Her blir det ikke mulig å kjøre helt som vanlig

Skrevet av Roger Marthinsen
09.07.2020 06:00

Arbeid skal pågå til utpå høsten. Det vil påvirke både bil- og busstrafikken til utpå høsten.

​Fra 13. juli endres nok en gang kjøremønsteret i Nygata, i forbindelse med anleggsarbeidet som pågår der. Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nettet, i Nygata, fra Nygata 3 til krysset Nygata-Bjerkalléen.

Prosjektet omfatter graving, legging og utskifting av cirka 190 meter vann- og avløpsledninger, utbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid) og asfaltering.

– Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster. For strekningen Bjerkaléen - Hestgjerdet vil omkjøring bli skiltet. Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant.Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder, melder Rana kommune.

Anleggsarbeidene vil pågå ut oktober 2020. Arbeidet som påvirket kjøremønster for strekningen Bjerkaléen - Hestgjerdet er planlagt gjennomført i tidsrommet fra rundt 13. juli til 11. september. I forbindelse med dette flyttes tre busstopp flyttes.

– Busstrafikken går som normalt, men via Kveldssolgata. Øvrig trafikk går via Kveldssolgata. Nygata blir skiltet med blindvegskilt. Det blir ikke mulig å passere for gående og syklende forbi anleggsstedet, sidegater må benyttes, melder kommunen. 

Det er OSPAS AS som utfører arbeidet for Rana kommune. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.