Lars Y Frøysa leder Rana Arbeiderparti. Foto: Roger Marthinsen

"Helse Nord setter nok en gang faglige råd til side, vil Helseministeren gripe inn?"

– Med en økonomi i kraftig utforbakke, faglige råd som ignoreres og, viktigst av alt, med kreftpasienter som lider, forventer vi at helseministeren kommer med kraftig styringssignal om at tarmkreftkirurgien skal tilbake til Mo, skriver Lars Frøysa.

--------–

#Debatt               

Dette er et debattinnlegg. Meninger og ytringer i teksten står for skribentens regning.      

--------–

Åpent brev til helseminister Kjerkhol

Da tidligere helseminister Høie tok beslutningen om ett sykehus på Helgeland. På to steder – og med hovedkontor lagt til Sandnessjøen, var det ikke vedtaket vi ønsket i Rana og omegn. Hovedkontoret har siden foretaksreformen i 2002 vært lokalisert ved sykehuset i Rana. Vedtaket innebærer at ledelsen skal holde til i hovedsykehuset, det skal også ha det bredeste faglige tilbudet ved at tilbudene som er i Mosjøen overføres dit. Likevel var det et vedtak vi kunne akseptere. Det gjorde vi ikke minst fordi det også ble slått fast at sykehuset i Mo i Rana, Nord-Norges tredje største, by skulle videreutvikles og styrkes. 

Helse Nord sitt engasjement i oppfølgingen av vedtaket gir stor grunn til uro. Selv om vedtaket er akseptert i Rana, virker det ikke som at det er akseptert i Helse Nord. Deres tolkning ser ut til å innebære at Rana sykehus på sikt skal minimaliseres eller avvikles gjennom å frata ikke bare stabs- og støttefunksjoner, men også medisinske funksjoner. 

For over to år siden ble tarmkirurgien vedtatt stoppet i Mo i Rana. Ikke fordi den var dårlig, men fordi det var spørsmål ved kvaliteten i Sandnessjøen, noe også Statens helsetilsyn konkluderte med. Kvaliteten i Mo i Rana var god, noe flere eksterne granskere har slått fast og nasjonale kvalitetsregistre for tarmkreft-kirurgi viser. Resultatet av Helse Nord sitt vedtak om stopp i tarmkreftkirurgien har vært enda lengre kø-tid for kreftpasienter, ikke bare på Helgeland, men også i andre deler av fylket. Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å behandle alle. 

Helse Nord sin direktør foreslår nå, etter lang tids utredninger, igjen å operere tarmkreftpasienter i Mo i Rana. For så å overføre det til Sandnessjøen i 2024 når de har fått bygd opp spesialistkompetansen der, med gastrokirurger og intensivsykepleiere. Ingen tror dette lar seg gjøre i løpet av to år, nasjonalt er mangelen på legespesialister, sykepleiere og spesialsykepleiere katastrofal. Absolutt alle faglige vurderinger og argumenter peker tydelig på Mo i Rana som det korrekte valgte for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Entydig! Det har hele tiden vært slik, også i den siste gjennomgangen der helseforetakets egne sakspapirer viser nettopp dette. Man demonstrerer en uforståelig manglende evne til å utøve medisinsk forsvarlighet. 

Underskuddene i Helse Nord vokser, i foretaket og i sykehusene. Det er en trussel mot innholdet i sykehusene, fordi store besparelser må komme og investeringsnivået reduseres. Det er en trussel mot kvaliteten i tjenestene fordi fagmiljøer forvitrer. Uforutsigbarhet er en trussel mot rekruttering av fremtidens leger, sykepleiere og helsefagarbeidere, men det er en sikker vei mot enda større kostnader.

[annonse]

Om direktøren i Helse Nord sin innstilling går igjennom har vi ikke noen tillit igjen til Helse Nord. Med en økonomi i kraftig utforbakke, faglige råd som ignoreres og, viktigst av alt, med kreftpasienter som lider, forventer vi at helseministeren kommer med kraftig styringssignal om at tarmkreftkirurgien skal tilbake til Mo. Og bli der. 

Vi forventer at Helse Nord overholder vedtaket om at også sykehuset i Mo i Rana skal styrkes og videreutvikles. Vi forventer også at Helse Nord lytter til faglige råd. Nå håper og forventer vi at du engasjerer deg i saken. 

Vi tar gjerne et møte med helseministeren for å klargjøre vårt synspunkt og diskutere veien videre.

---