Ordfører Geir Waage sammen med Trond Olsen, som mottok Brødrene Einar og Alfred Hansens Ærespris. Foto: Geir Gisnås, Rana kommune

Hedret lokale ildsjeler

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
21.11.2019 10:33 - OPPDATERT 21.11.2019 17:00

​Vinnerne av Rana kommunes kulturpris, miljøvernprisen, byggeskikkprisen og Brødrene Einar og Alfred Hansens ærespris ble onsdag kveld hedret under "Prisvinnern" i Mo samfunnshus.

Utvalg for miljø, plan og ressurs i Rana kommune (MPR) valgte i år å tildele Byggeskikkprisen til Sansehagen ved Selfors sykehjem.

«Sansehagen er godt tilpasset brukerne av sykehjemmet, med beplantning, installasjoner og sittebenker, og den gir en god mulighet til hvile, lett trim og rekreasjon for beboerne. Dette er noe som igjen gir økt livskvalitet for de som bor her. Men god utforming, materialbruk og et godt samspill med omkringliggende miljø er det skapt ett felles uteområde for beboerne virker samlende for beboere, ansatte og beøkende», heter det i begrunnelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Leder av MPR-utvalget, Hans Myrnes, delte ut byggeskikkprisen. Steinar Henriksen og Jostein Jacobsen mottok prisen på vegne av Rana kommune, som vant med sansehagen ved Selfors sykehjem. Foto: Geir Gisnås, Rana kommune

Brødrene Einar og Alfred Hansens Ærespris

Utvalg for oppvekst og kultur i Rana kommune besluttet å tilde Brødrene Einar og Alfred Hansens Ærespris, til Trond Olsen.

Olsen representerer Bossmo & Ytteren idrettslag, og har i mange år vært en markant ildsjel både i klubben og i Idretts-Rana.  

– Trond Olsen har vært en markant skikkelse innen idretten i Rana. Hans brede engasjement, også innen ski og fotball, er lagt merke til i idrettsmiljøet. Innen fotballen er han spesielt lagt merke for hans arbeid med Bossmo & Ytteren sine parautøvere, og for skiidretten har han vært en pådriver for utviklingen av Skillevollen idrettspark, sier Nils Notler, som er leder for oppvekst- og kulturutvalget i Rana kommune. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ordfører Trond Waage sammen med Eva Sundsvold i Rana kunstforening, som vant kulturprisen. Foto: Geir Gisnås, Rana kommune.

Kulturprisen

[annonse]
Rana kunstforening er av oppvekst- og kulturutvalget tildelt kulturprisen for sitt utrettelige arbeid med å fremme billedkunst i Rana.

"Rana kunstforening er en viktig og spennende aktør i kulturlivet i Mo i Rana. De er profesjonelle kulturformidlere som både overrasker og engasjerer publikum. Deres visjon er å styrke sin profil som en av Ranas viktigste samtidskunstinstitusjon. Rana kunstforening er blitt lagt merke til nasjonalt på grunn av sitt aktive virke og ikke minstskaffe profilerte og juryerte kunstnere. De har ingen faste ansatte. Alt er tuftet på frivillig arbeid. Fra å skaffe kunstnere, produsere markedsmateriale, montering av utstillinger og vedlikehold av galleriet ved behov.

Våren 2019 flyttet Rana kunstforening inn i nye lokaler sammen med Helgeland museum i bygget MOMENT. Det nye galleriet er 103 kvm og tilfredsstiller de kravene som den enkelte kunstner måtte ha behov for. Åpningsutstiller var Magne Furuholmen" heter det i begrunnelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Leder av MPR-utvalget, Hans Myrnes sammen med Knut Nygård og Tomi C. Johansen i Tag Sensors, som vant miljøvernprisen. Foto: Geir Gisnås, Rana Kommune

Miljøvernprisen

Rana kommunes miljøvernpris 2019 tildeles TAG sensors for sin innovative satsning på en global løsning som vil kunne forbedre all transport og lagring av mat og medisiner. Ved å ta i bruk dette produktet vil matvarebransjen kunne redusere store mengder svinn og dette sees på som et viktig bidrag i den globale klima- og miljøsatsningen.

I verdensmarkedet for mat sendes matvarer over store avstander og til alle deler av verden. Globale tap i næringsmiddelindustrien utgjør totalt mer enn 750 milliarder dollar årlig. Tapene kommer primært av mangel på skikkelig anlegg, uriktig håndtering av mat, manglende prosedyrer og utilstrekkelig opplæring av ansatte i kjølebransjen. Omtrent en tredjedel av mat produsert i verden for konsum hvert år – ca 1,3 milliarder tonn, blir mistet eller kastet.

TAG Sensors er en lokal bedrift som ble etablert i 2012. Selskapet utvikler en løsning som vil kunne bidra til å redusere matsvinn og som har fått stor internasjonal oppmerksomhet. En databrikke formet som en utskriftbar etikett følger varen og gir oversikt over temperatursvingninger som produktene blir utsatt for i verdikjeden. Brikken sporer og logger temperatur under transport og lagring. Dermed får kunden økt datagrunnlag for å avdekke avvik og rette årsakene til avvikene.

Brikken inneholder ikke miljøgifter og behandles som vanlig avfall etter bruk.

Bedriften har mottatt et tilskudd på 1,4 millioner euro fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.