"Hvad tængte de da, de kvinder og mænd som sat i dæn store sal før jul? "

Skrevet av Iren Beathe Teigen
23.01.2020 11:00 - OPPDATERT 23.01.2020 19:30

DEBATT: Så gjør jeg ikke et større poeng av at den som skrev «Til Herr Ordfører» kun signerte med skattebetaler. For det kunne jeg også gjort nå, i frykt fra reprimander fra dem som mener at dette – kun – er fylkespolitikernes feil. Men anonymitet har aldri vært min greie, skriver Iren Beathe Teigen.

I riktig gamle dager skrev de slik i avisene. De startet sågar innleggene innimellom med «Til Herr Ordfører i Lurøy» når de skrev leserinnlegg. Og når man leser sånt, blir man litt ettertenksom. Man kan tenke seg tilbake til de kampene som har vært før oss, dem som har stått i vanskelige avgjørelser tidligere, og dem som har sagt sin mening høyt og tydelig og kjempet for sin sak. Jeg respekterer dem, og finner det interessant å lese gamle skriv fra en svunnen tid. Men hva skjedde på veien? 
 
Jeg deltok i desember på mitt første «ordentlige» fylkestingsmøte. Det var et svært krevende møte, og det vil nok de fleste av representantene fra alle parti kunne skrive under på. Det var videregående skoler. Det var Bodø 2024. Det var sykehussaken. Og det var budsjett. Og så var det mange andre viktige, men ikke riktig like kontroversielle saker på bordet. 42 stykker i tallet, og hvor mange sider det til sammen var å lese, det har jeg ikke tallet på. 

Det manglet ikke kritikk fra opposisjonen i dette møtet. Neida, de fikk gikk ganske tydelig fram hva de mente, og hva de ønsket. Og bare for å understreke; jeg synes det er viktig med en god opposisjon. Men i dette fylkestinget løftet ingen av dem økning av billettprisene på Nordlandskysten som et stort problem. Ingen. De fokuserte på andre ting, og som vanlig lyttet jeg med nysgjerrighet etter det de sa, i tilfelle der var noe å ta med videre til diskusjon i egen gruppe.

Så, hvorfor gjorde ikke SPs fylkestingspolitikere noe knyttet til saken om fergepriser før nå de siste dagene i det nye året? Jeg skal ta det fulle ansvar for at jeg stilte et spørsmål for lite i forbindelse med saken. Vi var alle varslet om en økning i prisene, men ikke i den grad vi har fått oppleve siden 1. januar. Å ta inn økte inntekter på båt, istedenfor å legge ned en båt, høres for min del ut som en god idé. I alle fall når man tenker på alternativet. Men de konkrete tallene kom dessverre aldri på bordet. Men det er helt sikkert at det aldri var en intensjon at familier, pendlere og næringsliv skulle rammes på en slik måte. Jeg er derfor glad for at fylkesrådet nå snur i saken, og venter like forventningsfullt til hva den nye regjeringen kan komme til å bidra med i en slik forbindelse. 

Senterpartiet sentralt var før jul oppmerksom på det fergefylkene i Norge står i for tiden. De fremmet som eneste parti et forslag om å tilføre fergefylkene 350 millioner kroner ekstra for de investeringene som skal gjøres i forhold til mer miljøvennlige løsninger innenfor samferdselen. Her var det bare Sp og Rødt som stemte for. Takk til dem for det. Men det jeg nå ber om svar om fra «de kvinder og mænd» som satt i denne sal denne dagen, er hvorfor deres parti mener dette var et dårlig forslag? Hvorfor ikke sørge for samferdselen på båt, på samme måte som man satser på vei, veiutbygging, brobygging og tuneller? Er ikke båtene en del av veien vår? Ligger det inne i en egen seksjon hos staten som «noe vi egentlig ikke trenger»? At Arbeiderpartiet og SV som vi samarbeider med på fylket ikke stiller seg bak samme sak i storting stiller jeg meg helt uforstående til. At regjeringen stemmer mot SP – vel, det er ikke det jeg blir mest overrasket over. Men hvor var AP og SV i denne avgjørelsen? 

Det ble ikke løftet alternative forslag i forbindelse med saken, så ingen kan nå si at; nei, vi stemte på vårt eget forslag. Det fantes ikke alternativ, men det fantes bare en mulighet. Denne muligheten hoppet regjeringen og våre to samarbeidsparti over. Men når vi ser hva det er som kommer i kjølvannet av en slik avgjørelse, blir mitt eneste spørsmål – hvorfor? 

Det er nå et nytt, og større, kystopprør i emning. Jeg er med og stiller meg bak dem. Jeg vet hvorfor jeg er i fylkesting, det er på grunn av samferdselskampene vi har stått i de siste årene på Helgeland. Og det jeg virkelig, virkelig, ønsker er å få lov til å tenke på utvikling istedenfor avvikling for Nordland. 

Det er svært krevende tider, og jeg hører fra dem med mer erfaring, at dette er en situasjon de ikke har opplevd tidligere. I Lurøy opplevde vi det samme på 80-tallet. Da la kommunestyret ned sine verv og sa: «Versegod, dersom dere mener at det går an å styre kommunen med så få midler, ja, så får dere komme å gjøre det selv. Det har aldri skjedd før eller senere. Lurøy fikk påvirket situasjonen, og FIKK mer midler til drift. – Det kunne snart være på sin plass å gjøre det samme igjen. 

Men trusselen om tvangsnedleggelse av vårt fylke i den forbindelse henger over oss. Med den regjeringen vi har hatt og har, kan vi ikke være sikker på at det vi ønsker med en slik protest ville resultert i bedre vilkår, og ikke en nedleggelse. - Alt vi ønsker er jo likeverdige vilkår for at hele Norge, ikke bare sentrale strøk, skal kunne driftes slik at det tjener befolkning, næringsliv og turismen. 

Nå i 2020 løftes saken opp på nytt i storting. Og de kvinner og menn som nå representerer folket bør forstå hvorfor forslaget kommer: ~ de kan ikke ramme fylkeskommunene (Nordland med fler) på denne måten med «et grønt skifte» uten å finansiere det. De er nødt til å bevise at vi ønsker å støtte opp for det Nordland vi kjenner, og den regionen som i følge Erna selv, som er i «fint driv og størst vekst» inn i framtiden. 

[annonse]
Så gjør jeg ikke et større poeng av at den som skrev «Til Herr Ordfører» kun signerte med skattebetaler. For det kunne jeg også gjort nå, i frykt fra reprimander fra dem som mener at dette – kun – er fylkespolitikernes feil. Men anonymitet har aldri vært min greie. 

Innlægget avsluttet. Iren Beathe Teigen

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.