Her blir ett kjørefelt stengt om natta framover


Lørdag 16. september om kvelden starter Statens vegvesen med å utbedre tersker på Selfors bru på E6 i Rana.

Arbeidet blir gjort nattestid mellom klokka 21.00 og 07.00 i ei uke framover, melder Statens Vegvesen.

Ett kjørefelt stenges mens arbeidet pågår, og brua blir lysregulert.

Selfors bru har en gjennomsnittlig trafikk på 9 500 biler i døgnet, og det fører til høy slitasje på tersklene inn mot brufugene.

Det er disse som nå skal utbedres, slik at det blir tryggere og mer behagelig for trafikantene å kjøre over brua.

Arbeidet gjøres på natta for å være minst mulig til hinder for trafikken. På dagtid vil trafikken gå som normalt.

****