Regionsansvarlig, Georg Enga og reiselivssjef, Torbjørn Tråslett i Helgeland Reiseliv. Foto: Silje-Tamara Rojas

Helgeland Reiseliv fraråder vindkraftutbygginger i regionen

– Reiselivsutviklingen vil bli negativt påvirket av store vindkraftutbyggingen, mener Helgeland Reiseliv.

– En stor del av turistenes motivasjon for å velge Helgeland som reisemål er knyttet til naturbaserte opplevelser, skriver reiselivssjef Torbjørn Tråslett i Helgeland Reiseliv i en pressemelding.

Han viser til at Helgelands største fortrinn for å skape en god reiselivsutvikling er gjennom å sikre de til reisenes mulighet for opplevelser i spektakulær, ren og urørt natur.

– Naturen må derfor forvaltes på en måte som bidrar til en langsiktig og bærekraftig reiselivsutvikling. Reiselivsutviklingen vil bli negativt påvirket av store vindkraftutbygginger. Helgeland Reiseliv fraråder vindkraftutbygginger i regionen, skriver Tråslett.

FORTSATT VEKST

Helgeland Reiseliv viser videre til at det i reiselivsnæringen har vært 30 prosent vekst i antall jobber de siste ti årene, og internasjonale prognoser spår fortsatt vekst framover. Ved utgangen av 2017 var det om lag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge. Disse har en samlet verdiskapning på 10 milliarder kroner, en vekst på 170 prosent siden 2004. Gjennom fortsatt tilrettelegging for god næringsutvikling innen reiselivet vil et økende antall opplevelsesbedrifter vokse frem på Helgeland.

En fersk analyse av Menon economics dokumenterer reiselivets verdi både som skaper av arbeidsplasser og bolyst. I dag sysselsetter reiselivsnæringen i Norge ca. 170 000 personer. Undersøkelsen viser at de ansatte i reiselivsnæringen gjennom personskatten bidrar med store skatteinntekter kommunene.  (Kilde NHO Reiseliv / Menon Economics)

På Helgeland er det anslått at reiselivsnæringen sysselsetter om lag 2500 årsverk.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.