entreprenørene og leverandørene er han likevel rolig.  

– Tusen takk alle som skal jobbe i helgen. Vi fornyer jernbanen slik at flere kan ta mer tog. Derfor ønsker jeg også å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten, avslutter Steffensen.  

Her skal det jobbes på Nordlandsbanen i helgen:  

 • På Bodø stasjon skal det dreneres. Videre skal det bygges spor og sporveksler skal byttes. Plattformen skal også bygges om. 
 • Ved Fauske stasjon skal det byttes skinner og arbeides med signaler. 
 • Mellom Lønsdal og Bodø kjøres pakkmaskin og ballastfordeler. 
 • Mellom Lønsdal og Russanes settes det opp reingjerder. Mot Rognan skiftes også skinner og det arbeides med signaler. 
 • Også mellom Ørtfjell og Lønsdal kjøres pakkmaskin og ballastfordeler. 
 • Mellom Dunderland og Bolna legges det inn ny glideskjøt ved Raufjellfors. 
 • Ved Almlibergene mellom Ørtfjell og Dunderland arbeides det i og ved sporet. Her legges det inn flere nye stikkrenner. 
 • Mellom Mo i Rana og Skonseng byttes det skinner i én kilometer. 
 • Mellom Skonseng og Ørtfjell hogges det skog og ettervekst. Samme arbeidsprosess skjer rundt Mo i Rana. 
 • På selve Skogseng stasjon byttes drivmaskinen. 
 • Mot Mo i Rana fra Skonseng blir det arbeidet med fjellsikring. 
 • I Mo i Rana er det sporendringer som følge av ERTMS-arbeidene. 
 • Lenger sør, mellom Drevvatn og Bjerka, jobbes det med underbygging i sporet og det legges inn tre stikkrenner. På denne strekningen byttes det også skinner. Sporvekselbytte skjer inne på Drevvatn stasjon. 
 • Mellom Svenningdal og Sefrivatn pukkverk byttes både sporveksel og «tunge» i vekselen. 
 • Både på Majavatn stasjon og Namsskogan stasjon skal det byttes sporveksler. 
 • Bytte av sporveksel på Steinkjer stasjon 
 • Legge føringsvei for kabel mellom Røra og Verdal 
 • Mellom Skogn og Levanger skal det renskes i stikkrennene 
 • Mellom Levanger og Berggrav skal stikkrenne skiftes 
 • Ved Holan mellom Stjørdal og Skatval skal det legges inn ny kulvert. 
 • Nytt sporvekselbytte også på Stjørdal stasjon. 
 • Ved tunnelåpningen på Muruvik-sporet skal det sprenges for å legge inn en dobbel avsporingstunge. 
 • På Midtsandan skal det byttes to kryss.
 • Ved Lilleby holdeplass mellom Trondheim og Leangen skal det byttes plattformelement, repareres setningsskader i plattformen og bygges støygjerder.
   

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.