Her er sykehusets nye klinikksjefer

I dag har de sin første offisielle arbeidsdag som nye klinikksjefer – slik presenteres de av Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset har nå ansatt nye klinikksjefer, etter at sykehuset gikk over til klinisk gjennomgående organisering. De nye klinikksjefene har offisiell oppstart i dag, mandag 22. november. 

De nye klinikksjefene er:

Jeanette Pedersen for Akuttmedisinsk klinikk

Pedersen (49) kommer fra stillingen som konstituert klinikksjef for Akuttmedisinsk klinikk. Hun er opprinnelig utdannet sykepleier, og startet sin karriere i Helgelandssykehuset i 1994, som helsesekretær ved medisinsk poliklinikk. Hun har også jobbet som sykepleier ved medisinsk avdeling.​ I 2011 startet hun som avdelingsleder ved Rusenheten i Mo i Rana. Siden har hun jobbet som avdelingsleder for BUP, avdelingssjef og områdesjef for Psykisk helse og rus i Mo i Rana.

Elin Grønvik for Kirurgisk klinikk

Grønvik (43) kommer fra stillingen som konstituert klinikksjef for Kirurgisk klinikk. Hun er opprinnelig utdannet sykepleier, og startet sin karriere i Helgelandssykehuset i 2002. Hun jobbet som sykepleier og assisterende avdelingsleder ved kirurgisk sengepost i Mosjøen fram til 2006, deretter som avdelingsleder ved kirurgisk dagavdeling m/ poliklinikker. Hun har vært områdesjef ved kirurgisk område fra 2018, og konstituert enhetsdirektør i Mosjøen.


Tanja Pedersen for Klinikk for diagnostikk og medisinsk service

[annonse]

Pedersen (53) kommer fra stillingen som enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset i Mosjøen og konstituert enhetsdirektør i Sandnessjøen, før innføringen av klinisk gjennomgående organisering. Hun startet i Helgelandssykehuset i 1991, da med merkantile oppgaver. Etter endt sykepleierutdanning i 1996, ble hun ansatt ved kirurgisk avdeling i Sandnessjøen. I 2012 ble hun ansatte ved Dagkirurgisk poliklinikk i Mosjøen. 


Ole Johnny Pettersen for Medisinsk klinikk

Pettersen (53) kommer fra stillingen som konstituert klinikksjef for Medisinsk klinikk. Han er opprinnelig utdannet syk​epleier, og startet sin karriere i Helgelandssykehuset i Sandnessjøen i 1994. I 2008 begynte han ved Intensivavdelingen i Mo i Rana, og ble etter hvert avdelingsleder ved Dagenheten. I 2010 ble han ansatt som avdelingssjef for Lab/Røntgen, og deretter som konstituert avdelingssjef for medisinsk avdeling. Fra 2012 til 2021 har han vært områdesjef for medisinsk område i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Klinisk gjennomgående organisering betyr at sykehusenhetene på organisasjonskartet, erstattes med faglige klinikker. Helgelandssykehuset er organisert som ett sykehus på Helgeland og klinikksjefene vil derfor få ansvaret for sine klinikker, på hele Helgeland. 

De øvrige klinikkene er ledet av klinikksjef Pål Madsen for Prehospital klinikk og klinikksjef Rune Holm for Klinikk psykisk helse og rus. 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.