Foto: Roger Marthinsen

"Hva skyldes denne nærmest maniske iveren etter å flytte hovedsykehuset?"

– Er hele Helse Nords agenda her å rett og slett skulle overta hele saksbehandlingen i hele sykehusprosessen? Dette inkludert å eventuelt «avsette» styret i Helgelandssykehuset? spør Ståle Paulsen.

--------–

DEBATT – Dette er et meningsinnlegg skrevet av ekstern skribent, og der meningsinnhold er skribentens. 

----------

Helse Nord på ville veier

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae sier i sin innstilling til styremøte i Helse Nord 09.02. 2022 at Helse Nord er klare til å vedta en vedtektsendring slik at hovedsykehuset i Helgelandssykehuset kan flyttes fra Mo i Rana der dette har vært siden 2001, og til Sandnessjøen.

https://ranano.no/har-fastsatt-dato-for-naar-hovedkontoret-blir-flyttet-fra-mo/24.01-03:10

Ifølge Daae vil dette være en formalitet, og hvis styret i Helse Nord slutter seg til dette, vil dette så bli vedtatt i foretaksmøte den samme dagen, 02.02.2022

https://helse-nord.no/.../Styresak%2006-2022

Noen vedtektsendring om overflytting av hovedsykehuset i Helgelandssykehuset kan, etter § 10 i Helgelandssykehusets vedtekter, bare skje etter et flertallsvedtak i styret i Helgelandssykehuset. En slik overflytting kan ikke avgjøres av Helse Nord. Eller av helseministeren.

Vet ikke Cecilie Daae dette? 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Daae har også tidligere uttalt seg om akkurat dette. Allerede i mars 2020, bare et par måneder etter forrige helseminister Bent Høies vedtak. Og da påpekte hun at en slik overflytting ikke kunne skje før etter at lokaliseringen av sykehuset i «Sandnessjøen og omegn» er avgjort i konseptfasen i sykehusprosessen, som vi er inne i nå. Og som skal gjøres av Helgelandssykehuset. Ikke av Helse Nord. Eller av helseministeren.

https://www.ranablad.no/helse-nords-cecilie-daae-vil-vente-med-a-endre-vedtekter-om-hovedkontor-omegn-kan-gi-en-annen-kommune-enn-alstahaug/s/5-42-653134

Et slikt eventuelt vedtak vil være en såkalt formaliafeil. Det var også blant annet nettopp dette Rana reagerte sterkt på i 2020 etter Bent Høies endelige vedtak. Statuttene ved opprettelsen av Helgelandssykehuset i 2001 sier dessuten også at hovedsykehuset i dette skal ligge i Mo i Rana. Her må vel disse også eventuelt endres?

Hva skyldes denne nærmest maniske iveren etter å flytte hovedsykehuset i Helgelandssykehuset? Uten engang å skulle følge lover og vedtekter? 

Det såkalte «hovedsykehuset» ennå ikke bygd. Det er faktisk ennå ikke vedtatt bygd. Bent Høies vedtak fra 2020 er ikke et byggingsvedtak, men et såkalt utredningsvedtak. Som skal utredes i Helse Nord og i Helgelandssykehuset. Det er vedtatt en utredning. Innenfor visse gitte rammer. Som er selve vedtaket.

Vet administrerende direktør i Helse Nord heller ikke dette?

Alt utover dette vil være rene fantasier fra Helse Nord.

Hvis Cecilie Daae leser den forrige nasjonale helse og sykehusplanen i Norge (2016-2020) så vil hun blant annet kunne se at det som defineres som «hovedsykehus» der i denne er universitetssykehusene, de tidligere regionssykehusene. Så vi har allerede et hovedsykehus på Helgeland og i Nord-Norge, og dette er UNN i Tromsø.

Eller er det slikt som dette Helse Nord mener med sitt vedtak om å skulle være «tett på» i sykehusprosessen på Helgeland?

Det siste her ble for øvrig sterkt frarådet som en av de største potensielle farene i hele prosessen av den forrige prosjektdirektør i Helgelandssykehuset, Torbjørn Aas. Men dette ville ikke Helse Nord akseptere.

Er hele Helse Nords agenda her å rett og slett skulle overta hele saksbehandlingen i hele sykehusprosessen? Dette inkludert å eventuelt «avsette» styret i Helgelandssykehuset?

Hvis ikke hele sykehusprosessen har totalhavarert før dette så vil den nok sannsynligvis garantert komme til å gjøre det da. Og dette kan vi gjerne sitte og se på.