Foto: Hedda Hiller

Har ikke ferdigbehandlet varslingssaken

Skrevet av Roger Marthinsen
22.01.2020 19:22

– Dette er en omfattende rapport, og styret har ikke ferdig behandlet rapporten og tilrådningene fra KPMG.

Styret i Helgelandssykehuset ble i dagens styremøte orientert av KPMG om innholdet i rapport del 2, angående varslingssakene i Helgelandssykehuset. I rapporten er det gjort vurderinger av varslingenes forsvarlighet. 

– Vi har i dag fått en gjennomgang av rapporten fra KPMG der forsvarligheten i de fire varslingssakene er vurdert opp mot lovgivningen. Dette er en omfattende rapport, og styret har ikke ferdig behandlet rapporten og tilrådningene fra KPMG i dagens møte. Styret tar sikte på å gjøre dette i styremøtet i februar, sier Dag Hårstad, styreleder i Helgelandssykehuset HF.

I styremøtet ble det også vurdert hvorvidt KPMG sin rapport del 1, som det er krevd innsyn i utover det som allerede er offentliggjort, skal offentliggjøres. 

Styrets vedtak i KPMG-saken i dagens møte sier at:

Styret har fått delrapport 2 til orientering. Saken blir behandlet i neste styremøte. Styret ber administrasjonen redegjøre for implementeringen av gjeldende varslingsrutine. 

Styret har vurdert meroffentlighet av Delrapport 1, og ber adm.dir. fortsette dialogen med HOD slik at en forsvarlig balanse mellom ulike offentlige hensyn kan ivaretas.

Styret ble også orientert om den midlertidige stansen av kreftkirurgien i Sandnessjøen.

Når det gjelder den midlertidige stansen av kreftkirurgien i Sandnessjøen fikk styret en orientering av administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og medisinsk direktør Fred Mürer, som av styret betegnes som nyttig.

– Styret er fornøyd med at operasjonsvirksomheten i Sandnessjøen er i gang igjen, og at det er iverksatt tiltak med sikte på læring, bedre dialog og mer systematisk oppfølging av pasientsikkerhet i hele Helgelandssykehuset, sier Dag Hårstad.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.