«Helgelandssykehuset har sviktet sine oppgaver i prosessen»

– Det ønskes at en sykehusprosess i Helgelandsregionen skal være en sykehus–/helsefaglig prosess. Ikke at saksbehandling og vedtak i denne skal være med utgangspunkt i lokalpolitikk, skriver Ståle Paulsen.

Noen skribenter i Rana og omegn har vært aktive litt utenom det vanlige i sykehusdebatten på Helgeland. Endel debattanter i sør-delen av regionen har underveis i debatten(e) også hengt seg opp i at disse «bare skriver om sykehuset i Sandnessjøen og Helse Nord».

Akkurat dette er ikke bare helt tilfeldig. Det er heller ikke fordi det er snakk om å «ta» noen av dem.

Poenget med skriveriene er at det ønskes at en sykehusprosess hos oss i Helgelandsregionen skal være en sykehus–/helsefaglig prosess. Ikke at saksbehandling og vedtak i denne skal være med utgangspunkt i lokalpolitikk og geografi og/eller avgjøres på bakgrunn av propaganda fra deler av regionen med innslag av ren løgn og desinformasjon.

Her mener etter hvert svært mange at både tidligere helseminister og styrene i Helse Nord og Helgelandssykehuset har sviktet sine oppgaver i prosessen ved å la seg prege av disse nevnte saksforholdene, og ved å se fullstendig bort fra helsefaglige rapporter og utredninger underveis i sykehusprosessen her.

(Nye) Helgelandssykehuset har siden helseforetaksloven ble innført i Norge i 2001 vært en sammenslåing av sykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Hvordan disse to sykehusene har fremstått for omverdenen i det som fra starten av har vært kalt for HSYK 2025 har vært til dels svært ulikt. Mye av problemene som har oppstått i sykehusprosessen er i tillegg med årsak i dette.

Hvis en har fulgt sykehusprosessen på Helgeland i media med noenlunde nøytrale briller har Helgelandssykehuset i Sandnessjøen dessverre uomtvistelig markert seg på noen spesifikke negative områder som Helgelandssykehuset i Mo i Rana ikke har vært preget av. Og dette har særlig fremstått etter at tarmkreftkirurgisaken ved sykehuset der kom opp fra januar 2020. Ved at kritikkverdige forhold etter hvert har blitt påpekt og er kommet frem i media.

Det har aldri vært drevet noen organisert «nedsnakkingskampanje» fra (hele) Ranas side. Kritikkverdige saksforhold har fremkommet i media.

Lokalavisene Rana Blad og Helgelands Blad viser dessuten en tendens til å fremstille ulike saker på forskjellige måter. Her skal det ikke gås nærmere i detalj. Medias opptreden i sykehusprosessen er også et eget kapittel for seg i dette. Dette skal heller ikke gås mer i dybden på i innlegget. Kanskje kan det være emne for senere innlegg, eventuelt bli en debatt i ettertid av prosessen når denne en gang er overstått.

Når medisinsk fagpersonell ved et sykehus i en region driver en slags egen sykehuskamp i en sykehusprosess mot et annet sykehusmiljø i den samme regionen over år er det helt naturlig at dette reageres på. Når det samme sykehuspersonalet ved det ene sykehuset i regionen ikke melder fra om og skjuler avvik og dødsfall etter feilbehandling der på grunn av en frykt for en lokaliseringsprosess i selve sykehusprosessen, er dette kriminelt og straffbart.

[annonse]
Slikt er uholdbart. Det kan rett og slett ikke være slik.

Hadde det ikke forekommet mange og sterke reaksjoner etter at slike forhold var kommet frem ville det ha vært bortimot unormalt. En trenger ikke å være medisinprofessor eller samfunnsforsker for å kunne skjønne dette.

At både pasientsikkerhet og «sørge for-ansvar» for innbyggere og pasienter i en del av en helseregion (Helgeland) tydeligvis ikke betyr noe som helst for det overordnede helseforetaket i helseregionen (Helse Nord) er mildt sagt ille. Pasienter får lengre reisetid til operasjoner og lengre ventetid for operasjoner på grunn av ubegripelige styrevedtak i Helse Nord. Som heller ikke blir utredet på noen måte før de settes i verk.

Vedtaket fra tidligere helseminister i selve sykehusprosessen var forsåvidt heller ikke dette.

Denne sykehusdebattanten fra Rana reagerer sterkt på at en sykehusprosess i hjemregionen skal bli preget og ødelagt av slike uverdige saksforhold som er nevnt i dette innlegget. Jeg tror også uten noen form for problemer at de aller fleste innbyggerne og potensielle pasienter i både Alstahaug og i Rana i Helgelandsregionen vil kunne være enig i dette som er skrevet her.

Leserinnlegget her er skrevet av meg selv og er for såkalt «egen regning». Jeg representerer følgelig bare meg selv her av skribenter i Rana. Hvis det skal debatteres over noe av det som er skrevet her så skal altså dette gjøres overfor meg i entall.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.