Hun blir ny kommunaldirektør

Går fra Helgelandssykehuset til Rana kommune.

Rana kommune har ansatt Sissel Karin Andersen (55) som ny kommunaldirektør for helse- og omsorg i kommunen, det framgår av en pressemelding til Rana kommune.

Hun kommer til Rana kommune fra Helgelandssykehuset HF der hun har vært organisasjonsdirektør siden 2019.

– Med Sissel Karin Andersen får vi en kommunaldirektør med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor i krevende stillinger. Kompetansen hun innehar, spesielt innenfor det å stå i og lede endringsprosesser, er noe Rana kommune trenger med de utfordringene vi står overfor de kommende året generelt, men også spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune.

Sissel Karin Andersen er utdannet siviløkonom med tilleggsutdanning innen prosjektledelse. Etter endt utdanning bodde hun på Østlandet i 25 år og jobbet med omstilling i offentlig sektor for selskaper som IBM og 4human. Hun vendte tilbake til Helgeland i 2016 som stabsleder i Hemnes kommune, der hun etter hvert ble assisterende rådmann.

– Det som skal skje i årene fremover på Helgeland og i Rana kommune spesielt er så spennende og utfordrende at jeg tenkte at dette må jeg være med på å skape. Når sjansen til å få arbeide i Rana kommune med å utforme det fremtidige Rana dukket opp, kunne jeg nesten ikke si nei, og spesielt ikke når det er en såpass stor og viktig sektor som helse og omsorg er ansvarsområdet. Det er i kommunene liv leves og helse skapes. Kommunene er derfor den viktigste arenaen å drive samfunnsutvikling på, sier Sissel Karin Andersen.

Det er ikke endelig avklart når Sissel Karin Andersen tiltrer stillingen som kommunaldirektør for helse- og omsorg i Rana kommune. Hun erstatter Ann Jorid Bostad Virik, som nå går av med pensjon i stillingen.

Rana kommune leter fortsatt etter den rette personen til stillingen som kommunaldirektør for tekniske tjenester etter at Jan Erik Furunes nå går av med pensjon.

****

****

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 ****

 

Saken fortsetter under annonsen.