Foto: Roger Marthinsen

"Har man i et par år drevet Rana u-prosjektet med en totalt urealistisk forestilling om et påskeeventyr?"

Skrevet av Alf Helge Straumfors, Rødt
07.02.2019 17:00 - OPPDATERT 07.02.2019 19:34

DEBATT:

KOMMUNALDIREKTØRENS PÅSKEEVENTYR

I Rana Blad 6. januar forespørres kommunaldirektør Lillian Nærem om hvordan det går med utbygging og ferdigstillelse av Rana ungdomsskole med tilleggende herligheter, bl.a. Polarsirkelen videregående skoles Moheia-bygg. Svaret er i all hovedsak «krute godt» - men ikke bare:

«Rana kommune hadde fått en dato fra fylkeskommunen som tilsa at skolen på Mjølan skulle være ferdig for innflytting i januar, og planen var at vi skulle starte opp arbeidet på Moheia for fullt etter påske. Nå varsles det om forsinkelser som vil ha konsekvenser for vår framdrift, fastslo Nærem,» ifølge avisen.

Rana kommune «hadde fått en dato» av fylkeskommunen som tilsa at de kunne flytte inn til påske? Kan dette dokumenteres på noe vis? Jeg kan ikke tenke meg at noen i administrasjonen ved Polarsirkelen vgs. ville funnet på å si til Rana kommune: «Ja da, kom igjen – vi bruker gladelig tida før eksamen våren 2019 til en storstilt flyttesjau»! Og jeg lurer jo på hva nevnte administrasjon tenker om plutselig å bli tillagt ansvaret for den nå forventede forsinkelsen?

Inntil noe annet er bevist, velger jeg å tro at dette er noe kommunaldirektøren kommer opp med på et usedvanlig tynt grunnlag for å bortforklare at Mo u-prosjektet er planlagt på en måte som i praksis gjorde det umulig å fullføre innen det som hele tida, for alle som har fulgt med, har vært gjeldende: Sommerferien 2019, når elever og lærere var ute fra Moheia-bygget.

Det bør være vel kjent at Rødt hele tida har vært kritisk til Rana U -prosjektet, og ikke minst tempoplanen som har blitt presentert. Våren 2017 stilte vi derfor spørsmål til daværende skolesjef Nærem i oppvekst- og kulturutvalget, deretter til rådmann Pettersen i kommunestyret, om realismen i prosjektet, og hvorvidt man hadde en «plan B» i fall Moheia ikke var innflyttingsklar til skolestart 2019. Svarene var noe forskjellige: Skolesjefen opplyste om at man hadde en «plan B», men ville ikke gå ut med den før det var nødvendig. Rådmannen, derimot, sa i kommunestyrets juni-møte at noen plan B så han ingen grunn til å ha, da det ikke var noen som helst grunn til at Rana u ikke skulle være klappet og klar til skolestart 2019.
På bakgrunn av dette må Rødt sitt spørsmål være nå: Har man i et par år drevet Rana u-prosjektet med en totalt urealistisk forestilling om et påskeeventyr?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.