Kunnskapsparken-sjef Bjørn Audun Risøy er opptatt av at Helgeland fortsatt må ha lærerutdanning. Foto: Roger Marthinsen

– Helgeland må ha lærerutdanning

Skrevet av Roger Marthinsen, Hedda Hiller
24.04.2019 10:53 - OPPDATERT 24.04.2019 17:01

Klart budskap fra Kunnskapsparken-sjefen. Og fylkesrådslederen krever styrket satsing på Mo som universitetsby.

Nord universitet-rektor Hanne Solheim Hansen har i dag lagt frem sitt forslag til hvordan Nord universitet skal være organisert i framtida. Her foreslås det at Nesna og Sandnessjøen skal avvikles som studiesteder.

– Nesna har svært få heltidsstudenter og det er svært høye kostnader i forhold til de resultater som kan oppnås. Sandnessjøen har ingen aktive studenter fra høsten 2019, fremgår det av rapporten "Ny studiestedsstruktur for Nord universitet".

– MÅ BEHOLDE FAGMILJØET PÅ HELGELAND

Ved en nedleggelse av Nesna vil det i utgangspunktet ikke finnes lærerutdanning på Helgeland. Dette får daglig leder ved Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy, til å reagere. 

– Det er viktig å beholde lærerutdanning på Helgeland. Her mener jeg at Nord universitet har et samfunnsansvar, og må finne en løsning. Det vil være svært negativt for Helgeland som region, om det ikke skal finnes lærerutdanning på Helgeland, sier Risøy.

– Vil det være en mulighet å få lærerutdanning som en del av studietilbudet ved Campus Helgeland på Mo?

– Det vil tiden vise. Det er i hvert fall viktig at Helgeland også i fremtiden skal ha en lærerutdanning, på lik linje med sykepleierutdanning. Vi har er godt fagmiljø på Nesna i dag, som ikke må forsvinne ut av regionen. Tvert i mot bør det styrkes, da det vil være et stort behov for lærere på Helgeland, sier Bjørn Audun Risøy.

– STOR MEDFØLELSE

Studiestedsleder ved Campus Helgeland, Kjell Jacobsen, sier han har stor sympati med sine kolleger på Nesna og i Sandnessjøen. 

[annonse]
– Jeg forstår rapporten slik at for oss blir dette status quo. Vi tar rapporten til etterretning, og tenker at ingenting er avgjort før 26. juni, men vi har stor medfølelse med våre kolleger i andre miljø i dag, sier Jacobsen. 

– Vil det være rett å flytte lærerutdanningen inn til Mo i Rana?

– Det vil være helt feil at jeg spekulerte i det i dag. Det er ikke mitt bord, sier Jacobsen. 

– EN VIKTIG DEL AV IDENTITETEN

En som antyder at Mo i Ranas rolle som studieby nå må styrkes, er fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Samtidig beklager han at det nå ligger an til at Nesna og Sandnessjøen legges ned som studiesteder.

– Dette forslaget er både krevende og trist for Nesna. Vi må ikke glemme at Nesna har vært et viktig sted for lærerutdanning i 100 år. Det er klart at dersom dette blir vedtatt, vil det bli tøft for Nesna, sier Tomas Norvoll. 

I dag gir universitet utdanningstilbud ved ni steder i Nordland og Trøndelag. Oppbyggingen av Høgskolen i Bodø, senere Universitet i Nordland og nå Nord universitet, var tuftet på at det skal gis tilbud i hele fylket. 

– Det er viktig for universitet at de fortsetter å gi utdanningstilbud der folk bor. Det er rett og slett en viktig del av universitetets identitet, sier Norvoll, som mener at Nord universitet nå må styrke sin satsing i Mo i Rana. 

– Hvis universitetsstyret vedtar disse nedleggelsene vil det svekke det generelle tilbudet på Helgeland. Jeg ser ikke at det satses tungt nok på oppbygging i universitetsbyen Mo i Rana. Min klare beskjed til styret er at de må satse bredere og mer langsiktig på Mo, sier Norvoll.  

Nordland fylkesting skal behandle høringssaken om fremtidig studiestruktur på fylkestinget i juni.