– Det fremtidige helsetilbudet til innbyggere og pasienter i ytre strøk av regionen er det viktigste for Bunadsgeriljaen, skriver Ståle Paulsen. Foto: NTB

''Her er det «kysten» og «havfolket» mot «innlandet''

--------–

#Debatt                     

Dette er et debattinnlegg. Meninger og ytringer i teksten står for skribentens regning.            

----------

BUNADSGERILJA OG SYKEHUS

De siste årene har en såkalt Bunadsgerilja vært en aktiv deltaker i diskusjoner i forbindelse med sykehusprosesser og i debatter om fødeavdelinger rundt om i Norge. Også i sykehusprosessen på Helgeland. På deres egen internettside kan vi blant annet lese at:

«Bunadsgeriljaen er en landsomfattende folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt og godt fødetilbud for alle i hele landet, med vekt på distriktene. Bunadsgeriljaen oppsto på Nordmøre da det i mars 2019, ble vedtatt at fødeavdelingene Kristiansund og Molde skulle slås sammen og Kristiansund legges ned. Vedtaket var preget av hastverk og måten det ble gjort på har medvirket til at Bunadsgeriljaen fikk så stor oppslutning.

 Bunadsgeriljaen spredte seg raskt til hele landet da fødeavdelinger har vært truet flere steder gjennom mange år.» 

https://www.bunadsgeriljaen.no/ 

[annonse]
Opprinnelsen til Bunadsgeriljaen var altså kampen mot nedleggelse av fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund i forbindelse med sykehusprosessen i Møre og Romsdal. En sykehusprosess som vel kanskje er den eneste som eventuelt kan overgå prosessen på Helgeland når det gjelder bråk og støy. Og dette er et eksempel på en sak som i utgangspunktet dreier seg om sykehus og helsefag i tillegg også blir en distriktspolitisk kampsak i beste politiske tradisjon.

Den lokale Bunadsgeriljaen kaller seg for Bunadsgeriljaen ytre Helgeland, med tilholdssted i Sandnessjøen. Allerede her ser vi en vesentlig del av årsaken til at denne er blitt sterkt omdiskutert både i selve sykehusprosessen, og ikke minst i helgelandsregionen. Bunadsgeriljaen ytre Helgeland i Sandnessjøen tonet flagg ved å gå inn for ett sykehus i regionen lokalisert til i Sandnessjøen, og da også følgelig for èn fødeavdeling på Helgeland, også i Sandnessjøen. Og som i sykehusprosessen så er Helgeland også her blitt delt i to: 

Her er det «kysten» og «havfolket» mot «innlandet». Tankegang og argumentasjon bærer også preg av dette. Det fremtidige helsetilbudet til innbyggere og pasienter i ytre strøk av regionen er det viktigste for Bunadsgeriljaen her. Dette bryter med intensjonen med Bunadsgeriljaen som er å kjempe for et likeverdig fødetilbud for alle i hele landet. Og som det også er det for ordføreralliansen (overhelseministrene) på Sør-indre-Helgeland. 

Felles for disse gruppene/miljøene er at sykehus, helsefag og pasientsikkerhet gjøres om til politikk og strategi. Stikk i strid med hva disse tingene i utgangspunktet skal handle om. Her må særlig ordførerne i Vefsn og Alstahaug nevnes spesielt, i tillegg til Bunadsgeriljaen ytre Helgeland. 

Dette blir en «politisering» av sykehusprosessen på Helgeland. Og sykehus og helsefag gjøres om til lokalpolitikk. Noe dette ikke er, eller skal være. Slikt er sykehus og helsefaglige prosesser. 

Og etter innføringen av helseforetaksreformen i Norge skal lokalpolitikere, sykehusaksjonister og særgrupper ikke lenger ha noen form for innflytelse i sykehusprosesser. Disse skal ha anledning til å uttale seg, og de skal bli lyttet til. Men de skal ikke ha noen reell innflytelse i sykehusprosesser. 

Akkurat her må det vel kunne sies at dette skar seg i sykehusprosessen på Helgeland.

Bunadsgeriljaen er det som gjerne omtales som en ad-hoc gruppe. Slike grupper arbeider for å få gjennom sitt syn i en bestemt enkeltsak, disse er opprettet med et bestemt formål og er av en begrenset varighet. Dette kan også være helsefaglige saker som også blir til distriktspolitiske kampsaker, som for eksempel fødeavdelinger i Norge.

«Problemet» med Bunadsgeriljaer er at her er ikke alltid argumenteringen og debatten nødvendigvis med bakgrunn i bare «fakta og tilfelle». Her er de ikke alltid like redelig med slikt. Dette har vi også opplevd i sykehusprosessen hos oss med Bunadsgeriljaen ytre Helgeland i Sandnessjøen. Ett eksempel på dette her: I et innlegg i Klassekampen 10.09.2022 så tar det ifølge leder Line Rønning Føsker fire timer å kjøre fra Sandnessjøen til Mo i Rana. Den andre veien, altså returen, går vanligvis an å kunne kjøre på en og en halv time. Under i utgangspunktet rolige værforhold uten orkan i kastene eller med en stengt Helgelandsbru i Sandnessjøen. Noe alle vet som har tatt denne kjøreturen fra Mo i Rana. 

Og i sykehusprosessen på Helgeland har Bunadsgeriljaen ytre Helgeland i Sandnessjøen, i tillegg til sykehusmiljøet der og lokalpolitikere og sykehusaksjonister i Sandnessjøen og omegn, bidratt til at prosessen er blitt både en skitten og en uverdig prosess. Prosessen har vært undergravet fra disse miljøene i flere år. Skylden for alt som har gått galt i prosessen – og det er dessverre etter hvert det meste – har derfra blitt lagt på ledelsen i Helgelandssykehuset i Mo i Rana, også på bestemte navngitte enkeltpersoner her. I et innlegg i media på Helgeland 08.02.2022 har noen sågar blitt omtalt som «farlig» i sykehusprosessen på Helgeland.

https://www.isandnessjoen.no/er-noen-farlig-i-sykehusprosessen-pa-helgeland/o/5-108-79726 

For å snu litt på denne typen retorikk så var Bunadsgeriljaen farligere da disse mente at det bare skulle være èn fødeavdeling på Helgeland. 

Det verste med Bunadsgeriljaen ytre Helgeland er at de setter ulike deler av Helgeland opp mot hverandre. Her er det kyst mot innland. Regionen har dermed blitt enda mer splittet enn den er fra før av i sykehusprosessen. I tillegg har også innbyggerne særlig i norddelen av Helgeland fått hele Nordlandsbunaden fullstendig i vranghalsen. Dette er ikke minst trist og tragisk. 

Kanskje er den beste måten å forholde seg til Bunadsgeriljaen ytre Helgeland å betrakte dem som uskyldige klovner i et sirkus. Men her dreier det seg om menneskers liv og helse. Og dette er for alvorlig til å bare bli sirkus og klovneri. Bunadsgeriljaen for ytre Helgeland i Sandnessjøen er heller ikke bare uskyldig her. 

Bunadsgeriljaen ytre Helgeland Sandnessjøen arbeider for pasientene og innbyggerne i sin egen del av helgelandsregionen. Ikke for hele Helgeland. Som overhelseministrene på Sør-Indre-Helgeland. De seiler under falskt flagg. Og de er gjennomskuet for lenge siden.

Av Ståle Paulsen, Mo i Rana

 

Les mer om:

Helgelandssykehuset