Midlertidig bru til høyre i bildet. Ny bru etableres på samme sted som gamle landkar til venste i bildet.

Her vil det pågå arbeid med ny bru

– Behov for helt stengning av veien i kortere perioder.

Rana kommune skal bygge ny bru i Andfjellet etter at den gamle ble tatt av flommen Sally i 2020. 

Det er HAK Entreprenør AS med underentreprenørene HJH Fjell og Anleggsentreprenør AS og Norsk Spennbetong AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune, melder Rana kommune, avdeling for bydrift. 

Under anleggsperioden vil midlertidig bru og veg være åpen det meste av tiden. For å få enkelte deler av jobben gjort vil det bli behov for helt stengning av veien i kortere perioder. Stengning av vegen vil bli varslet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utsnitt plantegning ny bru og veger.

Prosjektet har et budsjett på 33,7 millioner kroner.

Anleggsarbeidene vil starte i begynnelsen av juli 2022 og pågå til januar 2023 med sluttarrondering juni-2023.

– Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid, skriver avdeling for Bydrift.

Prosjektet omfatter: 

[annonse]
- Flytting av luftspenn (utføres av Linea AS)

- Riving av gamle landkar og etablering av nye, 

- Bygging av betongbru  

- Etablering av tilførselsveger 

- Tilpasning av avkjørsler/sideveier

- Plastring og erosjonsarbeider

- Fjerning av midlertidig bru (utføres av Statens vegvesen)

- Terrengarrondering 

***

***