"Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider"

En oppfordring til arbeidsliv og næringslivet i Nordland: Ta vare på lærlingene

Koronakrisen har rammet arbeidslivet hardt og bredt, og en gruppe som kan bli glemt i krisen er lærlingene. I Nordland har vi ca 2.800 løpende lærekontrakter spredt over mange næringer, både i privat og offentlig sektor. De er unge arbeidstakere, uten særlig erfaring fra arbeidslivet og vil ha behov for tett og god oppfølging.

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor til å strekke seg langt før permittering av lærlinger. Det kommer en hverdag etter krisen og da vil behovet for kompetent arbeidskraft igjen melde seg. Uten fokus på lærlingene står vi i fare for å miste et helt kull med dyktige og nødvendige arbeidstakere. 

Videre oppfordrer yrkesopplæringsnemnda til at lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommune legger til rette for god informasjon til lærlingene og lærekandidater om den situasjonen vi står i. 

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at det kan gis en forsvarlig opplæring, bør lærlinger så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider.

Vi er avhengig av å opprettholde en god kapasitet for å sikre både privat og offentlig sektor helt nødvendige kvalifiserte fagarbeidere gjennom lærlingemodellen. Kompetansebehovet i virksomhetene er under normale omstendigheter økende i en tid med store omstillinger.
 
Vi må stå sammen om å sikre god informasjon og oppfølging av den enkelte lærling og lærekandidat, slik at de føler seg viktige og verdsatt. 

Sammen om Nordlands framtid.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.