Bernt Heimland i Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti.

"Hemnes er en god kommune å bo i. Det er vi stolte over. Men vi kan bli enda bedre"

Skrevet av Bernt Heimland
05.09.2019 09:44

Bernt Heimland i Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti om deres kjernesaker.

Det nærmer seg kommunevalget 9. september

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti er et av de nye partiene i Hemnes i år. Vi har et valgprogram som vil komme hele kommunen til gode. Dersom du er enig med oss håper jeg du stemmer på oss, og blir med på å skaffe kommunen et nytt politisk flertall.

Tid til å leve

Hemnes er en god kommune å bo i. Det er vi stolte over. Men vi kan bli enda bedre. Vi vil ha et samfunn der alle er med. De som trenger hjelp skal få det. Vi skal løse de viktigste oppgavene sammen og i fellesskap.

Med økt velstand til de fleste av oss, vil det være ekstra viktig å ta vare på de som ikke får del i denne velstandsutviklingen. Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ser det som en av sine overordna oppgaver å gi gode og verdige liv til alle.

”Tid til å leve” er en langsiktig, målretta og overordna satsing på våre beste verdier og kvaliteter, som nærhet til tjenester og tilbud, til folk. Arbeidet med å markedsføre den attraktive kommune vi bor i, skal fortsette. Det viktige frivillige arbeidet som blir utført i lag og organisasjoner, er avgjørende for at vi skal lykkes med å være en god kommune å bo i.

Her er noen av kjernesakene vi har i valgprogrammet til HSF:

HSF vil:

  • Opprettholde og videreutvikle Hemnes som et livskraftig lokalsamfunn. Vi ønsker at Hemnes kommune fortsatt forblir egen kommune.
  • Opprettholde skoletilbud på alle 5. tettstedene i kommunen.
  • Sette stort fokus på helse og omsorg.
  • Ha fokus på idrett og kultur.
  • Ha fokus på miljø og samferdsel.
  • Føre en næringspolitikk som gir grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen.
  • Bidra at bosettingen øker i kommunen og etablere nye attraktive boligområder i hele kommunen.
  • Lage møteplasser og økt deltakelse og trivsel for alle i kommunen.
  • Vil fjerne eiendomsskatten i kommunen i sin helhet.
  • Jobbe for at en større andel av kraftinntektene blir i kommunen.
Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker alle innbyggere et godt kommunevalg.

[annonse]
Bernt Heimland

1. kandidat, Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.