Foto: Roger Marthinsen

Her er alle ferje-strekningene som blir gratis

Her er de 15 ferjestrekningene som blir gratis fra 1. juli.

Fra 1. juli blir det gratis for kjøretøy og passasjerer å ta ferje på strekninger i Nordland. Det er samband med mindre enn 100.000 passasjerer per år som blir gratis. I Nordland vil dette gjelde 15 samband. 

Passasjertallene som brukes er fra 2019, altså før pandemien, og er derfor regnet å gi et riktig bilde av trafikken.

– I denne omgang har man funnet rom for å gjøre strekningene med under 100.000 passasjerer gratis. Og så jobbes det videre med å få gjort også de andre strekningen gratis. Det handler om å gi vilkår for å ta hele Nordland i bruk, og altså om å skape gode rammer for å bo og drive næring i distriktene og på øyene, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Foreløpig er gratis ferjer en del av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dette må formelt vedtas av Stortinget. I tillegg må det samme vedtaket gjøres av Nordland fylkesting, der man slår fast hvilke ferjesamband som skal være gratis. I Nordland er det flere avklaringer som må gjøres, blant annet to strekninger som er klassifisert som hurtigbåtsamband, men som betjenes av ferjer, og som derfor statistisk ikke ligger inne i oversikten over ferjesamband.

– Ferjene som går mellom Brønnøysund og Sauren, samt mellom Vandve og Solfjellsjøen er ikke fanget opp i regjeringens arbeid, siden de ikke ligger i ferjedatabanken der statistikken over trafikken er samlet. Vi skal selvsagt følge dette opp, og gjøre vurderinger på om disse to ferjestrekningene bør foreslås inn under den samme ordningen med gratis ferje. Og så må fylkestinget til sist ta sine beslutninger, sier fylkesråd Monika Sande.

Ferjestrekningene som blir gratis fra 1. juli:

 • Horn - Igerøy
 • Tjøtta - Forvik
 • Jektvik - Kilboghamn
 • Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund
 • Nesna - Nesnaøyene
 • Svolvær - Skrova - Skutvik
 • Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt
 • Sund - Horsdal - Sørarnøy
 • Nordnesøy - Kilboghamn (Rødyøysambandet)
 • Igerøy - Tjøtta
 • Mosjøen - Hundåla
 • Stokkvågen - Træna
 • Digermulen - Finnvik
 • Søvik - Austbø - Brasøy
 • Sandnessjøen - Løkta

Saken fortsetter under annonsen.