Illustrasjonsfoto

Har tjent rått på høljeregn

Skrevet av Roger Marthinsen
30.04.2019 12:15

Helgeland Kraft med med 115 mill. i pluss etter første kvartal. Det er 74 mill. bedre enn samme periode i fjor.

Helgeland Kraft-konsernet har i dag presentert et resultat for første kvartal 2019 på 115 mill. før skatt. Dette er 74 mill kroner bedre enn første kvartal 2018.

En av hovedforklaringene er nedbør. 

– Unormalt mye nedbør i form av regn har bidratt til en svært høy produksjon for vannkraft til årstiden å være. Også nettvirksomheten har levert noe bedre enn på samme tid i fjor, og strømsalgsvirksomheten fortsetter å levere på et stabilt bra nivå, fremgår det av en pressemelding, der man videre betegner årets første kvartal som en relativt stabil periode driftsmessig.

– Energibransjen er i stor endring med høy oppmerksomhet om digitalisering og effektivisering. Arbeidet med myndighetspålagte aktiviteter som innføring av automatiske strømmålere og El-hub har krevd stor innsats og er nå i ferd med å sluttføres. I tillegg er det fortsatt stor aktivitet knyttet til sluttføringen av vannkraftutbyggingsprosjektene. Det arbeides godt i hele konsernet med kontinuerlig forbedring som verktøy for å opprettholde vår gode markedsposisjon, sikre forsyningssikkerheten og styrke verdiskapingen i konsernet, sier sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Helgeland Kraft la for en måned siden frem et resultat for 2018 på 259 millioner kroner, etter skatt. Dette er en resultatforbedring på 139 millioner kroner fra 2017. Det er foreslått at 80 millioner kroner av overskuddet skal betales ut som utbytte. Konsernsjef Eivind Mikalsen forventer et godt sluttresultat også i 2019, men ikke like godt som i 2018.  

– For konsernet samlet ventes det ikke tilsvarende store positive effekter knyttet til pensjonskostnader i 2019 som vi fikk i 2018, men vi forventer stabilitet i basisdriften og positive effekter fra arbeidet med kontinuerlig forbedring. Kraftprisene for 2019 ventes å bli noe svakere enn i 2018, og trekker følgelig også noe nedover, og bidrar til en forventning om et noe svakere konsernresultat for 2019 enn 2018, sier Mikalsen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.