– Jeg er veldig fornøyd med at vi på så kort tid har fått på plass gode utdanningstilbud av høy kvalitet på Nesna, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Klar beskjed til Nord: Lærerutdanningen skal videreføres

– Regjeringen er vår eier, og det er nå en gang slik at det er eier som bestemmer, sier Nord. – Jeg opplever at vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på, sier folkeaksjonen.

Allerede fra høsten 2022 blir det igjen mulig å ta lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna.

– Jeg er veldig glad for at vi så tidlig har kommet frem til en løsning som gjør at studenter igjen kan søke seg til lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna. Vi er helt avhengige av denne kompetansen på Helgeland og i Nord-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Styret ved Nord universitet vedtok i 2019 å legge ned Campus Nesna. Det har siden vært et stort folkelig engasjement for å sikre høyere utdanning, og det har vært viktig for regjeringen å få på plass en løsning raskt.

– Jeg har derfor bedt Nord universitet om å tilby lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna fra høsten 2022, sier Borten Moe.

Regjeringen vil videre se på mulighetene for andre utdanningstilbud. I det videre utviklingsarbeidet på Nesna vil Nord universitet og Kunnskapsdepartementet gå i dialog med flere sentrale aktører, som kommunen, fylkeskommunen og næringslivet i regionen for å utvikle virksomheten videre. Det skal også etableres en stedlig ledelse på universitetssenteret som vil få en sentral rolle i dette arbeidet.

– Fremover ser vi mange spennende muligheter for Nesna. Vi vil blant annet vurdere å etablere et nasjonalt senter som skal få en viktig rolle i å utvikle distriktsbasert høyere utdanning og forskning for hele landet, sier Borten Moe.

I tråd med Hurdalsplattformen skal regjeringen vurdere om viktige studiesteder og tilbud skal sikres politisk forankring. Opprettelsen av lærer- og barnehagelærerutdanningen på Nesna vil derfor hjemles i en kongelig resolusjon.

– Et godt studietilbud over hele landet er et politisk ansvar, og det ansvaret tar vi nå, sier Borten Moe.

– Regjeringen gjennom Kunnskapsdepartementet er vår eier, og det er nå en gang slik at det er eier som bestemmer, sier styreleder ved Nord universitet, Øyvind Fylling-Jensen.

[annonse]
Når regjeringen nå har bedt Nord universitet om å etablere barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Nesna fra høsten 2022, forventer og forutsetter Nord universitet et konstruktivt og godt samarbeid med alle interessenter. Vi må se fremover og være kreative. Det er kun gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi sammen kan sikre en god og langsiktig løsning for Nesna, sier styreleder Fylling-Jensen. 

– I det videre arbeidet er det også viktig at Nord universitet og Kunnskapsdepartementet jobber sammen for å finne gode og varige løsninger, sier styrelederen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi på så kort tid har fått på plass gode utdanningstilbud av høy kvalitet på Nesna. Så ser jeg frem til, sammen med Nord universitet og universitetssenteret, å videreutvikle flere gode og viktige utdanningstilbud for regionen og landsdelen, sier Borten Moe.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har jobbet med en etablering av Nesna som egen høgskole, og er slett ikke fornøyd med at det er Nord som nå skal drive utdanningsinstitusjonen videre. 

– Jeg opplever at vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalsplattformen at man skal gjenskape en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgelands Jenny Myklebust til NTB. 

Styret i Nord universitet skal nå behandle rammene for oppfølgingen i styremøtet 9. desember. 

Les også:
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.