Brannsjefene i kommunene Lurøy og Rødøy er glade for at avtalene er på plass. Her er det frivillige brannkorpset på innlandet i gang med en øvelse på Tonnes. Foto: Lurøy kommune

Har inngått avtale om brannslukking

– Vil sikre en god og trygg løsning for innbyggerne i disse områdene.

 Ordførere i Rødøy og Lurøy har signert samarbeidsavtaler for områdene Øresvik krets (Buneset – Dala) i Rødøy og Sørnesøy og Hestmona i Lurøy.

Avtalene innebærer at Lurøy har ansvar for aktiv innsats på land i Øresvik krets i Rødøy kommune når det gjelder brann og redning.  Rødøy har samme ansvar på Sørnesøy.

(Nesøya) og Hestmona (Storselsøy) i Lurøy kommune, melder Lurøy kommune i en pressemelding.

Administrative forhold – søknader mm  og forebyggende arbeider, inkludert feiing, overføres ikke.

Avtalen trer i kraft fra i dag, 1.juli 2022, , og har en varighet på 15 år.

– Brannsjefene i kommunene er glad for at avtalene nå er på plass og satt i drift. Dette vil være med på å sikre en god og trygg løsning for innbyggerne i disse områdene.Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid mellom kommunene innenfor brann og redning, heter det i pressemeldingen.

Lurøy kommune har tidligere sagt opp en gjensidig slukkeavtale med Rødøy kommune, for kretsene Øresvik, Nesøy og Hestmona.

Bakgrunnen for Lurøys oppsigelse, var at man ønsket en revidert avtale på plass, der man vil ha Rødøy med på å finansiere opprustingen av brannvernet på Lurøy innland, ettersom slokkeansvar for Øresvik krets inngår i dette beredskapsområdet.

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]