"Helgeland har mistet en vitenskapsmann som fikk oss til å se det store bildet av naturen og alt som lever, flyr og kryper"

– En faglig kapasitet av de sjeldne og en meget solid kollega som etterlater seg et veldig tomrom, skriver Helgeland Museum i dette minneordet over Per Ole Syvertsen.

Per Ole Syvertsen, zoolog og konservator i Helgeland Museum avd. Rana, døde brått 30.11.20. Helgeland mistet en vitenskapsmann som fikk oss til å se det store bildet av naturen og alt som lever, flyr og kryper. Han tok imot barnas rare spørsmål om dyr like nøkternt, rolig og analytisk som han behandlet kollegaer og vitenskapelige ansatte. Alltid interessert i faunaen, engasjert og med en høy standard for arbeidet.

Per Ole har deltatt i arbeidet med alle utgavene av Norsk rødliste for arter som Artsdatabanken har gitt ut. I 2006, 2010 og 2015 hadde han hovedansvar for flaggermus, spissmusdyr og gnagere. I år overtok Per Ole ledelsen av ekspertgruppen for pattedyr i det pågående arbeidet med revisjon av Norsk rødliste som skal være ferdig i 2021. Han var en god, kunnskapsrik og pålitelig leder som ble møtt med stor respekt i fagmiljøet.

Han var også leder for Norsk Zoologisk Forening, en organisasjon han har vært engasjert i gjennom mange år, blant annet som medlem av styringsgruppen for NZFs Prosjekt Pattedyratlas. Innen Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har Per Ole vært engasjert i forskjellige verv i 44 år, sist som leder for Ranas lokallag. Gjennom 30 år har han sittet i NOFs Norsk navnekomité for fugl, hvorav 16 år som sekretær (1990–2016). Per Ole har vært forfatter og medforfatter av en rekke internasjonale, vitenskapelige artikler. Han representerte Norge i EUROBATS, organisasjonen for beskyttelse av de 51 flaggermusartene vi har i Europa.

For Per Ole var det intet skille mellom jobb og fritid. Ferie og fritid ble helst brukt til faunaobservasjon eller ringmerking av fugl. Han var meget bereist i inn- og utland, som «vitenskapsturist» for å studere dyr. Per Ole hadde mange planer for reiser i 2020 som måtte avlyses på grunn av restriksjoner, blant annet til Angola. Høyt på ønskelisten stod Galapagos og Komodo, men dit kom han aldri.

Per Ole ble født i Oslo i 1958 og ble utdannet ved Universitetet i Oslo (UiO) som cand.mag med hovedvekt på biologi i 1982. Han fortsatte studiene ved Norges Landbrukshøgskole, hvor han oppnådde en mastergrad i tropisk naturressursforvaltning i 1989. Mellom 1990 og 1999 var han forskningsassistent og stipendiat ved UiO. Han fikk i denne perioden felterfaring blant annet fra Etiopia, et land han verdsatte høyt.

Til Rana Museum og Mo kom Per Ole i 2000 og ble ansatt som konservator i Naturhistorisk avdeling. Han satte pris på stor frihet til å kunne fordype seg, samtidig som hans brede interesser viste seg å være en stor fordel for museet.

Per Ole var en faglig kapasitet av de sjeldne. Han var livsglad, språklig brilliant og med en særegen, lun humor. Han var dessuten en saklig, ryddig og svært erfaren fagforeningsmann. Han var Helgeland Museums tillitsvalgte fra Forskerforbundet og ledet arbeidet med å utforme vår personalpolitikk til rett før sin bortgang.

Per Ole Syvertsen har vært en meget solid kollega og etterlater seg et veldig tomrom: En vegg har falt ut hos Helgeland Museum.


 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.