Freyr-direktør Tom Einar Jensen.

Har inngått avtale som kan redusere CO2-utslippene med 50.000 tonn per år

Freyr og Aleees har som mål å etablere produksjon av batteri-materiell i Norden. Det planlagte anlegget vil bli verdens første gigaskala-fabrikk utenfor Fastlands-Kina.

FREYR Battery og Aleees, en produsent av litium jernfosfat (LFP) katodematerialer for batterier, har signert en såkalt Joint Venture – en juridisk inngått økonomisk samarbeidsavtale som drives i fellesskap – med eambisjon om å etablere et produksjonsanlegg for litium jernfosfat-katoder i Norden. Selskapene tar sikte på produksjonsstart i 2024, som er samtidig med den planlagte oppstartsfasen for FREYRs første gigafabrikk på Mo.

Samarbeidet kombinerer Aleees’ 17 år med erfaring innen LFP-katodeproduksjon med FREYRs strategi om å produsere av-karboniserte battericeller i stor skala.

Partnerne vil prioritere de følgende områdene for verdiskapning i samsvar med FREYRs strategiske kjerneprinsipper om hastighet, skala og bærekraft: 

Det planlagte anlegget vil bli verdens første gigaskala LFP-katodefabrikk utenfor fastlands-Kina. JV-partnerne planlegger å utvikle en initiell kapasitet på 10.000 tonn LFP-katodemateriale per år i Norden innen 2024, tilstrekkelig til å forsyne FREYRs første Gigafabrikk. Ambisjonen er videre å utnytte Aleees’ modulære design for LFP-anlegg til å raskt utvide kapasiteten til minst 30.000 tonn innen 2025. 

Aleees er en godkjent leverandør av katodemateriale til 24M Technologies, FREYRs USA-baserte partner. Selskapets teknologiplattform har et større og tykkere elektrodedesign som ventes å gi høyere energitetthet per volumetrisk enhet og reduserte produksjonskostnader.

Aleees og FREYR vil samarbeide om å utvikle en lokal forsyningskjede som omfatter nordiske jern- og fosfatprodukter. FREYR søker i tillegg å bringe litium-raffineringskapasitet til Norge for å sikre en jevn tilførsel av kvalitetsråvarer.

Etablering av en nordisk forsyningskjede bør skape betydelige økonomiske fordeler for FREYR og regionen som helhet, basert på lokal og av-karbonisert produksjon og transport av råvarer til produksjonsanlegg for battericeller. Samarbeidet med Aleees er ett av flere initiativer FREYR har under utvikling for å støtte LFP-katodeproduksjon.

Ifølge Minviro, et London-basert konsulent- og teknologiselskap spesialisert på å tilby kvantitative miljødata og reduksjonsstrategier, vil en plassering av anlegget i Norge i stedet for Taiwan, redusere CO2-utslippene med 50.000 tonn per år. Denne beregningen tar utgangspunkt i forskjellen i CO2-intensitet i de to landenes elektrisitetsnett. Miljøgevinsten tilsvarer å fjerne omtrent 20.000 biler med forbrenningsmotorer fra veiene per år, med en økning til 60.000 biler når kapasiteten øker utover 2025. 

– Avtalen med Aleees legger til rette for bygging av det første gigaskala LFP-katodeanlegget utenfor fastlands-Kina og er nok et viktig skritt for å lokalisere og av-karbonisere battericelleproduksjon og deres forsyningskjeder i Norden. FREYR og Aleees vil etablere anlegget som en del av en bredere lokal forsyningskjede-strategi for å utnytte overskuddet av rimelig fornybar energi i Norden og den økende tilgjengeligheten av råvarer produsert i regionen, sier administrerende direktør i FREYR, Tom Einar Jensen.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Aleees har produksjonsteknologi og FoU-evner i verdensklasse og et mål om kontinuerlig å forbedre energitetthet samtidig som kostnadene i sluttmarkedet reduseres. Samarbeidet med FREYR hjelper oss å forbedre produksjonsprosessen for katodematerialer til LFP-batterier og derved bidra til reduserte globale utslipp. Kombinasjonen av FREYRs rene batteriproduksjon og Aleees’ erfaring innen produksjon av LFP-katoder og etablerte fabrikasjonskapasitet, gir et godt grunnlag for innovative løsninger for batteriteknologi over hele verden, sier Edward Chang, administrerende direktør og grunnlegger av Aleees.

Når det gjelder hvorvidt også denne produksjonen vil bli plassert i Mo i Rana, der det nå er en pilotfabrikk under bygging og der det skal bygges ytterligere fire gigafabrikker, eller om det kan bli snakk om etablering andre steder, er ikke avklart.

– Vi vil vurdere et begrenset antall av egnede lokasjoner i den nordiske regionen gjennom de neste månedene, sier Freyrs Tom Einar Jensen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.