Hundrevis av nye selskap så dagens lys i 2021

Her er alle selskapene som ble etablert i løpet av året som gikk, i Rødøy, Træna, Nesna, Lurøy, Hemnes og Rana.

Hemnes

H & S INVEST AS

Sundsveien 26, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Eiendomsutvikling, oppussing av eiendommer, tømrertjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Thomas Liljebakk Sund

---–

HEMNES MUSKELTERAPI OG MASSASJE AS

Bekken 35, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Helse og velvære.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Kapital: NOK 45.000,00

Daglig leder/styreleder: Gabriele Letukaite

-----

HERSTAD HUDPLEIE

Storhaugvegen 31, 8642 FINNEIDFJORD

Enkeltpersonforetak

Formål: Videresalg av hudpleieprodukter.

Innehaver: Ellen Kristine Herstad

-----

TOMAS INDERDAL

Sørfjellveien 114, 8646 KORGEN

Enkeltpersonforetak

Formål: Leie kjøring innen landbruk.

Innehaver: Tomas Albertsen Inderdal

-----

TOMBYGG NEKRASOVAS

Juvikvegen 81, 8640 HEMNESBERGET

Enkeltpersonforetak

Formål: Salg av tjenester i byggebransjen, herunder snekring, maling og annet som naturlig faller sammen med denne bransjen. I tillegg skal selskapet drive med import og eksport av byggevarer.

Innehaver: Daria Nekrasovas

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
-----

ANTIRUST HELGELAND AS

c/o Thomas Hilstad, Lerkeveien 7, 8646 KORGEN

Formål: Rustbeskyttelse til bil, båt, traktor. Lakkvedlikehold. Bilpleie.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Thomas Andre Hilstad

-----

TROLLHJØLP KRISTIANSEN

Nordmarkvegen 63, 8642 FINNEIDFJORD

Enkeltpersonforetak

Formål: Skog og hage. Trefelling, plenklipping, terrengtransport, ettersøk, fellefangst, garding, fisking, skadefelling.

Innehaver/daglig leder: Tore Kristiansen

-----

BETTARBUA GARN & TEKSTIL AS

c/o Maria Helen Viksjø Baklandsveien 115, 8646 KORGEN

Formål: Salg av garn, tekstiler og ferdig produsert håndarbeid.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Maria Helen Viksjø

-----

BOVIGO AS

Strandgata 7, 8643 BJERKA

Formål: Rådgiving og utvikling av egne og andres eiendom samt hva hermed står i forbindelse.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Andreas Ludvigsen Johansen

Styrets leder: Stein Rune Fjærvoll

-----

OKSTINDAN HOLDING AS

Sundsveien 18, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller
sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer eller på annen måta gjøre seg interessert i andre foretagende.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styreleder: Johan Grøttebø Hellem

-----

CHJ EIENDOM AS

Seljeveien 4, 8646 KORGEN

Formål: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Christoffer Vindstad Jensen og Svein Johan Jensen

Styrets leder: Christoffer Vindstad Jensen

---–

KALVHAGEN INVEST AS

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Sundsveien 18, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Holdingselskap. Kjøp og salg av aksjer og øvrige verdipapirer.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Sverre Grøttebø Hellem

----

HELGELAND FJELLRØYK AS

Meieriveien 7, 8646 KORGEN

Formål: Produksjon og salg av røkt kjøtt og fisk.

Kapital: NOK 30.000,00
 
Styrets leder: Levi Andreas Vatshaug Nygård

-----

CH LIEN HOLDING AS

Sentrumsveien 27, 8646 KORGEN

Formål: Investeringsvirksomhet og kapitalforvaltning med dertil hørende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Charles Lien

---–

GAIA AKSJONÆR AS

Lapphellvegen 11, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Å eie aksjer i Gaia Salmon slik at man sikrer lokalt eierskap, samt gir mulighet for mindre aksjnærer til å investere i Gaia Salmon.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Bjarne Johan Bjørkan

-----

K. KILLI INVEST AS

Juvikvegen 40, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. 

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Kjartan Killi

(Saken fortsetter under)

-----

FRIKULTBARNEHAGEN HEMNES AS

Øyjordsveien 1, 8616 MO I RANA

Formål: Drive barnehage. Frikultbarnehagen Hemnes AS vil arbeide aktivt for å
utvikle og formidle FrikultModellens ideologi og holdninger i arbeidet med barn. Etablering av tilsvarende barnehager i andre nærmiljø er et av tiltakene. Frikultbarnehagen Hemnes AS skal drives i samsvar med gjeldende lov om barnehager, forskriftene til loven og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Barnehagens formål:

1. Å eie og drive en alternativ barnehage som følger Frikult sin visjon og derav prioriterer fokus på PPV (positiv personlig vekst) og aktivitet og opphold i naturen.

2. Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål, og skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet

3. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

4. Å stimulere barnas motoriske utvikling gjennom allsidig lek og aktivitet.

5. Å tilegne barna kunnskaper om egen kultur og identitet.

6. Gjennom et aktivt uteliv å tilegne barna varige kunnskaper om natur, miljø, kretsløp.

7. Aktivitet i natur er en naturlig del av vår arv og vår forutsetning for eksistens. Frikultbarnehagen Hemnes vil gi barna et naturlig forhold til skogen, fjellet, husdyr og ville dyr.

8. Å etablere Kompetansesenter der Frikultbarnehagen Hemnes erfaringer brukes i
skoleringen av andre barnehager, skoler, pedagoger, foreldre etc. 

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Ove Johnny Bustnesli

-----

EMANORD AS

Torggata 1A, 8640 HEMNESBERGET

Formål: Investeringer. Salg av varer og tjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Emil Lillebrygfjeld

Styrets leder: Mathias Johan Tolkmo Lien

----------

Lurøy

JA OK HOLDING AS

Ørnvikveien 19, 8766 LURØY

Formål: Eie aksjer i andre selskaper, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Ole Kristian Johannessen, Ørnvikveien 19, 8766 LURØY

 ---–

AVEMOX AS

Sørmarkveien 12, 8764 LOVUND

Formål: Kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom og konsulenttjenester.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Siw Moxness, Sørmarkveien 12, 8764 LOVUND

Foto: Inge Karoliussen

-----

DEMMA HOLDING AS

Ørnvikveien 19, 8766 LURØY

Formål: Eie aksjer i andre selskaper, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Ole Kristian Johannessen, Ørnvikveien 19, 8766 LURØY

----- 

K.RIISE AS

Tonnesveien 299, 8750 TONNES

Formål: Kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Kapital: NOK 60.000,00

Daglig leder/styreleder: Tarjei Østrem

----

PURE SHELLFISH AS

c/o Jim Lorentzen Vikran 11, 8198 NORDNESØY

Formål: Kjøp og salg av sjømat, samt drive fiskemottak, foredling og annet som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Arthur Olav Rønningen

-----

LØNGHOLMEN KYSTFISKE AS

c/o Raymond Jakobsen Nordvalskogen 20, 8762 SLENESET

Formål: Hav- og kystfiske, samt det som har naturlig sammenheng med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Raymond Jakobsen

Styrets leder: Karl Magnus Jakobsen

-----

LØNGHOLMEN HOLDING AS

c/o Raymond Jakobsen Nordvalskogen 20, 8762 SLENESET

Formål: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, fast
eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Karl Magnus Jakobsen

-----

SØRHOLT TRENING OG FRITID

Aldersundveien 481, 8730 BRATLAND

Enkeltpersonforetak

Formål: Nettbutikk innen trenings- og friluftsutstyr.

Innehaver: Bente Bransvik Sørholt

-----

HAGE INVEST AS

Kallervikveien 11, 8743 INDRE KVARØY

Formål: Drive med investeringer samt annen virksomhet beslektet til dette gjennom eierskap i andre aksjeselskaper.

Kapital: NOK 200.000,00

Daglig leder: Rune Mikalsen

Styrets leder: Alf Gøran Knutsen

-----

GRØNT FRA LAKS AS

Bekkefjæra 22, 8743 INDRE KVARØY

Formål: Hydroponisk produksjon av salat, urter og bær med rensing av slam fra
oppdrettsnæringen som hovedmål. 

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Marius Alexander Johansen

-----

EDVARDSEN ØKONOMISERVICE AS

Slenesveien 32, 8762 SLENESET

Formål: Økonomi- og regnskapstjenester, investering i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder/styreleder: Knut Erik Edvardsen

-----

STOKKVÅGEN MASKIN OG TRANSPORT AS

Selnesveien 38, 8735 STOKKVÅGEN

Formål: Grunn- og anleggsarbeider herunder veidrift og det som til dette hører
hjemme.

Kapital: NOK 30.000,00 

Daglig leder: Per Øyvind Bentzen

Styrets leder: Elias Bentzen

-----

NOVA EVOLUTION AS

Naustholmen, 8764 LOVUND

Formål: Havbasert fiskeoppdrett og deltakelse i selskaper tilknyttet dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tom Eirik Aasjord

-----

DOKTORGÅRDEN LURØY AS

Hagaveien 2, 8766 LURØY

Formål: Utleie av egen fast eiendom og andre produkter/tjenester som naturlig
hører sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Peter Wright

-----

OLAISEN BLUE AS

Hamnholmveien 44, 8764 LOVUND

Formål: Bidra til bedriftsetableringer med tilknytning til havet.

Kapital: NOK 500.000,00

Styrets leder: Ståle Andre Indregård

-----

LOVUND ARKIPEL AS

Styvan 4, 8764 LOVUND

Formål: Reiselivsbedrift på Lovund der aktiv skjærgårdsferie på Helgelandskysten er et bærende element, herunder omfattes å eie og leie ut fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder/styrelder: Torgrim Olaisen

-----

AINO EIENDOM AS

Hamnholmveien 4, 8764 LOVUND

Formål: Eie, utvikle og leie ut fast eiendom, samt alt som står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Aino Kristin Lindal Olaisen

-----

HELGELAND AQUA SERVICE AS

Industriveien 19, 8762 SLENESET

Formål: Erverve servicebåt og selge tjenester til havbruksnæringen og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Aleksander Sætern

-----

AINO AKTIV AS

Hamnholmveien 4, 8764 LOVUND

Formål: Forvaltning, investering og utvikling av eierandeler i næringsvirksomhet, og alt som hermed står i forbindelse. Selskapet driver også konsulentvirksomhet og rådgivning.

Kapital: NOK 500.000,00

Styrets leder: Aino Kristin Lindal Olaisen

-----

LOVUND UTLEIE AS

c/o Borghild Thomassen Sjyveien 18, 8764 LOVUND

Formål: Utleie av fritidsutstyr.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Borghild Susanne Thomassen

-----

GRIMHILD AS

Styvan 4, 8764 LOVUND

Formål: Eie aksjer i andre selskaper, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Torgrim Olaisen

----------

Nesna

INNER VOICE AS

c/o Snorre Magnus Sivertsen Staulhågen 4, 8700 NESNA

Formål: Produksjon og formidling av tjenester i kulturfeltet, i form av sang og musikk, kurs og undervisning, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Snorre Magnus Sivertsen, Staulhågen 4, 8700 NESNA

-----

TOMMA LAKS INVEST AS

Husby, 8723 HUSBY

Formål: Å eie aksjer i andre selskap mv. Selskapet kan også investere i fast eiendom og annet som naturlig ligger herunder.

Kapital: NOK 170.000,00

Styrets leder: Tom Eirik Aasjord, Unnliveien 10, 8023 BODØ

---—

BERGENG LAFT

Strandlandsvegen 81, 8700 NESNA

Enkeltpersonforetak

Formål: Produksjon av mindre handlaftet byggverk som anneks, gapahuk,
jaktkoier og badstue.

Innehaver: Erlend Bergeng

-----

VIKING TUGS AS

Tomma, 8723 HUSBY

Formål: Investeringer og forretningsdrift innen maritim virksomhet og annen
tilliggende virksomhet, herunder også deltakelse i andre selskaper.

Kapital: NOK 4.800.000,00

Daglig leder/styreleder: John Arvid Skår

-----

ANKERSKOGAN HYTTE OG FISKE HINES

Nygaard 1, 8724 SAURA

Enkeltpersonforetak

Formål: Utleie av hytte og båt.

Innehaver: Tore Fredrik Hines

-----

HILTON HOLDING AS

c/o Stian Hilton Pålsrud 7, 8700 NESNA

Formål: Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Stian Hilton

-----

TRÅDSNELLA AS

c/o Sofie Albertine Mikalsen Blomstervegen 4, 8700 NESNA

Formål: Varesalg

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styrets leder: Sofie Albertine Mikalsen

-----

FRILUFTSGUIDEN HELGELAND AS

c/o Ronny Mathisen Nordvollvegen 15, 8700 NESNA

Formål: Kajakk kurs, guide hav og fjell, herunder kajakk, sykkel, ski og fjellturer, utvikling, utleie og salg av utstyr. For øvrig næringsvirksomhet som står i naturlig forbindelse hermed, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Rune Steiro

-----

NÖRELUND SERVICE HELGE JENTOFT

Strandlandsvegen 57A, 8700 NESNA

Enkeltpersonforetak

Formål: Kjøp og salg av varer og tjenester. f.eks musikkinstrumenter, musikkrekvisita og rådgivning.

Innehaver: Helge Jentoft

----------

HAVNEVEGEN EIENDOM AS

Havnevegen 4, 8700 NESNA

Formål: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltakelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette.

Kapital: NOK 70.961,00

Foretaket er stiftet i forbindelse med fisjon. 
 
Styrets leder: Unni Måsøy

-----

TOMMA BEDRIFTSBARNEHAGE AS

Tomma, 8723 HUSBY

Formål: Drift av barnehage i samsvar med det lovverk og de offentlige bestemmelser som for øvrig til enhver tid gjelder for drift av barnehager. Selskapet skal ikke kunne dele ut utbytte til aksjonærene.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Jelena Dordevic

Styrets leder: Anders Bergvik

-----

GINA KRISTINE JOHANSEN

Kvilhaugvegen 9, 8700 NESNA

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak

Formål: Hjemmesalong med skjønnhetsbehandlinger, gelnegler, shellak, vippeextension, vippeløft, farging og forming av bryn og vipper, samt voksing.

Innehaver: Gina Kristine Johansen

----------

Rana

KAMJO HOLDING AS

Forretningsadresse: Tverrgata 13, 8614 MO I RANA

Formål: Eie aksjer i andre selskaper.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Jørgen Søfting Halvorsen, Tverrgata 13, 8614 MO I RANA

-----

EVI DA

Forretningsadresse: c/o Kristian Granheim Svenskveien 127, 8610 MO I RANA

Ansvarlig selskap, delt ansvar

Formål: Kunstnerisk virksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.

Daglig leder: Kristian Dagfinn Granheim, Tom Andersen, Håvard Bjørknes, Hans-Marius Johnsen Øverland, Maria Piel (alle deltakere med 20 prosent eierskap hver)

-----

HØGLIA EIENDOM AS

Strandgata 7, 8622 MO I RANA

Formål: Utvikling og salg av fast eiendom.

Kapital: NOK 1.000.000,00

Styrets leder: Morten Sæterhaug, Vasaveien 15, 8610 MO I RANA

-----

TOTAL INDUSTRISERVICE AS

Sommerveien 6, 8614 MO I RANA

Formål: Mekanisk service, vedlikehold, design og trykk samt produkter og tjenester som naturlig hører sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styrets leder: Hardtmut Lars Lange, Sommerveien 6, 8614 MO I RANA

----- 

VEGARD NERDAL AS

Skolegata 9A, 8624 MO I RANA

Formål: Kjøp og salg av aksjer.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Vegard Nerdal, Skolegata 9 A, 8624 MO I RANA

-----

KE0 HOLDING AS

Toranesgata 54C, 8622 MO I RANA

Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Domas Kenulis, Toranesgata 54 C, 8622 MO I RANA

-----

NOE I GJÆRE AS

Rognveien 15, 8622 MO I RANA

Formål: Videreforedling av frukt og grønnsaker. Produksjon og salg av produkter inneholdende frukt og grønnsaker.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Lise Kathrin Svartvatn

Styrets leder: Tommy Svartvatn, Rognveien 15, 8622 MO I RANA

-----

ALEJANDRO INVEST AS

Skillevollen 27A, 8616 MO I RANA

Formål: Å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som står naturlig i den forbindelse.

Kapital: NOK 52.770,00

Styrets leder: Alexander Ræstad, Skillevollen 27 A, 8616 MO I RANA

---–

GRABITEL HOLDING AS

Nesnaveien 330, 8616 MO I RANA

Formål: Å drive investering i næringsvirksomhet, eiendom, samt deltakelse i andre selskaper med lignende virksomheter. Kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tommy Aakre Alterskjær, Nesnaveien 330, 8616 MO I RANA

-----

LEGEND HOLDING AS

Hegreveien 14, 8616 MO I RANA

Formål: Å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som står naturlig i den forbindelse.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Mats Leonhardsen, Hegreveien 14, 8616 MO I RANA

---–

NORDLAND SECURITY AS

Søndre gate 7, 8624 MO I RANA

Formål: Å investere i aksjer og fond. Konsulenttjenester innen ledelse og sikkerhet.

Kapital: NOK 52.770,00

Styrets leder: Perry Ræstad, Søndre Gate 7, 8624 MO I RANA

-----

TEGNEBRETTET AS

Brennslettveien 21, 8613 MO I RANA

Formål: Arkitekttjenester/teknisk tegning, bolig, hytte, tilbygg, 3D, DAK, planløsning, illustrasjoner, skissekonsept.

Kapital: NOK 300.000,00

Styrets leder: Veronika Kristin Amundsen, Brennslettveien 21, 8613 MO I RANA

-----

IMTAS AS

Nordre gate 2, 8622 MO I RANA

Formål: Holdingselskap og overbygging for verksted og bygg-konsern, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 264.000,00

Daglig leder/styrets leder: Johannes Sandhei, Øyjordsveien 85, 8616 MO I RANA

 -----

PAAL NESHAGEN

Søderlundmyra 37, 8622 MO I RANA

Formål: Veterinærtjenester

Innehaver: Paal Neshagen, Søderlundmyra 37, 8622 MO I RANA

-----

BENJAMIN E. HOVIND

Granheiveien 10, 8611 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Utøvende musiker.

Innehaver: Benjamin Eriksen Hovind, Granheiveien 10, 8611 MO I RANA

-----

GULLHOLM HOLDING AS

Umeåveien 2, 8610 MO I RANA

Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

Kapital: NOK 110.000,00

Daglig leder: Sven Gøran Gullholm

Styrets leder: Ine Mari Gullholm, Umeåveien 2, 8610 MO I RANA

-----

LARS MEYERS GATE 23 BORETTSLAG

Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Borettslag

Forretningsfører: MOBO HELGELAND BBL, Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Styrets leder: Andreas Lund, Toften 9, 8610 MO I RANA

-----

O E RØLVAAGS VEI BORETTSLAG

Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Borettslag

Forretningsfører: MOBO HELGELAND BBL, Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Styrets leder: Roger John Håkonsen, Ranheimgata 29, 8622 MO I RANA

-----

BRØNNØYSUND BRYGGE BORETTSLAG

Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Borettslag

Forretningsfører: MOBO HELGELAND BBL, Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Styrets leder: Roger John Håkonsen, Ranheimgata 29, 8622 MO I RANA

---–

WAH AS

c/o Willy Håkonsen, Fairbanksveien 12, 8610 MO I RANA

Formål: Utleie og tjenester til lastebil og anleggsbransjen.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/ styrets leder: Willy Arnstein Håkonsen, Fairbanksveien 12, 8610 MO I RANA

---–

VERKSTEDVEIEN 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Verkstedveien 1, 8624 MO I RANA

Formål: Eierseksjonssameie

Styrets leder: Jan-Kristian Kløkstad, Lagårdveien 10 A, 8012 BODØ

---—

TOM REIDAR SIVERTSEN

Kariåsveien 19, 8610 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Reparasjon og service på snøfreser, gressklipper, høytrykkspyler og aggregat.

Innehaver: Tom Reidar Sivertsen

-----

PLURA FARM INA TRÆLNES

Plurdalsveien 1491, 8615 SKONSENG

Enkeltpersonforetak

Formål: Utleie av eiendom og bygninger, konsulenttjenester innen forretningsutvikling, innovasjon og lignende.

Innehaver: Ina Therese Trælnes

-----

HATTÅKEREN AS

Øverdalsveien 175, 8617 DALSGRENDA

Formål: 1. Landbruksvirksomhet 2. Å drive med investeringer samt annen virksomhet beslektet til dette gjennom eierskap i andre aksjeselskaper.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tomas Svingen Larsen

-----

SJIB AS

Smedveien 14, 8610 MO I RANA

Formål: Eie aksjer i andre selskaper, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Jonny Ivar Bohlin

-----

LORENTZEN UNDERVISNING OG VEILEDNING AS

Nygata 87, 8618 MO I RANA

Formål: Undervisning og veiledning i videregående skole og universitet. 

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Vera Lorentzen

-----

JMA HOLDING AS

Sankthansveien 8, 8614 MO I RANA

Formål: Eie aksjer i andre selskap, samt virksomhet som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Jin Salim

-----

DI TRAFIKKSKOLA AS

Revelheigata 31, 8610 MO I RANA

Formål: Drift av trafikkskole og annet som naturlig hører inn under dette, herunder å delta i andre selskap. 

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Sverre Rønning Alterskjær

-----

DEVELT AS

Rognveien 15, 8622 MO I RANA

Formål: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom - Konsulenttjenester - Investering.

Kapital: NOK 50.000,00 

Styrets leder: Tommy Svartvatn

-----

BOHLIN NÆRING AS

Smedveien 14, 8610 MO I RANA

Formål: Eie og utvikle eiendom.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Jonny Ivar Bohlin

-----

BOHLIN INVEST AS

Smedveien 14, 8610 MO I RANA

Formål: Drive investeringsvirksomhet, samt det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Jonny Ivar Bohlin

-----

E D SERVICE AS

c/o Trond Strandvoll Skogbrynet 17, 8618 MO I RANA

Formål: Investeringer i andre selskap. Salg, service og utleie av maskiner og teknisk utstyr. Serviceoppdrag og utleie av arbeidskraft.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/ styreleder: Trond Strandvoll

-----

ALARMSIKRING AS

Nordahl Griegs gate 9, 8622 MO I RANA

Formål: Salg og installasjon av alarm- og sikkerhetsløsninger for bolig- og næringsmarkedet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kim Jørgensen

Styrets leder: Sten Harald Nordheim

-----

TANNLEGE FRØYSA AS

c/o Lene Frøysa Svartisgata 5, 8622 MO I RANA

Formål: Tannlegevirksomhet og alt som faller naturlig sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Lene Frøysa

-----

FAGERJORD BIL

Tyttebærhaugen 4, 8613 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Detaljhandel med biler og lette motorvogner og annet som naturlig faller sammen med dette.

Innehaver: Jan Ketil Fagerjord

-----

ESKA EIENDOM AS

Skipper Nilsens gate 56, 8613 MO I RANA

Formål: Erverve og utvikle boligprosjekter med sikte på salg og utleie, kjøp og salg av eiendom, samt annen tilknyttet virksomhet som hører naturlig til.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styreleder: Hanne Kristin Karstensen

 
 -----

TIBA AS

c/o Tina Andreassen Sørveien 13, 8610 MO I RANA

Formål: Investere i aksjer, samt annen løs og fast eiendom. Selskapet kan også drive, utvikle og selge sine investeringer og utføre tjenester som naturlig hører til.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tina Irene Bruhaug Andreassen

-----

KOLSTAD DESIGN AS

c/o Åshild Kolstad Bannatynes vei 2, 8622 MO I RANA

Formål: Design og produksjon og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på en annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Åshild Kolstad

-----

TANNLEGE MSK AS

c/o Maren Sæterstad Kulseng Heimestengmyra 18, 8616 MO I RANA

Formål: Tannlegevirksomhet og alt som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00
 
Daglig leder: Maren Sæterstad Kulseng

 ---

EVER HOLDING AS

c/o Lene Frøysa, Svartisgata 5, 8622 MO I RANA

Formål: Investeringsvirksomhet og kapitalforvaltning med tilhørende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Lene Frøysa

-----

TENDA HELGELAND AS

Sørlandsveien 63B, 8624 MO I RANA

Formål: Medisinske tjenester, kompetanseutvikling, utleie, kjøp og salg av eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/ styreleder: Marius Hol

-----

RANENGET 1 AS

c/o Vivi Axelsen Høgåsveien 15, 8616 MO I RANA

Formål: Eie og leie ut fast eiendom, herunder det som står i naturlig tilknytning til dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Vivi Alise Axelsen

-----

BLP HOLDING AS

Strandenget 11, 8614 MO I RANA

Formål: Kjøp og salg av aksjer, fond, andeler i selskap eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Bjørn Lasse Pedersen

-----

AXELSEN E H AS

c/o Vivi Axelsen Høgåsveien 15, 8616 MO I RANA

Formål: Eie og leie ut fast eiendom, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Vivi Alise Axelsen

-----

AUTOLAB - AUTO STYLING ELIAS FREDRIKSEN

Kvitingveien 1, 8630 STORFORSHEI

Enkeltpersonforetak

Formål: Alt innen bilpleie, bilstyling, polering, lakkering, foliering og montering av solfilm. Montering av alt mulig ekstrautstyr på kjøretøy som vanlige verksted ikke gjør.

Innehaver/daglig leder: Elias Sandnes Fredriksen

-----

FARI NIAZMAND AS

Torggata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Tannlegevirksomhet, og det som hører til.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Fariborz Niazmand

-----

BOHLIN INVESTMENT GROUP AS

Smedveien 14, 8610 MO I RANA

Formål: Investere i foretak, aksjer og andre aktiva samt bidra med relaterte tjenester i denne forbindelse.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Thomas Emil Storvolleng Nilssen

Styrets leder: Jonny Ivar Bohlin

---

AKKI AS

Kariåsveien 8, 8610 MO I RANA

Formål: Investere i aksjer, samt annen løs og fast eiendom. Selskapet kan også drive, utvikle og selge sine investeringer og utføre tjenester som naturlig hører til.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Lena Katrin Aas

---

ANLEGG & INDUSTRI SUPPORT AS

Nesnaveien 1442, 8725 UTSKARPEN

Formål: Industri og anleggstjenester samt utleie av materiell og personell samt delta i andre selskaper herunder kjøp og salg av aksjer.

Kapital: NOK 36.000,00

Daglig leder/styreleder: Jøran Stiauren Figenschau

---

AWATI AS

c/o John Alfred Harrang, Steinbekkhaugveien 175, 8610 MO I RANA

Formål: Web design, webhotell, budtjeneste, fakturering/regnskap og sentralbordtjeneste.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: John Alfred Harrang

Styrets leder: Tommy Andre Bjørkås

---

ED SERVICE STRANDVOLL

Skogbrynet 17, 8618 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Konsulentvirksomhet IT/teknisk/båtelektronikk, salg/utleie/reparasjon av teknisk utstyr, utleie arbeidskraft. Tekniske droneoppdrag.

Innehaver: Trond Strandvoll

---

JINA AS

Sankthansveien 8, 8614 MO I RANA

Formål: Investeringer i andre virksomheter.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Jin Salim

---

KULSENG HOLDING AS

Heimestengmyra 18, 8616 MO I RANA

Formål: Investeringsvirksomhet og kapitalforvaltning med tilhørende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Maren Sæterstad Kulseng

---

LK RENHOLD & EIENDOMSERVICE AS

Malmgata 22B, 8630 STORFORSHEI

Formål: Renhold og vedlikeholdstjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Leif Sindre Pedersen

Styrets leder: Kristoffer Pedersen

---

PARK 22 UNG AS

Fridtjof Nansens gate 22, 8622 MO I RANA

Formål: Bidra til utvikling og sikring av tilbudet innen kultur og kulturnæring for unge mennesker. Selskapet skal delta i aktiviteter som bidrar til etablering av nye arbeidsplasser innenfor området. Selskapet skal kunne investere i andre virksomheter dersom dette er formålstjenlig.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Julie Myhre

---

RØLI GÅRD & ELTEKNIKK

Nesnaveien 978, 8725 UTSKARPEN

Enkeltpersonforetak

Formål: Elektroinstallasjon, elkontroll ved landbruk. Gårdsdrift med sauedrift.

Innehaver: Terje Røli

---

VAKRE SELØY AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Forvaltning og utvikling av eiendom, samt å være et investeringsselskap, herunder investering i aksjer, fast eiendom og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 400.000,00

Styrets leder: Espen Haaland

---

WAVE TELECOM AS

c/o Bjørn Madsen Soleiebakken 4, 8613 MO I RANA

Formål: Salg og service av/på radiokommunikasjonssystemer, kommunikasjonssystemer, svakstrømssystemer og maritimt utstyr.

Kapital: NOK 200.000,00

Daglig leder: Bjørn Thorleif Madsen

Styrets leder: Villy Rølvåg

-----

VTECH AS

c/o Anders Mora Båsmoveien 39, 8616 MO I RANA

Formål: Kjøp og salg av armatur med tilbehør og utleie av utstyr, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Anders Mora

-----

SJONFJELLET VINDPARK HOLDING AS

Nytorget 1, 8622 MO I RANA

Formål: Å utvikle, produsere og investere i fornybar energi produsert av vindkraft.

Kapital: NOK 33.629,52

Styrets leder: Tore Ivar Slettemoen

-----

NHG AS

c/o Haaland Holding AS Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Drive konsulentvirksomhet, salg av administrasjonstjenester samt å være et investeringsselskap, herunder investering i aksjer, fast eiendom, og annet som står i naturlig forbindelse med dette. 

Kapital: NOK 200.000,00

Styrets leder: Espen Haaland

-----

NB BORETTSLAG

Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Borettslag

Forretningsfører: MOBO HELGELAND BBL

Styrets leder: Dan Erik Kjellnø

-----

MOMEK TAPPINGMATE AS

Svaboveien 13, 8626 MO I RANA

Formål: Utvikle og produsere bærekraftige produkter og løsninger til prosessindustri, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Bjørn Audun Risøy

Styrets leder: Roger Skatland

-----

ENERGI NOR AS

Søderlundmyra 31, 8622 MO I RANA

Formål: Salg og service av energi-, olje- og gassprodukter samt annen virksomhet med nærliggende formål, som salg av hytte- og hjemprodukter samt transport. For øvrig næringsvirksomhet som står i naturlig forbindelse hermed, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Trond-Are Solli

-----

FRYD FRISØR OG VELVÆRE AS

Selforsveien 63, 8613 MO I RANA

Formål: Frisør og velvære.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styreleder: Janne Viola Hauahei

----- 

BANKBYGG MO AS

Jernbanegata 15, 8622 MO I RANA

Formål: Utleie av forretnings- og kontorbygg, herunder det som står i naturlig
tilknytning.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Roy Søfting

Styrets leder: Hanne Nordgaard

-----

DJ KASSETT HELLAND

Skogbrynet 59, 8618 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: DJ virksomhet, mikse og spille innspilt musikk for et publikum på ulike arrangement som festivaler o.l.

Innehaver: Bjørn-Ivar Helland

-----

CONREP AS

Svartisdalveien 65, 8615 SKONSENG

Formål: Selge tjenester og varer innen reparasjoner og transport - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Martin Alexander Gabriel Thomassen

-----

SLR 3 AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Utvikling av fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Stig Olaf Lønnum

-----

SØNDRE GATE 11 MO AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Utvikling av fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Stig Olaf Lønnum

-----

DK SIKTERIGATA AS

Koksverksgata 1, 8622 MO I RANA

Formål: Vi gir mennesker økte muligheter for å stå i arbeid eller aktivitet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Jens-Petter Bakjord

-----

SKY HOUSE AS

O E Rølvaags vei 18, 8626 MO I RANA

Formål: Byggevirksomhet og renovering og det som naturlig tilhører under dette. Herunder maling, snekring, flisarbeid mv. Selskapet skal også kunne drive med import og eksport av varer relatert til virksomheten.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Rimantas Atgalainis

-----

LOGIST AS

c/o Geir Magnor Olsen Ørtfjellveien 74, 8630 STORFORSHEI

Formål: Utvikling og forvaltning av fast eiendom og alt som står naturlig i forbindelse med dette, herunder direkte eller indirekte investering i foretak som driver slik virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Geir Magnor Olsen

-----

MUNIR-TRANGER ISMAIL

Brannklokkeveien 6B, 8622 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Reisebyrå.

Innehaver: Munir Mohammed-Ali Ismail

-----

MALER'N DIN VIBEKE MØRTSELL AS

Stupforsmoveien 35, 8630 STORFORSHEI

Formål: Malerarbeid, sparkling, tapetsering og gulvbelegg. Behandling, trening og skoing av hest.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Vibeke Elin Mørtsell

-----

ANDERSSON HEALTH AND BEAUTY

Bolignr. H0602 Ole Tobias Olsens gate 5, 8622 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Kjøp av varer innen ernæring, vitamin, velværebehandling, kosmetikk, krem, skjønnhetsdingser fra selskaper som Nu Skin, Unicity, Herbalife, Amway, for videresalg.

Innehaver: Eric Sirapop Andersson 

Daglig leder: Pornnapa Pinyothepprathan

-----

TROBAK INVEST AS

Buvikveien 105, 8725 UTSKARPEN

Formål: Investering i aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Kjøp og salg av fast eiendom, eiendomsutvikling, konsulentvirksomhet og alt som dermed står i forbindelse.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Trond Bakken

-----

UNION INDUSTRI AS

Mellomvika 53, 8622 MO I RANA

Formål: Rørleggervirksomhet, herunder å bygge og levere røranlegg til industri, samt drift og utvikling av slike anlegg. I tillegg kommer investering i næringsvirksomhet, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Torkel Edin

-----

TEMPORARY SPACE MO I RANA AS

Svaboveien 13, 8626 MO I RANA

Formål: Utleie av midlertidige boenheter.

Kapital: NOK 1.400.000,00

Daglig leder/styreleder: Bjørn Audun Risøy

-----

GRØNNING & FAGERNES INVEST AS

Fairbanksveien 42, 8610 MO I RANA

Formål: Direkte, eller gjennom datterselskaper, å investere i aksjer og andre
verdipapirer, samt virksomhet som står i forbinnelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Thomas Grønning

Styrets leder: Herman Nerdal Fagernes

-----

HTH MO I RANA AS

Verkstedveien 1, 8624 MO I RANA

Formål: Kjøp og salg av innredninger til kjøkken, bad og garderober, samt produkter og artikler som står i naturlig forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styreleder: Bjørn-Åge Zakariassen

 -----

IMAS HOLDING AS

O E Rølvaags vei 18, 8626 MO I RANA

Formål: Kjøp og salg av aksjer, samt næringsvirksomhet som for øvrig står i naturlig forbindelse hermed, herunder å delta i andre selskaper.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styrets leder: Rimantas Atgalainis

-----

GRØNN DIGITAL LAB. AS

c/o Vasile Claudiu Zimbru Bannatynes vei 12, 8622 MO I RANA

Formål: Drift av et tannteknikk laboratorium, salg av varer og tjenester til tannhelserelaterte aktiviteter, investeringer i andre selskaper, samt alt annet som er naturlig relatert til ovennevnte.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styreleder:Vasile Claudiu Zimbru

----

NICHOLAI SOLVANG

Nesnaveien 706, 8725 UTSKARPEN

Enkeltpersonforetak

Formål: Skogbruk med salg av trevirke og ved, utleie av egen eiendom, utleie av arbeidskraft, konsulenttjenester.

Innehaver: Nicholai Solvang

-----

UT I FJORDEN AS

c/o Haaland Holding AS Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Forvaltning og utvikling av eiendom, samt å være et investeringsselskap, herunder investering i aksjer, fast eiendom, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Kapital: NOK 200.000,00

Styrets leder: Espen Haaland

-----

PETTER BERG-MORTENSEN

Plurdalsveien 801, 8615 SKONSENG

Enkeltpersonforetak

Formål: Butikkhandel med salg av hundefôr, seler og annet utstyr til hund. Turistkjøring med hundespann (opplevelse).

Innehaver: Petter Kristian Berg-Mortensen

-----

FURUHEIM MASKINUTLEIE DA

c/o Vegard Furuheim Falkflåget 4, 8610 MO I RANA

Ansvarlig selskap, delt ansvar

Formål: Utleie av maskiner og utstyr

Deltakere: Vegard Furuheim, Bjørn Egil Hansen (50 prosent hver)

Styrets leder: Vegard Furuheim

-----

ID PROFIL AS

Koksverksgata 8, 8622 MO I RANA

Formål: Salg av reklameartikler, profilartikler og arbeidsklær. Selskapet kan også eie anleggsmidler, samt aksjer i andre selskap og utøve aktiv forvaltning av disse.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Petter Søreng

Styrets leder: Tommy Stian Ellingsen

-----

ASMO EIENDOM AS

Båsmosjyen 3, 8616 MO I RANA

Formål: Utleie, kjøp eller salg av eiendom, andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Torbjørn Aspvik

-----

BELD INVEST AS

Skogveien 34, 8613 MO I RANA

Formål: Investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, verdipapirer og fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Ørjan Nyrud Bjørnmyr

-----

MOE SOLUTIONS

Øvre Idrettsvei 19, 8626 MO I RANA

Formål: Konsulenttjenester innen IT, samt tekniske løsninger som er forbundet
med disse, utleie av webløsninger.

Innehaver/daglig leder: Marius Moe

-----

BOTN HOLDING AS

Vikaveien 33, 8622 MO I RANA

Formål: Eie aksjer i andre selskaper, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Tore Botn

Styrets leder: Svein Henning Botn

-----

BOTN BYGG AS

Vikaveien 33, 8622 MO I RANA

Formål: Drive utleie av egen eller leid fast eiendom, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00 

Daglig leder: Svein Henning Botn

Styrets leder: Svein Henning Botn

-----

BO EL AS

Vikaveien 33, 8622 MO I RANA

Formål: Drive elektrisk installasjonsarbeid, herunder det som står i naturlig
tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Tore Botn

Styrets leder: Svein Henning Botn

-----

YTTERVIK AS

c/o Haaland Holding AS Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Å drive turistanlegg samt hva dermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 500.000,00

Daglig leder: Rune Devig Andreassen

Styrets leder: Espen Haaland

------

RYDLAND TRANSPORT

Sjøbakken 5, 8614 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Transport av varer på vei, flytting og andre servicetjenester innen området.

Innehaver: Gry Anette Røtvold Rydland

Daglig leder: Bjørn Erik Rydland

-----

POLARSIRKELEN PUKK OG GRUS AS

Selforsveien 100, 8613 MO I RANA

Formål: Utvinning, transport, forflytning av alle typer løsmasser, herunder også pukk, stein og grus og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Bjørn Tore Langvann

-----

RANA TRANSPORT & MASKIN AS

c/o Karl-Marius Enge Nesnaveien 1556, 8725 UTSKARPEN

Formål: Utleie av sjåfør på diverse kjøretøy, godstransport på vei, befrakter på gods, utleie av maskiner og utstyr, anleggsarbeid, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Karl-Marius Mortensen Enge

Styrets leder: Roy-Arne Wik

---

ZIMBRU HOLDING AS

c/o Vasile Claudiu Zimbru Bannatynes vei 12, 8622 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer og selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Vasile Claudiu Zimbru

---

HELGELAND SNEKKER SERVICE AS

Hammerveien 95, 8626 MO I RANA

Formål: Tømrer- og snekkerarbeid, rehabilitering, vedlikehold, reparasjoner og
annen virksomhet som herved naturlig står i forbindelse med tømrerfaget.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kent Østerdal

Styrets leder: Hans-Kristian Steinsrud

-----

HEST I RANA AS

Ånnerveien 4, 8626 MO I RANA

Formål: Undervisningstjenester på hest, og andre forhold som kommer naturlig under dette. Oppdrett og salg av dyr.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Tina Therese Hasselberg Hagen

Styrets leder: Thomas Killi

-----

KVITFORSEN AS

Nordahl Griegs gate 10, 8622 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer og kapitalforvaltning med tilhørende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Allan Bruland Rognan

-----

VM RANA AS

Bedriftsgata 7, 8610 MO I RANA

Formål: Levere tjenester innen grunnarbeider, bygg og anlegg og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette. Herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomheter, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. 

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Jørn-Eirik Vassbotn

-----

VM RANA EIENDOM AS

Bedriftsgata 7, 8610 MO I RANA

Formål: Eie og leie fast eiendom, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Jørn-Eirik Vassbotn

-----

VM RANA HOLDING AS

Bedriftsgata 7, 8610 MO I RANA

Formål: Eie aksjer i andre selskaper, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Jørn-Eirik Vassbotn,

-----

DIN BANDAGIST AS

1. etasje Fridtjof Nansens gate 29, 8622 MO I RANA

Formål: Handel, produksjon og konsulentvirksomhet samt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder deltakelse i andre selskaper eller virksomheter.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Anders Bolstad Storetvedt

-----

MOBA HOLDING AS

Utsikten 37, 8610 MO I RANA

Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Andreas Morberg

---

FISKTJØNNLI VA AS

Plurdalsveien 335, 8610 MO I RANA

Formål: Gravearbeider, vann, avløp og salg av septiktanker og tilfallende.

Kapital: NOK 30.000,00
 
Styrets leder: Joakim Hovd

---

MOMEK WELDERMATE AS

Mo Industripark Svaboveien 13, 8626 MO I RANA

Formål: Utvikle og produsere bærekraftige produkter og løsninger til med
prosessindustri eller smelteverksindustri, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Alexander Johansen

Styrets leder: Roger Skatland

----

UMS AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 10.000.000,00

Styrets leder: Espen Haaland

---

SIMON BAKKSJØ IMPORT

Rønningen 25, 8614 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Import og salg av biler.

Innehaver: Simon Dalheim Bakksjø

---

HJORTSHOLM AS

c/o Møller Elvebakken 7D, 8613 MO I RANA

Formål: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Investering i aksjer og andre verdipapirer, fast eiendom, forvalting, utleie og virksomhet som står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Pia Hjortsholm Møller

---

BLACK LOTUS INVEST AS

Feiselbakken 19, 8616 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer og andre produkter/tjenester som naturlig hører
sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Simon Linder Ågheim

------

SØDERLUNDMYRA 40 AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Forvaltning og utvikling av eiendom, samt å være et investeringsselskap, herunder investering i aksjer, fast eiendom, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Espen Haaland

-----

SJYEN HOLDING AS

Båsmosjyen 3, 8616 MO I RANA

Formål: Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller
sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Torbjørn Aspvik

-----

RANA VENTILASJON SERVICE AS

Møllerveien 44, 8610 MO I RANA

Formål: Service og renhold av ventilasjonskanaler.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Eirik Forsbakk

-----

RANA NÆRINGSPARK AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Forvaltning og utvikling av eiendom, samt å være et investeringsselskap, herunder investering i aksjer, fast eiendom, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Espen Haaland

-----

CERUM INDUSTRY AS

Midtre gate 5, 8624 MO I RANA

Formål: Salg av kompetanse og nettbaserte løsninger.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Dag Arnfinn Nilsen

-----

LAYPERHOLDING AS

Møllerveien 44, 8610 MO I RANA

Formål: Investere i aksjer og eiendom.

Kapital: NOK 40.000,00

Daglig leder/styrets leder: Eirik Forsbakk

-----

 KJÆRTOPPEN AS

Sikterigata 9, 8622 MO I RANA

Formål: Utvikling, design, produksjon, installasjon etc av skilt og skiltsystemer samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet kan delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00
 
Styrets leder: Ståle Andre Indregård

-----

REAL EIENDOMSFORVALTNING SØR AS

Smedveien 14, 8610 MO I RANA

Formål: Tjenester knyttet til drift og forvaltning av næringsbygg, offentlige bygg, boligsameier og boligbyggelag, samt å tilby andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 500.000,00

Styrets leder: Magne Johan Risvik

 -----

NORDLAND LÅS & SIKKHERHET AS

Halvor Heyerdahls vei 4, 8626 MO I RANA

Formål: Handel, service, produksjon, agenturvirksomhet og konsulenttjenester innen lås og sikkerhet samt hva dermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende formål.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Alexander Ræstad

Styrets leder: Perry Ræstad

-----

T.O. HOLDING AS

Sankthansveien 10, 8614 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tonje Kristin Vollstad Olsen

------

NEST AKTIV AS

Stuffen 3, 8616 MO I RANA

Formål: Bedriftsrådgivning og annen økonomisk/administrativ rådgivning. I tillegg til investering/finansiering i/av aksjeselskap og eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Thomas Emil Storvolleng Nilssen

-----

GREVA HOLDING AS

Kveldsolgata 48, 8618 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer og verdipapirer og hva som naturlig hører inn under dette, herunder også deltakelse i andre selskap med lignende formål og/eller yte finansiell bistand til slike mv.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Vegard Strand Bromseth

-----

POLARSIRKELEN BYGG HELGELAND AS

Hammermyra 75, 8626 MO I RANA

Formål: Bygnings- og snekkertjenester, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Ole Ivar Hansen Molvik

-----

HAGH HOLDING AS

Kaialundveien 13, 8622 MO I RANA

Formål: Eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00
 
Styrets leder: Morten Hagh

-----

EPIC ENTREPRENAD & BEMANNING AS

Ormenggata 17, 8613 MO I RANA

Formål: Bygg og entreprenørtjenester samt utleie av arbeidskraft.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Sten Helge Nilsson

-----

MAGAMA AS

Korsnesveien 8, 8616 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer og verdipapirer og hva som naturlig hører inn under dette, herunder også deltakelse i andre selskap med lignende formål og/eller yte finansiell bistand til slike mv.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Vibeke Martine Olsen

-----

ALKYMED PHARMA / ØVERÅS

Sagbakken 10, 8626 MO I RANA

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak

Formål: Salg og markedsføring av desinfeksjonsmidler. Legemiddelinformasjon,
konsulentvirksomhet og trenerfunksjon innenfor fotball.

Innehaver: Roar Øverås

-----

NLS HOLDING MO AS

Halvor Heyerdahls vei 4, 8626 MO I RANA

Formål: Investere i andre selskaper, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 56.000,00

Styrets leder: Perry Ræstad

-----

BOSSMO AS

Strandgata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer, eiendom og verdipapirer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Lars Nygaard

-----

NORDLAND REGNSKAP AS

Loftfjellveien 3, 8614 MO I RANA

Formål: Salg av regnskapstjenester og økonomisk rådgivning og annet som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Stian Aleksander Dahl Trulsen

-----

KVITSTEINDALEN AS

Øvre Idrettsvei 21, 8626 MO I RANA

Formål: Drift av hundepensjonat, trening av og oppdrett av fuglehunder, jakt-
og fisketurer annet som faller naturlig sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Kenneth Ressem

-----

NORDTØMME HOLDING AS

Hegreveien 33, 8616 MO I RANA

Formål: Investeringsvirksomhet og kapitalforvaltning med dertil hørende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styrets leder: Marius Johansen Nordtømme.

-------

FALLHEI FRIDYKKING OG UVJAKT

Sankthansveien 22, 8614 MO I RANA

Enkeltpersonforetak
 
 Formål: Høsting og salg av sjømat, mer spesifisert kamskjell og pelagisk fisk. Opplevelsesturer med guide. Plukking og håndtering av maritim forsøpling.

Innehaver: Alexander Thomas Fallhei

-----

NAUSTBEKKEN AS

c/o Christian Tovås Skipper Nilsens gate 21, 8613 MO I RANA

Formål: Å investere i aksjer, verdipapirer etc og selskaper med samme formål.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Christian Tovås

-----

F.L HOLDING AS

Granveien 6, 8624 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer, eiendom, samt investeringer av enhver art ellers, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Tom Remi Leirvik

-----

PARKETT VERKSTED AS

Langneset 26B, 8624 MO I RANA

Formål: Vi leverer gulv.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Aleksandar Zogovic

-----

HAALAND RØRINSPEKSJON AS

Søderlundmyra 18, 8622 MO I RANA

Formål: Rørfornying, rørinspeksjon og graving, samt hva dermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 600.000,00

Daglig leder: Ronny Hagh Leirvik

Styrets leder: Espen Haaland

-------

SELVESTE AS

Loftfjellveien 3, 8614 MO I RANA

Formål: Investeringsvirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Stian Aleksander Dahl Trulsen

-----

MOMEK LØVOLD AS

Mo Industripark, Svaboveien 13, 8626 MO I RANA

Formål: Utvikle og produsere bærekraftige produkter og løsninger til havbruksnæringen, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Bjørn Audun Risøy

Styrets leder: Andre Løvold

-----

T.BERGVIK BYGG OG BETONG AS

Steinbakken 91, 8610 MO I RANA

Formål: Snekker og betongarbeid og salg av varer og tjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Tommy André Bergvik

----------

H.L HOLDING AS

Granveien 5, 8624 MO I RANA

Formål: Investering i aksjer, eiendom, samt investeringer av enhver art ellers, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Ronny Hagh Leirvik

-----

SHADOWMAKER AS

Myrvangen 4D, 8613 MO I RANA

Formål: Reklame, solfilm, helfoliering og salg av varer og tjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Bjørn Solheim

------

TOOL HOLDING AS
c/o Torstein Olsen Sagbakken 16, 8626 MO I RANA

Formål: Konsulentvirksomhet, kjøp og salg av selskaper og annet som naturlig
faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder / styreleder: Torstein Olsen

---

FEDJES TRUCKING

Hammerveien 107, 8626 MO I RANA

Enkeltpersonforetak

Formål: Transport av løsmasser og fyllmasser. Sjåførutleie i lastebilnæringen og anleggsmaskin bransjen.

Innehaver/daglig leder: Birger Kristian Fedje

-----

STENHAUGMO GÅRD

Nesnaveien 1174, 8725 UTSKARPEN

Enkeltpersonforetak
 

Formål: Jordbruksvirksomhet med kjøtt.

Innehaver: Julie Stenhaugmo

-----

COOL FRAKT AS

Saltfjellveien 405, 8615 SKONSENG

Formål: Import og eksport av kjøretøy, spedisjon (transportorganisasjon), import og eksport av varer til kunder i Norge og EØS-området med kjøretøy.

Kapital: NOK 30.000,00 

Daglig leder/styreleder: Adam Mietkowski

-----

TS BIL AS

c/o Tommy Andre Skog Saltfjellveien 419, 8615 SKONSENG

Formål: Kjøp og salg av kjøretøy og annet som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Tommy Andre Skog

-----

HAUENG BYGG AS

Overlege Winges vei 5, 8613 MO I RANA

Formål: Tømrerarbeid og salg av materiell og tjenester.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styrets leder: Henrik Haueng 

-----

RANA MARINA AS

Nesnaveien 1135B, 8725 UTSKARPEN

Formål: Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr. Selskapet kan også eie anleggsmidler, samt aksjer i andre selskap og utøve aktiv forvaltning av disse.

Kapital: NOK 80.000,00

Daglig leder: Tommy Stian Ellingsen

Styrets leder: Petter Søreng

-----

HØVLERIVEIEN AS

c/o Kim Even Olsen Orreveien 17, 8616 MO I RANA

Formål: Kjøp, salg, utvikle og utleie av eiendommer, samt kjøp og salg av aksjer.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Kim Even Olsen

Styrets leder: Ørjan Pedersen

-----

FAI RUMORE AS

Jernbanegata 24, 8622 MO I RANA

Formål: Å drive serveringsvirksomhet, catering og lignende samt virksomhet som
hermed naturlig står i forbindelse, samt eie aksjer i andre selskaper.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Tommy Skog

Styrets leder: Bjørn Alfred Immonen

-----

FN NÆRING AS

Kaialundveien 10, 8622 MO I RANA

Formål: Eie og leie ut fast eiendom, herunder det som står i naturlig tilknytning.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Thor Inge Kristensen

Styrets leder: Jarle Efraim Andersen

-----

HELLAN FYSIOTERAPI OG MANUELLTERAPI AS

Øvre Idrettsvei 35, 8626 MO I RANA

Formål: Fysioterapivirksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Martin Hellan

 ---------

TRE-KON AS

Skonsenghagen 1, 8615 SKONSENG

Formål: Konsulentvirksomhet, løse byggetekniske utfordringer innen
trekonstruksjoner.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Atle Jonny Waltila

-----

HAMMEREN BOLIGPARK BORETTSLAG

Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Formål: Borettslag

Forretningsfører: MOBO HELGELAND BBL, Ranheimgata 3, 8622 MO I RANA

Styrets leder: Andreas Lund

-----

HALDORSEN INVEST AS

Per Persaveien 17, 8614 MO I RANA

Formål: Deltakelse i andre selskaper ved aksjetegninger eller på annen måte, samt virksomhet som naturlig faller inn under dette.

Kapital: NOK 100.000,00

Styrets leder: Trond Arvid Haldorsen

---–

 ----------

Rødøy

JEKTVIK UTVIKLING AS

c/o Thomas Hoff, Sperstadveien 49, 8187 JEKTVIK

Formål: Næringsutvikling og utleie. 

Kapital: NOK 33.000,00

Daglig leder/ styrets leder: Thomas Hoff, Sperstadveien 49, 8187 JEKTVIK

-----

MYKEN ATELIER AS

Mykenveien 104, 8181 MYKEN

Formål: Legge til rette for at kunst, kulturarbeidere og andre som ønske å komme til Myken kan utøve sin kunst og jobbe i tilrettelagte omgivelser. Myken Atelier AS skal tilby kunstnere et arbeidssted til en lavest mulig pris. Myken Atelier AS sitt eventuelle overskudd skal tilbakeføres til selskapet, og gå til å utbedre lokaliteten og dekke fortløpende kostnader ved driften av residenten/arbeidsstedet. Det skal ikke utbetales utbytte fra Myken Atelier AS.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styereleder: Per Inge Finnesen

-----

KONGEBYGG AS

Øresvikveien 103, 8754 ØRESVIK

Formål: Transporttjenester, salgsstjenester, byggetjenester, salg av byggematerialer.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Zydrunas Bardauskas

-----

ODD ROSSVOLL AS

Rødøyveien 24, 8193 RØDØY

Formål: Ekspedisjonsvirksomhet, utleie av lokaler, omsetning og formidling av varer og tjenester herunder petroliumsproduktere. Samt eie av aksjer og andeler i andre selskaper.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder/styreleder: Odd Rossvoll

-----

HARALDS GARAGE AS

Kilaveien 339, 8186 TJONGSFJORDEN

Formål: Salg av dekk, dekkhotell og bilservice.

Kapital: NOK 50.000,00

Daglig leder/styreleder: Valborg Seljevoll Fagereng

-----

GAMMELBUTIKKEN AS

Mykenveien 90, 8181 MYKEN

Formål: Butikkdrift med kjøp og salg varer og tjenester, handel, overnatting, kafe, båtutleie og annen service mot turisme. Selskapet skal også kunne delta i annen virksomhet med økonomisk formål.

Kapital: NOK 50.000,00

Daglig leder: Petter Inge Pettersen

Styrets leder: Hanna Marie Lunheim

-----

ØYRA SLIP & MEK VERKSTED AS

Øyraveien 55, 8195 GJERØY

Formål: Reparasjon og vedlikehold av skip og båter samt hva som herved står i
forbindelse.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder/styreleder: Terje Lauritzen

-----

JENTOFT KAFE OG GÅRDSMUSEUM

Nesøyveien 156, 8198 NORDNESØY

Enkeltpersonforetak

Formål: Kafé med salg av kaker, middag, kaffe, alkohol. Gårdsmuseum med omvisning og lokalhistorie.

Innehaver: Toril Jentoft

-------–

Træna

SJØSET EIENDOM AS

Kubbhågen 12, 8770 TRÆNA

Formål: Kjøp og salg samt utleie av fast eiendom og løsøre med tilhørende virksomhet.

Kapital: NOK 40.000,00

Daglig leder/styrets leder: Geir Anders Sjøset, Kubbhågen 12, 8770 TRÆNA

-----

H. SJØSET HOLDING AS

Kubbhågen 12, 8770 TRÆNA

Formål: Kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer med tilhørende virksomhet.

Kapital: NOK 30.000,00 
 
Daglig leder / styrets leder: Henrik Sjøset, Skrovnesvegen 12, 9990 BÅTSFJORD

-----

UTVIKLINGSSELSKAP TRÆNA 365 AS

c/o Træna Kommune Rådhusveien 3, 8770 TRÆNA

Formål: Formålet med selskapet er å forberede for utvikling av prosjektet Træna 365 med utbyggingsområde innen reguleringsplanen på Nordhusøy som geografisk avgrensning. Herunder gjennomføring av nødvendige planer, innhenting av investorer, organisering for utbygging og drift. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal i sin helhet disponeres til å styrke selskapets virksomhet etter nærmere beslutning i styret. Ved aktualisering av
eiendomsutbygging med hotell mm, kan selskapet omvandles til et utbyggingsselskap gjennom emisjon.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Trygve Sunde Kolderup

---–

X-MIST SCANDINAVIA AS

Kubbhågen 4, 8770 TRÆNA

Formål: Salg av desinfeksjonsmidler, vaskemidler og rensemidler.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Petur Herbertsson

-----

ALOHA TRÆNA AS

Kubbhågen 13, 8770 TRÆNA

Formål: Drift av kafé/spiseplass og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Izabela Emilia Holmen

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.