Foto: Ragne B. Lysaker

"Hva betyr valgkamputspill for rovviltforvaltninga, Erna?"

Skrevet av Siv Mossleth, Senterpartiet
06.09.2019 16:43

Solberg ber staten holde fingrene unna lokale avgjørelser, er overskriften i en rekke aviser 3.9.19. Etter seks år i regjering ser det ut som om en regjering i valgkampmodus plutselig vilje til å styrke det lokale demokratiet. Den ber fylkesmennene og statlige etater om å komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser.

Jeg ønsker å finne ut hva dette egentlig betyr og ber helt konkret om en avklaring fra statsministeren om denne instruksen vil styrke rovviltnemdenes handlingsrom. Vil regjeringa avlyse tanken om å slå sammen rovviltregioner og vil den redusere dagens overstyring av forvaltningsplaner for rovvilt, eller er dette bare fagre ord uten reelt innhold?

Bakgrunnen for spørsmålet er at forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland ikke anerkjennes av Klima- og Miljøverndepartementet, selv om den ble vedtatt av rovviltnemda i Nordland i 2017. I tillegg er flere rovviltnemder overprøvd i eksempelvis tilrådd uttak av ulv, jerv og gaupe. 

Situasjonen i beitenæringa er alvorlig. Reindrifta i Nordland mister om lag 60 prosent av kalvene og sauenæringa sliter med store rovvilttap flere steder. Hadde den lokale forvaltninga fått en reell sjanse til å forvalte, tror jeg vi vill fått slutt på innstillinga om at det er rovviltet som er hovedmålet, og vært nærmere den todelte målsettinga som sier at også beitedyr er et likeverdig mål.

Følgende skriftlig spørsmål er sendt inn til statsministeren: 

Etter seks år viser regjeringen en vilje til å styrke det lokale demokratiet, den instruerer fylkesmennene og statlige etater om å komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser. Rovviltforvaltningen skal være mest mulig lokalt forankret. Rovviltnemdene styres av politisk valgte rovviltnemder som blant annet lager forvaltningsplaner for rovvilt. Vil denne instruksen styrke rovviltnemdenes handlingsrom, vil den avlyse arbeidet med å slå sammen rovviltregioner og vil den virke inn på overstyring av forvaltningsplaner?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.