Har endelig godkjent valget – slik blir Nordlandsbenken

Fylkesvalgstyret har godkjent valget, men påpeker svakheter: – Det må ikke bli sådd tvil om at opptellingen blir gjort etter gjeldende lover og regelverk.

Fylkesvalgstyret i Nordland har godkjent valget. Men har samtidig sendt anmerkninger til Valgdirektoratet med forslag på endringer i hvordan fremtidige valg gjennomføres.

Fylkesvalgstyret i Nordland har godkjent gjennomføringen av Stortingsvalget 2021 i Nordland.

Dermed er det formelt slått fast at:

  • Arbeiderpartiet fått tre representanter: Bjørnar Skjæran, Mona Nilsen, Øystein Mathisen 
  • Senterpartiet har fått to representanter: Siv Mossleth, Willfred Nordlund 
  • Høyre har fått én representant: Bård Ludvik Thorheim 
  • Frp har fått én representant: Dagfinn Olsen
  • SV har fått én representant: Mona Fagerås 
  • Utjevningsmandater fordeles av riksvalgstyret etter at alle fylkeskommuner har foretatt valgoppgjør. I Nordland ligger det an til at Rødt og Geir Jørgensen kaprer utjevningsmandatet. 
Det kan bli endringer på denne benken, dersom noen av representantene blir utnevnt til statsråd. Mest nærliggende i denne sammenheng er det at Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap, får en av ministerpostene i det som ser ut til å bli en regjeringen utgått av Ap, Sp og SV. I så fall vil Aps fjerdekandidat, Karianne B. Bråthen, få Nordland Aps  tredje Stortingsplass.

Leder i fylkesvalgstyret, Kari Anne Bøkestad Andreassen, påpeker at usikkerheten rundt hvilket parti som skulle få utjevningsmandatet i Nordland delvis har vært skapt gjennom noe upresise meldinger fra de store mediehusene.

– Fylkesvalgstyret ber derfor Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at informasjon om de ulike fasene i opptellingen blir gjort bedre kjent. Det må ikke bli sådd tvil om at opptellingen i kommunene blir gjort etter gjeldende lover og regelverk. Når de store mediehusene rapporterer at 100 prosent av stemmene er talt opp i løpet av valgdagen er det misvisende. Kommunene kan ikke ferdigstille sin telling før klokken 17.00 dagen etter valgdagen. For Nordland hadde denne kategorien stemmesedler stor påvirkning på fordelingen av mandater, som ble endret da de siste stemmesedlene var talt opp, påpeker Andreassen.

Det er også funnet mindre feil i opptellingen i stemmegivninger i åtte kommuner i Nordland.

– I Steigen kommune ble det eksempelvis avdekket et noe større avvik, der 34 stemmesedler er telt og registrert to ganger. I samarbeid med kommunen og valgdirektoratet er feilen avdekket. Fylkeskommunens telling er korrekt og feilen er korrigert. Og det er viktig å presisere at ingen av feilene som er funnet har hatt betydning for valgoppgjøret i Nordland, sier Andreassen.

Den største årsaken til at en stemmeseddel blir forkastet, skyldes manglende godkjent stempel. Fylkesvalgstyret oppfordrer derfor Valgdirektoratet til å se på rutinene vedrørende dette.

[annonse]
– Årsaken til manglende stempel kan blant annet være fordi velgeren legger en stemmeseddel utenpå den seddelen man egentlig ønsker å avgi. Konsekvensen er at bare den ytterste stemmeseddelen blir stemplet, og den innerste vil bli forkastet, forklarer Andreassen.

Andreassen anmerker også at muligheten for å gjøre endringer på stemmeseddelen bør være lik i kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

– En stor del av endringene var ikke i samsvar med rettledningen for hvordan man går fram for å endre på stemmeseddelen, og vil derfor ikke være gjeldende. En stor del av endringene tilsvarer endringer som velgeren kan gjøre ved kommunevalg, ved at man setter kryss for å indikere en personstemme. Ved Stortingsvalg kan velgeren endre rekkefølge ved å renummerere kandidatene. Det er tydelig at ordningen ved Stortingsvalg med renummerering av kandidater ikke forstås av mange stemmegivere, sier fylkesvalgstyrets leder, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.