Foto: Thor Wiggo Skille

– Helgeland og Nordland erfarer nå smertelig de alvorlige konsekvensene av dette fatale vedtaket

Skrevet av Kim Andre Haugan Schei, Trine Fagervik
24.02.2020 23:56 - OPPDATERT 25.02.2020 06:01

– Slipp nye aktører til på Nesna - stopp salget av bygningsmassen, mener Nordland Senterparti.

Senterpartiet i Nordland og nasjonalt har hele tiden vært sterkt imot nedleggelsen av både lærerutdanningen på Nesna og den desentraliserte sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Dessverre støttet regjeringspartiene anbefalingen fra styret og rektor i Nord universitet, og nedleggelsen ble ikke stanset. Vi ser nå at den varslede mangelen på lærere, barnehagelærere og sykepleiere allerede rammer kommunene på store deler av Helgeland. For sykepleierstudiet er søknadstallene fra områdene rundt Sandnessjøen nå svært lave, noe som fører til enda større rekrutteringsutfordringer på søndre og ytre Helgeland fremover. I Nordland mangler allerede 600 sykepleiere, og nedleggelsen får store samfunnsmessige konsekvenser som ikke er tatt på alvor. Samtidig får nå lærerstudentene beskjed om at de likevel ikke får fullføre sine studier på Nesna slik de ble lovet, og dette føyer seg inn i en rekke av respektløse utspill overfor studentene. Helgeland og Nordland erfarer nå smertelig de alvorlige konsekvensene av dette fatale vedtaket, også gjennom stor kompetanseflukt og fraflytting.

Senterpartiet finner det også svært kritikkverdig at Kunnskapsdepartementet ukritisk aksepterer Nord universitet sin påstand om at utdanningsbehovet på Helgeland er dekket gjennom de nedleggelsene og endringene som er gjort, og derfor ikke vil slippe til eventuelle nye aktører på banen. Vi anmoder ansvarlig statsråd om å se på denne saken på nytt, i dialog med miljøet på Campus Nesna. Ingenting ville vært bedre enn at andre seriøse aktører kunne få videreføre den historiske lærerutdanningen på Nesna, og da må staten legge til rette for at disse kan benytte både oppbygd infrastruktur og fagmiljø. Nå oppleves det som om departementet med viten og vilje stikker kjepper i hjulene for videre aktivitet på Nesna, uavhengig av de faktiske behovene i distriktene i denne delen av Nordland. Nye aktører innen desentralisert sykepleierutdanning må også ønskes velkommen, da behovet i våre lokalsamfunn på ingen måte dekkes av kun heltidsutdanning i de store byene.

Den siste kistespikeren i saken om lærerutdanning på Nesna kom kanskje ikke som en stor overraskelse, men like fullt som en stor skuffelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente at Nord universitet skulle få løses fra leieavtalen med Statsbygg i sin helhet allerede fra 1. august 2022, sju år tidligere enn kontraktens egentlige varighet. Statsbygg sier at de i første omgang vil prøve å finne andre statlige leietakere, men hvis de ikke lykkes med det skal eiendommen selges. Senterpartiet mener det er helt uakseptabelt å selge denne unike eiendommen både fordi den er tilrettelagt gjennom over 100 år for lærer- og barnehagelærerutdanning, og fordi den har en spesiell kulturhistorisk verdi i regionen. 

Helgeland er en region med store naturressurser som skaper enorme verdier for nasjonen. Senterpartiet vil ikke akseptere at den samme regionen utarmes gjennom stadige vedtak som hindrer utdanning som er absolutt nødvendig for små og store lokalsamfunn. Dersom andre aktører vurderer utdanningsløp i eksisterende lokaler, må de inviteres inn i varmen, og bygningsmassen må bevares inntil videre skjebne er avklart.

 

Nordland Senterparti

Kim Andre Haugan Schei, gruppeleder

Trine Fagervik, Fylkesleder

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.