Gunnar Breimo frykter at strategien til Alstahaugs politikere kan føre til at man må ofre sykehuset i Sandnessjøen. Foto: Helgelandssykehuset

"Helgeland er som skapt for å ha to fullverdige akuttsykehus"

Skrevet av Gunnar Breimo
12.02.2019 06:30

Høyt spill om Sandnessjøen sykehus

For tiden foregår det et høyt spill på det politiske plan. Og i potten ligger et av Nord-Norges største og beste sykehus, som for Alstahaugs del blant annet betyr over 400 arbeidsplasser.

For flere tusen pasienters del betyr det en dårligere akuttberedskap på grunn av større avstander, uansett hvem som vinner til slutt.

Det kan synes som om våre ledende politikere har latt seg fullstendig blende av muligheten for å få et nytt, flott sykehus med mange forskjellige spesialiteter. De kan umulig ha stilt seg selv spørsmålet om hva som er de viktigste oppgavene for et lokalsykehus, nemlig akuttberedskapen.

Det at du kan føle deg trygg på at du får hjelp i et gitt tilfelle, uansett hvor du bor. Og de kan umulig ha tenkt på hele Helgeland!

Jeg har for øvrig merket meg at flere av de som er tatt til inntekt for, eller selv har gått inn for ett sykehus, har gjort et meget godt arbeid innafor dagens struktur, for eksempel innen øre-, nese-, halsavdelingen i Sandnessjøen. Riktig nok har flere ønsket seg et bredere fagmiljø, men jeg kan ikke huske at de har sagt at det har gått ut over pasientene.

Slik jeg ser det, har man prioritert muligheten for flere spesialisthelsetjenester, på bekostning av akuttberedskapen. Og det gjør man i møte med ei framtid der konkurransen mellom sykehusene bare blir hardere og hardere, og pasientene blir mer og mer klar over sine rettigheter, hvor fritt sykehusvalg er en grunnleggende faktor.

Det finnes mange eksempler på at pasienter går forbi sitt eget lokalsykehus fordi de søker bedre kvalitet.

Når det gjelder kostnadene, vil jeg påstå at hele Helgeland vil være bedre tjent med en investering på en milliard i dagens sykehus + ambulansetjenesten, enn 6-8 milliarder i et nytt bygg.

Og hva gjør man hvis man blir hørt, når det gjelder ønsket om ett sykehus og det blir lagt til Rana-regionen? Som kjent har Rana allerede fått et forsprang gjennom ressursgruppens anbefaling.

For det er vel slik at de som ønsker ett sykehus er beredt på å legge ned sitt eget?

Det er en ulykksalig situasjon våre fremste politikere har brakt seg inn i, der de kan bli tvunget til å velge bort vårt eget fortreffelige Sandnessjøen sykehus. Jeg kan ikke skjønne annet enn at et blikk på kartet, vil gi oss det rette svaret; Helgeland er som skapt for å ha to fullverdige akuttsykehus.

Kjære ordførere. Det er ennå ikke for seint å snu!

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.