Foto: Sondre Skjelvik

"Helse Nord bør avsette hele det sittende styret i Helgelands-sykehuset"

Skrevet av Gustav Arne Nyborg
09.09.2020 13:46 - OPPDATERT 09.09.2020 17:01

Etter tarmkreftkirurgisaken ved HSYK foreslås nytt styre

Etter det som står i Rana No om dagens styremøte i Helse Nord, er det en utvikling på gang når det gjelder styrets håndtering av den alvorlige saken om tarmkreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset (HSYK) i Sandnessjøen.

Det ser ut til at styret i Helse Nord og medlemmene der, nå skjønner at det alvorlige i tarmkreftkrirurgi-saken ved sykehuset i Sandnessjøen ligger på pasientsikkerheten, og ikke på når og hvordan rapportene om operasjonene ble kjent for offentligheten. Det vitner om en viss grad av profesjonalitet og faglig forståelse i styret i dag, det skal de ha. 

Hvordan står det til i styret i HSYK når det gjelder hva som er viktigst av  pasientsikkerheten ved operasjonene og når og hvordan offentligheten ble kjent med rapportene om operasjonene? 

Når det gjelder flertallet i styret i HSYK, som først og fremst kjører en lokalpolitisk agenda basert på hvilket postnummer det er der de er bosatt, har jeg ingen forventninger til at disse skal kunne greie å nærme seg det nivået styret i Helse Nord har vist i dag.

Selv om det dessverre vil ramme de styremedlemmene i HSYK som ikke har blikket stivt festet på sitt postnummer når de er på styremøtene, vil jeg gjenta et forslag jeg har kommet med ved et par anledninger tidligere. Et forslag som jeg tror er nødvendig så lenge vedtaket gjelder om at Nye HSYK i framtida skal være delt på to lokasjoner:

Dersom styret i Helse Nord skal følge opp det nivået styret viser i dagens styremøte, er det bare en vei ut av dagens tillitsmangel for styret i HSYK. Det ar at Helse Nord avsetter hele det sittende styret i HSYK, muligens med et unntak for dagens styreleder Arne Benjaminsen, som kommer utenfra Helgeland. Og innsetter et nytt styre i HSYK der alle de nye medlemmene har forskjelligartet helsefaglig kompetanse, og i tillegg alle kommer fra utenom Helgeland, og ikke har noen forbindelse til noe som helst eller noen som helst på Helgeland. 

Når det gjelder valg av ansattes representanter i styret i HSYK, bør Helse Nord gjennomgå reglene for slike valg slik de er i dag, og se på om reglene er hensiktsmessige. Det er noe som skurrer kraftig når man ser på hvordan de to siste ansatte-valgene ble gjennomført ved HSYK. 

----------

LES OGSÅ:

[annonse]

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.