YSK-MARINE VG2. Elevene ved YSK-Marine VG2 ved Sandnessjøen videregående har skrevet et høringsnotat angående den foreslåtte nedleggelsen av linjen. Brevet vil bli sendt til blant annet Fylkesråd, fylkesting og fylkesordfører i Nordland. På bildet står fra venstre: Roger O. Skagen, Mathilde Solfjeld, Mattias Lukkassen, Frida Ivarsen, Sander Kristiansen . Foto: Privat

"Helgeland alene står for rundt ti prosent av all oppdrett i Norge. Vi er derfor avhengig av dyktige folk som blir"

Skrevet av Ysk Marine VG2
01.11.2019 12:36

YSK-Marine VG2 ved Sandnessjøen videregående har skrevet et høringsnotat til fylkestinget i Nordland angående det foreslåtte kuttet av utdanningstilbudet.

I forbindelse med foreslått kutt av utdanningstilbudet YSK-marine ved Sandnessjøen VGS ønsker vi å rette fokus mot viktigheten av et slikt studietilbud på ytre Helgeland.

Personlig valgte vi YSK-Marine fordi det er et fantastisk tilbud hvor vi sitter igjen med både et fagbrev som fagoperatør i akvakultur i tillegg til spesiell studiekompetanse etter kun 4 år, noe som gir oss muligheten for høyere utdanning. Studietilbudet er et kombinert løp med både praksis og teori, noe som gir oss en bratt læringskurve i tillegg til en variert hverdag med mye motivasjon. Vi får også muligheten til å tjene oss penger og bli godt kjent med næringslivet i ung alder.

Hvorfor er dette utdanningstilbudet viktig?

 • Næringslivet tjener godt på et slikt tilbud da det kan være utfordrende å beholde
  kvalifiserte personer. Det er en sterk gjennomtrekk i næringen og det er ikke
  unormalt at personer flytter videre eller bytter jobb etter kun to til tre år. Dette
  understreker behovet for en slik linje. Statistikken viser at 85 prosent av alle som gikk sykepleierlinja i Sandnessjøen og 70 prosent av dem som gikk lærer utdanningen på Nesna ble værende i regionen. Med en slik linje kan vi oppnå samme resultat innen oppdrett noe både næringen, men ikke minst fylket vil tjene på. Helgeland alene står for rundt 10 prosent av all oppdrett i Norge, og er en næring i vekst. Vi er derfor avhengig av dyktige folk som blir, noe denne linjen tilbyr.
 

 • For at tilbudet skal fungere er det viktig at det ligger hvor elevene og ikke minst hvor næringen befinner seg. Per dags dato er selskapene MOWI ASA, Nova Sea AS og Let Sea AS samarbeidspartnere og er de tre som sikrer lærlingplasser for elevene, hvorav to av tre holder til kun på Helgeland. For at tilbudet skal fungere er det essensielt at skolen og lærlingplassene ligger nært hverandre da skolehverdagene både foregår på skolen og ute i bedrift.
 

 • Et mål for fylket er å få flere gutter til å ta realfagsutdanning samt for næringen å få flere jenter inn. Linjen har bare eksistert i litt over 1 år, men kjønnsfordelingen er syv gutter hvor flere ville valgt yrkesfag i stedet samt tre jenter som får en fot innenfor havbruk.
 

 • Det er spesielt viktig å bevare distriktene når det kommer til havbruk, vi kan faktisk ikke drive oppdrett i byene og er derfor avhengig av dyktige og kvalifiserte folk langs hele Norges kyst. For å oppnå dette er vi nødt til å ha et utdanningstilbud tilrettelagt for høyere utdanning noe YSK-Marine tilbyr.
 

 • Per dags dato er det null fravær fra jobb og skole, og 100 prosent fullføring. Miksen av skole og jobb har så langt gitt veldig gode resultater i alle fag.
 

 • Søkertallene er solide og søkerne motiverte. Nåløyet er trangt for å komme inn, og i løpet av de fire årene legges det ned mye hardt arbeid.
 

 • Søkeprosessen er en miks av standpunktkarakterer samt en intervju runde hvor ekstra inntakspoeng kan bli tildelt. På denne måten settes det fokus både på personens personlighet og egenskaper i tillegg til interessene for faget. På denne måten er sjansen høy for at samtlige elever fullfører.
[annonse]
Til sist vil vi meddele vår fullstendige mangel på forståelse til dette forslaget da
oppdrettsnæringen er i full vekst og skal mangedoble produksjon i årene som kommer. Næringen er storfornøyd med studiet og er ute etter folk med høyere utdanning. Selv er vi kjempefornøyde og stortrives, vi sitter på mye kunnskap som andre på vår alder ville brukt år på å skaffe. Vi kommer til å sitte igjen med både fagbrev og spesiell studiekompetanse slik at vi kan går rett videre til universitet og høyere utdanning.

Skrevet av:

Sander Kristiansen (Sammen med resten av klassen YSK-Marine VG2 i Sandnessjøen) 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.