Hva er myter, sannheter, alternative fakta og fake news i debatten om en bærekraftig lakseproduksjon, spør man foran kveldens debatt om oppdrettsnæringen.

– Hva er myter, sannheter, alternative fakta og fake news i debatten om en bærekraftig lakseproduksjon?

Skrevet av redaksjonen
12.04.2018 07:30 - OPPDATERT 12.04.2018 09:41

Forskning på laks settes under lupen når Nordlandsforskning og Nord universitet arrangerer Lytring i Stormen bibliotek i Bodø i kveld klokken 19.00.

Det skal handle om kampen om kunnskapen og hvem som egentlig bestemmer over hva det (ikke) forskes på.

– Lytring inviterer til refleksjon rundt uavhengighet og åpenhet i forskning på laks. Klarer vi å være åpne om usikkerhet og uvitenhet når næring og politikere vil ha harde fakta å slå i bordet med? Og hva er myter, sannheter, alternative fakta og fake news i debatten om en bærekraftig lakseproduksjon?

Slik introduseres debatten i en pressemelding fra Nord universitet. 

Debattleder blir velkjente Arne O. Holm, som skal lede et panel med aktører fra både oppdrettsnæringen og forskjellige forskningsmiljøer.

Konfliktene mellom oppdrettslaks og villaks har skapt nasjonal debatt i mange år, og i disse dager er temaet brennhet i alle nasjonale medier. Det settes søkelys på bærekraften til oppdrettsnæringen, og villakstilhengerne kjemper en voldsom kamp for å få fram sin sannhet om at oppdrettsnæringen ødelegger villaksstammene og miljøet i elver og fjorder. Oppdrettsnæringen på sin side forsvarer seg med at bransjen er i voldsom utvikling på disse områdene, og at de nå begynner å få bukt med de utfordringene som har vært. Begge sidene bruker forskning som bevis på at de har rett. 

Det avgjørende argumentet som legges frem i denne konflikten er gjerne forskning og vitenskapelige bevis. Det er forskningen som skal kunne vise til hvem som har rett av de to frontene. Men kan egentlig forskningen løse disse konfliktene, eller er det nettopp kunnskapen man helst krangler om?

Villaksforkjemperne mener at den kapitalsterke oppdrettsnæringen spytter inn penger i forskningsprosjekter som fremmer deres sak, og at det blir vanskelig å skulle forholde seg til de såkalte bevisene som blir lagt frem. Er forskerne upartiske aktører i denne debatten?  

I panelet sitter fem aktører med ulik bakgrunn som skal debattere dette temaet. Ketil Eiane er dekan for Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet som forsker mye på havbruk og oppdrettsnæring.

Matthias Kaiser er en spissformulert filosof som har forsket på fiskeri- og havbruksforskning. Han kan også mye om vitenskapelige uavhengighet, åpenhet og forskningspolitikk, og er tidligere sekretariatsleder for Nasjonale forskningsetiske komiteer for Naturvitenskap og teknologi (NENT).

Til Stormen kommer også Norunn Myklebust som er direktør for Norsk institutt for naturforskning, som har måttet forsvare sine forskere mot hets og sjikane fra havbruksnæringa.

Tarald Sivertsen er en frittalende gründer som nå jobber i Cermaq. Han har mange års erfaring fra havbruksnæringa og har søkt om forskningskonsesjoner.

Til slutt har vi Lisbeth Berg Hansen som er tidligere fiskeri- og kystminister, nå medeier i SinkbergHansen AS.

Debatten sendes direkte på NRK2 klokken 19 i kveld. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.