Illustrasjon av Freyrs fast track-fabrikk i industriparken.

Høyre vil ha hurtigbehandling av industriprosjekter

– Som vi ser tydelig i Mo i Rana, er det tid for ny industrireising i Norge, sier leder av Rana Høyre, Anita Sollie.

Tina Bru og Torbjørn Røe Isaksen lanserte i dag Høyres første valgløfte som handler om ny industripolitikk: Høyre vil etablere et fast-track/hurtigspor for industrietableringer og -utvidelser. I Rana vil dette få betydning for bedrifter som Rana Gruber og Freyr. 

– Som vi ser tydelig i Mo i Rana, er det tid for ny industrireising i Norge. Høyres første valgkampløfte er at initiativer for ny industri, eller industri som skal vokse, skal følges opp i et hurtigspor av myndighetene, sier leder av Rana Høyre, Anita Sollie.

– Myndighetene må være til for industrien - og ikke omvendt. Det er en tøff internasjonal konkurranse i industrien, og vi skal også konkurrere på å være de mest næringsvennlige myndighetene. Vi skal opprette en egen enhet til dette formålet, sier stortingskandidat Bård Ludvig Thorheim.

– Vi er veldig glade for at forslaget allerede er tatt varmt imot av Freyr, Elkem og Hydro blant andre. Jeg tror også Rana Gruber kan ha nytte av en hurtigspor-ordning. Vi har kuttet i regler og byråkrati for å ta ut mer mineraler. Men vi er ikke i mål. Dette valgløftet vil være viktig for Nord-Norges industrihovedstad, sier Anita Sollie.

De er begge tydelige på at prioritet nummer en for å hjelpe industri og utvikling i Rana er å få i gang byggingen av flyplassen i sommer.

– Og utbedring av dypvannskaia, som også er prioritert i NTP, må komme i gang så tidlig som mulig, sier de to Høyre-politikerne.

 

Her kan du lese hele valgløftet: 

Næringsdepartementet skal hurtigbehandle industriprosjekter med stort potensial for sysselsetting og verdiskaping i en egen hurtigsporenhet i departementet. Bedre koordinering og raskere saksbehandling skal gjøre Norge mer attraktivt for industriaktører som vil skape jobber og verdiskaping i Norge. Tiden for store nye industrietableringer er tilbake. Perspektivmeldingen er klar; Vi må både øke inntektene våre og redusere kostnadene for å beholde velferdsgodene vi har i dag. Norge har de beste forutsetningene for å tiltrekke oss ny industri og utvide eksisterende. Vi har ren og billig vannkraft, høyt utdannede og kompetente arbeidsfolk, og i løpet av de siste 8 årene har vi fått på plass et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå. Likevel får vi tilbakemelding fra næringslivet om at Norge mister industriprosjekter til andre land fordi vi ikke er godt nok koordinert når bedrifter vurderer Norge som land for industriutvikling. Det gjør at vi går glipp av lønnsomme jobber og verdiskaping. Ett av grepene vi vil ta er å legge til rette for at flere velger å enten utvide eksisterende industri i Norge eller etablere ny industriaktivitet til Norge. Som et ledd i dette arbeidet vil vi etablere et hurtigspor for større industrietableringer og -utvidelser i Norge. Ideen om en hurtigsporenhet er noe vi har jobbet med over tid. Vi har hatt tett kontakt med industriaktører som jobber med å utvikle og etablere ny industri. Det er viktig å lytte til de som vet hvor skoen trykker når de kommer med råd til hvilken politikk som kan bidra til aktivitet og vekst. Selskaper som Elkem, Green Mountain, Hydro, Freyr Battery og Nordkraft er blant selskapene som ønsker en hurtigsporenhet varmt velkommen. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.