Hemnes høyner korona-beredskapen til rødt nivå

Skrevet av Roger Marthinsen
09.11.2020 19:32 - OPPDATERT 10.11.2020 06:01

Innfører rødt nivå på omsorgssentre, hjemmekontor for pendlere med jobb i Rana og obligatorisk bruk av munnbind på legesentrene.

Hemnes kommune iverksetter flere smitteforebyggende tiltak, i forbindelse med det pågående smitteutbruddet i Rana.

– I tråd med Rana kommune velger vi å følge på med tiltak for å begrense og unngå smittespredning, melder beredskapsgruppa i Hemnes kommune, som med virkning fra i morgen, torsdag 10. november, iverksetter følgende tiltak:

 • Omsorgssentrene innfører rødt nivå, som innebærer streng besøkskontroll (se utfyllende beskrivelse under).
 • Hjemmekontor for pendlere fra Rana der det er praktisk mulig.
 • Obligatorisk bruk av munnbind på legesentrene
 • Basseng brukes utelukkende til svømmeundervisning i skolene.

Hemnes kommune har også et smittesporingsteam tilgjengelig, dersom det er behov for bistand i Rana.

Hemnes kommune skjerper besøksreglene ytterligere for omsorgssentrene, da spesielt sykehjem. Bakgrunnen er utviklingen av smittesituasjonen i Rana kommune, som definerer Rana til å være en rød kommune. Hemnes kommune velger å legge seg på samme nivå som Rana, som et føre var-tiltak. Årsaken er det nære samarbeidet mellom Rana og Hemnes, og all pendler- og elevtrafikk mellom kommunene.

I sykehjem er hovedregelen ved rødt nivå besøkstopp. Unntak fra besøkstopp ved alvorlig sykdom og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Individuelle vurderinger gjøres av avdelingsleder ut fra beboers behov. Når avdelingsleder har gjort unntak fra hovedregelen skal samme innsjekk og utsjekkingsrutiner som ved gult lys følges (intervju).

Sykehjem og omsorgsboliger på omsorgssentrene - risikoreduserende tiltak for besøkende:

 • Ytterdørene er stengt og besøkende skal ikke oppholde seg på fellesarealer.
 • Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme. 
 • Sjekkliste gjennomgås per telefon.
 • Besøkende skal bruke munnbind.
 • Fortsatt legge til rette for digitale besøk.
   
Tannpleiere/logopeder/frisører/fotterapeuter  skal ikke inn i avdelingen så lenge det er rødt lys. Kommunal fysioterapeut skal kun jobbe på omsorgssentrene.

Retningslinjene gjennomgås regelmessig og revideres ved endret smittesituasjon. Retningslinjene videreformidles til pasienter/brukere og pårørende på avdelingsnivå, og publiseres på Hemnes kommunes hjemmeside.

Ansvarlig for å avtale besøk i hver enkelt avdeling skal sørge for å videreformidle synspunkter/ønsker fra pasienter/brukere og pårørende på ordningen slik at arbeidsgruppen kan vurdere eventuelle endringer/justeringer underveis, melder beredskapsgruppen, som  minner om følgende:

– Det er særlig viktig å være nøye med å holde avstand, ha god hånd- og hostehygiene.

-----------------

LES OGSÅ:

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.