Entreprenøren skal sprenge ut deler av denne fjellskjæringen for å gjøre plass til midlertidig veg forbi anlegget. Foto: Terje Krommen, Statens vegvesen

Her blir det stengt når det smeller

Skrevet av Roger Marthinsen
07.11.2018 14:32 - OPPDATERT 07.11.2018 19:30

I løpet av de nærmeste dagene starter entreprenør Bertelsen & Garpestad AS med sprengningsarbeid langs fv. 12 ved Mjølan. Trafikanter må belage seg på noe ventetid.

– Det vil pågå sprengningsarbeid på anlegget de neste tre-fire ukene, men det begrenser seg til en salve eller to per dag. Så langt det er mulig holder vi vegen åpen i rushtiden, når folk skal til og fra jobb, sier byggeleder Terje Krommen i Statens vegvesen.

Det er en fjellskjæringpå rundt 1700 kubikkmeter stein som skal sprenges ut for å gi plass til en midlertidig veg forbi anlegget. Mens dette pågår vil Fv. 12 bli stengt i perioder på inntil 20 minutter av gangen. Vegen skal ellers være åpen gjennom hele byggetiden.

Den nye rundkjøringen, gang- og sykkelbrua og det øvrige anlegget skal være ferdig før skolestart til neste år. 

Mjølan-prosjektet omfatter bygging av en rundkjøring, som skal erstatte dagens kryss mellom fylkesveg 12 og Murbakken. Det skal anlegges busslommer på begge sider av fylkesveien, og det skal også bygges en ny gang- og sykkelbru over fylkesvegen.

Det er Bertelsen & Garpestad som er entreprenør i prosjektet. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Nordland fylkeskommune.

Prosjektet har en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Trolig vil sluttsummen ende 15-20 mill. under dette.

– Selve anbudet ble en del billigere enn vi hadde sett for oss, men det er også gjort noen endringer som øker kostnadene noe. Vi har besluttet at det skal bygges en bedre omkjøringsvei enn det som opprinnelig var planlagt, og det er også tatt høyde for at entreprenøren må sette inn ekstra ressurser for å bli ferdig i tide. Så når vi legger inn disse kostnadene samt kostnader til byggeledelse og prosjektering, vil nok havne et sted rundt 90-95 mill. kroner, uttalte seksjonssjef i Statens vegvesen, Christian Høydal Forsmo, til Rana No tidligere i høst.

Illustrasjon: Ny rundkjøring mellom fv. 12 og Murbakken, busslommer på begge sider av vegen og en gang- og sykkelsvegbru over fylkesvegen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.