Her kommer byens nye scene

Rana kommune bygger utendørs scene midt i byen. MBA Entreprenør AS skal utføre arbeidet for Rana kommune, med Unimaskin som underentreprenør for grunnarbeider.

Nå starter byggingen av det som blir kronen på verket i den nye Jernbaneparken; en utendørs scene, melder Rana kommune i en pressemelding.

Rana kommune skal bygge en utendørs scene i Jernbaneparken. Arbeidene med scenen, som skal plasseres helt vest i parken, starter medio august. Prosjektet omfatter grunnarbeider, bygging av utendørs scene med sedumtak og utomhusarbeider.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fasadetegninger av den nye scena.

Det er MBA Entreprenør AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune, med Unimaskin som underentreprenør for grunnarbeider.

Prosjektet er en del av Jernbaneparken-prosjektet, som har totalt budsjett på 20 mill. kroner. Arbeidene vil pågå fra medio august 2022 til medio februar 2023. Opprydding og sluttarbeider vil bli utført våren 2023.

(Artikkelen fortsetter under skissen)

Anleggsarbeidet vil medfører stengning av område mellom den nyetablerte Jernbaneparken, parkeringshuset nedenfor Amfi, Ole Tobias Olsens gate og undergangen. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

[annonse]
 

****

 ****

 

Les mer om:

Rana kommune byliv