Mener Arbeiderpartiet trenerer høring i omstridt sak

Skrevet av Kenneth Johan Gabrielsen
12.06.2018 10:24 - OPPDATERT 12.06.2018 11:33

Nordland Høyre og Kai Henriksen mener Arbeiderpartiet "jobber intenst for å trenere en planlagt høring".

Stridens kjerne er en planlagt høring i den omstridte ferge- og hurtigbåtsaken. 

– Nordland Arbeiderparti jobber intenst for å trenere en planlagt høring, skriver Nordland Høyre i en pressemelding.

I forslaget til fylkestinget ber kontrollutvalget om en tilleggsfinansiering - for å gjennomføre fylkestingets vedtak om en høring knyttet til endringer i ferge og hurtigbåtruter, samt til en forsvarlig utredning om endring i revisjonsordningen i fylket. 

– Arbeiderpartiet har lagt inn et forslag om en reduksjon i kontrollutvalgets arbeid som innebærer at kontrollutvalget ikke kan fullfinansiere nødvendige tiltak for å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, skriver Nordland Høyre.

– Det er spesielt at Arbeiderpartiet svekker kontrollutvalgets tillit til å gjøre egne vurderinger, sier Høyres gruppeleder Kai Henriksen.

– Tar ansvar for økonomi

Endringer i ferge og hurtigbåtrutene har fått store konsekvenser for Nordlands befolkning, og det er all grunn til å granske prosessen som ledet til et svært omstridt vedtak, mener han. 

– Det er uvanlig at det stilles spørsmål rundt kontrollutvalgets ønsker om økt finansiering når de jobber med krevende politiske saker, sier Henriksen.

Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti og gruppeleder for partiet i fylkestinget, sier han er svært overrasket over Kai Henriksens utfall og påstander.

– AP, SP, KrF og SV tar ansvar for den økonomiske situasjonen Nordland fylkeskommune er i, og det er mer enn overraskende at det tidligere ansvarlige Høyre problematiserer dette, sier Skjæran.

Han understreker at de hilser høringen velkommen, og sier de vil legge til rette for at den kan gjennomføres raskt. Samtidig må det skje innenfor det han kaller fornuftige økonomiske rammer.

– Flertallet i fylkestinget går inn for å gi kontrollutvalget ei tilleggsbevilgning på en halv million kroner, samtidig som vi må gjennomføre kutt i alle øvrige sektorer. Dette kommer i tillegg til den ordinære budsjettrammen kontrollutvalget har fått, og som det var enstemmighet i fylkestinget om. Utgangspunktet i økonomiplanen er at Nordland fylkeskommune bruker omlag 60 prosent mer enn gjennomsnittet på kontroll og revisjon, sier Skjæran.

Kan belyse faktiske forhold

Saken om nytt samferdselskart har skapt stort engasjement i store deler av fylket.

– Ei høring kan på en god måte belyse de faktiske forhold i saken. Det bør være i alles interesse at høringen gjennomføres raskt, og at fylkestinget og Nordlands befolkning får tilgang til sluttrapporten og konklusjonene i den, sier Skjæran.

– Fylkestinget har etter kommuneloven det overordnede ansvaret for tilsyn og kontroll, i tillegg til det økonomiske ansvaret. Det kan derfor ikke være oppsiktsvekkende at fylkestinget knytter forutsetninger til tilleggsbevilgningen. Ved å legge høringen i tilknytning til fylkestingets samling sparer vi både reise-, overnattings- og møtekostnader.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.