Halvparten av Ranas bedrifter tror de vil ha problemer med å holde hjulene i gang om koronakrisen varer i et halvt år

Skrevet av Hedda Hiller
25.03.2020 21:11 - OPPDATERT 26.03.2020 06:02

Her er hovedfunnene fra en fersk spørreundersøkelse i Ranas næringsliv.

Ranaregionens næringsforening og Rana Utviklingsselskap gjennomførte i tidsrommet 24.-25. mars en undersøkelse til næringsforeningen sine medlemmer. Undersøkelsen ble distribuert til 317 mottakere og ble besvart av 142 respondenter.

– Kartleggingen gir en svarprosent på 44,8 prosent noe som er høyt. Undersøkelsen ble utført av Polarfakta, sier administerende direktør i Rana Utviklingsselskap, Ole Kolstad. 

Dette er hovedfunnene: 

 • Alle bransjer er rammet hardt, men industri og bygg/anlegg holder ennå stand 
 • Alle bransjer merker noe nedgang eller stor nedgang i etterspørsel 
 • Foreløpig klarer bedriftene å opprettholde sine betalingsforpliktelser, men varsellamper blinker i reiselivet/opplevelser, hos restaurant/servering og hos gårdeiere. 
 • 40 prosent av bedriftene oppgir at de opplever utfordringer med likviditeten 
 • 28 prosent av bedriftene vil ha problemer med å holde hjulene i gang lenger enn 3 måneder hvis situasjonen fortsetter slik den er nå.
 • 51 prosent av bedriftene vil ha problemer med å holde hjulene i gang lenger enn 6 måneder hvis situasjonen fortsetter slik den er nå. 
 • Halvparten av bedriftene vurderer ytterligere permitteringer 
 • Halvparten av bedriftene påvirkes av lokale karanteneregler 
 • Halvparten av bedriftene oppgir styret som sin rådgiver i krisen, industrien utmerker seg ved at 80 % av de som har spurt har konsultert sine styrer 
 • Kun 14 prosent oppgir at de har benyttet banken som rådgiver i krisen 
 • 25 prosent av bedriftene benytter regnskapsfører/revisor som rådgiver 
 • Kun 14 prosent oppgir at de har benyttet seg av statens tiltakspakker (alle bransjer), her er permittering unntatt. Hos industri og bygg og anlegg oppgir henholdsvis 27 og 25 prosent at de har benyttet pakkene. 
Følgende råd går igjen fra næringslivet: 

Viktig å ha to tanker i hodet samtidig: 

1. bekjempe smitte.  

2. legge til rette for å kunne opprettholde privat virksomhet.  

NB bruke sunn fornuft, kontroll istedenfor forbud 

 • Industrien og bedriftene er opptatt av tilgang på personell over kommunegrenser, eventuelt fra andre fylker. Det må utvikles ordninger som åpner for dette.  
 • Næringslivet trenger avgiftslette – ikke bare utsettelse av betaling 
 • Redusere eller fjerne kommunale utgifter for 2020 
 • Look to Danmark  
 • Offentlige innkjøp fra lokale, regionalt og nasjonalt nivå er viktig i tiden fremover 
 • Tiltakspakker for eksportrettet industri må vurderes 
 • Vi må handle og støtte opp om lokalt næringsliv
– Denne undersøkelsen gir et øyeblikksbilde fra næringslivet i vår region akkurat nå. Dette er nok dessverre sammenfallende med mange andre regioner over hele landet sier styreleder i Ranaregionen næringsforening, Trine Bjerkli Gabor og Ole Kolstad. 

[annonse]
– Utsiktene er dramatiske for mange bedrifter og så mange som halvparten av bedriftene vil ha problemer med å holde hjulene i gang dersom situasjonen vedvarer lenger enn seks måneder, sier Gabor. 

– Når det gjelder kommentarer til hovedfunnene så er vi litt overrasket over at ikke flere konsulterer sine bankforbindelser. Dette bør daglige ledere ta tak i nå. Så bør de også la seg inspirere av industribedriftene som i større grad ser ut til å benytte sine styrer som rådgivere, sier Kolstad 

Trine Bjerkli Gabor har et tydelig budskap til myndighetene; det er ikke utsettelse på avgifter som nøkkelen, bedriftene må få dekket sine tap som følge av at myndighetene har lagt sterke begrensninger på deres virksomheter.

– Utsettelse av gjeld er ikke løsningen. Dette forventer vi følges opp i de nye tiltakspakkene som regjeringen har annonsert.

Gabor oppfordrer bedriftene til nøye å vurdere de langsiktige konsekvensene av myndighetenes pålegg.

– Det haster med å legge planer gitt at situasjonen blir lengre enn vi tror og man må søke råd hos styre, bank, regnskapsbyrå og bransjeorganisasjoner som Fellesforbundet, Norsk Industri, Virke og lignende.

– Vi vil videreformidle denne undersøkelsen til lokale, regionale og nasjonale myndigheter samt til flere av bransjeforeningen, for eksempel NHO, Virke, Norsk Industri, sier Gabor og Kolstad. 
 

Les mer om:

koronavirus
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.