"Hvem har ansvaret for at ambulanse kommer seg til husstandene i veilaget, hvis det oppstår en krise?"

– For å sikre at veien er fremkommelig slik at de som jobber i byen kommer seg på jobb og minstepensjonisten får hjemmehjelp, må en person ta på seg ansvaret for brøyting: den personen er deg, skriver Ina Santala Jordbru og Hans Arthur Heggli.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.  

----------

2022, året for veivalg: kommunal vei eller privat veilag

Kommunens økonomi strekker ikke til i distrikts-Rana så du har fått tilbudet om å bli lykkelig veieier. Etter å ha innsett at bestefars gamle traktor ikke lengre strekker til, må et veilag dannes og utstyr skaffes.

Det er jo bare noen kilometer vei. Hvor vanskelig kan det være? 

La oss se på et absolutt minimum av investeringer for å holde veien i noenlunde stand. Brukt utstyr funnet på Finn.no 17.06.22. Alle priser er oppgitt uten mva. 

Traktor 220.000 (skal holde i 10 år)

Fres 90.000

Sandstrøer 35.000 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Skuffe til traktor 10.000

Kjetting til traktor 30.000

Skjær: 30.000

Totalt 415.000

Kostnader:

Nedbetaling maskin 41.500/år

Fullservice traktor: 30.000/år

Service annet utstyr: 3000/år

Drivstoff vinter 16.000/år

Innkjøp strøsand m/frakt: 8000kr/år

Brøytestikker år 1: 8000kr, år 2: 4000kr 

Sommervedlikehold: 34.000/år

Veilaget har 4 kilometer vei, hvor deleierne i veilaget er følgende:

En barnefamilie 2+2 (barnehage + barneskole)

En enslig minstepensjonist m/hjemmehjelp

To husstander med skiftarbeidene foreldre m/tenåringer

For å sikre at veien er fremkommelig slik at de som jobber i byen kommer seg på jobb og minstepensjonisten får hjemmehjelp, må en person ta på seg ansvaret for brøyting: den personen er deg. Alt veivedlikehold sommer og vinter gjøres på din egen fritid, og du kan ikke reise bort mellom 15 oktober og 15 mai. Vær og vind bestemmer arbeidstida di, og snøen skiller ikke på om det er skoleavslutning for eldstemann, Lucia feiring i barnehagen eller julemiddag med familien. 

Dårlig stemning i heimen 1: 

Du kan ikke love å delta på noen ting, da alt er væravhengig og du ofte må avlyse i siste liten.

Vinteren er på vei og forberedelsene må gjøres. Oppsett av brøytestikker tar ei helg med spet og bilhenger. Konsekvensen av manglende brøytestikker er utforkjøring og merkostnad ved bestilling av berging + reparasjon av eventuell skade på maskin. Ingen av de andre har mulighet til å delta, så du må gjøre det alene. 

Dårlig stemning i heimen 2: 

År 1 er det 50% svinn på brøytestikkene på grunn av manglende brøyteerfaring, dette medfører en økt kostnad på 4000 kroner til neste sesong.

En tur med traktoren på vinteren tar cirka 1 time, med snitt antall på 40 turer med brøyting og strøing. Ingen i veilaget hadde tenkt på sandlager, og hvis sanda ligger ute blir den en isklump som er umulig å få i strøeren og ut på veien.

Dårlig stemning i heimen 3: 

Personbilen til 'kjerringa' må stå ute gjennom vinteren, for garasjen må brukes til sandlager.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
I et slikt veilag med få husstander er det flere som har svært liten eller ingen kapasitet. Minstepensjonisten har ikke penger eller helse til å bidra. Han har hjemmehjelp med medisinering 2 x daglig. Barnefamilien har heller ikke økonomi og er allerede presset på tid. Den tredje familien er skiftarbeidere og har tenåringer, så den som sitter igjen med ansvaret for å holde veien åpen det er deg!

Bare for vintervedlikeholdet og et minimum av sommervedlikehold er det en økt kostnad pr år med 34.625kr/husstand eks mva. Dette er et absolutt minimum, og da regnes det ikke lønn på en eneste arbeidstime.

Dårlig stemning i heimen 4:

Barnehageplassen til minstemann må ofres, da familieøkonomien ikke tåler en ekstra kostnad på 3606 kr/mnd (inkludert mva).

Alle de 4 husstandene dekker så klart kostnaden av vinter- og sommervedlikehold ned til «kommunens vei» slik som før, her varierer veilengde mellom 100-1000 meter. 

I regnestykket inngår ei snittregning på: 

Brøyting/fresing

Strøing 

Brøytestikker

Skraping

Grusing

I regnestykket inngår ikke:

Vedlikehold av broer

Grøfting

Kantslått

Stikkrenner

Steaming om vinteren

Leie av ekstra maskin hvis traktoren får problemer. 
Eventuelt tilskudd fra kommunen til privat vei (forøvrig foreslått fjernet 13.12.21)

Fremdeles gjenstår en rekke spørsmål:

Hvem skal gjøre jobben for at veien skal være farbar til alle døgnets tider? (Det er deg)
Hvem har ansvaret for at ambulanse kommer seg til husstandene i veilaget hvis det oppstår en krise? (Det er også deg!)
Hvem skal ta opp lånet for å kjøpe maskiner og utstyr? (Du skjønner tegninga)
Hva skjer hvis partene i veilaget ikke har råd å betale utgiftene? 
Hva blir den faktiske kostnaden i kroner og timeverk når man regner på alt det andre som må gjøres?

Har du forresten tenkt på at det er en rekke andre utfordringer med privat vei?  For eksempel merkostnaden med manglende offentlig renovasjon og post. Her er det mulig du må leie container siden Østbø kjører på privat vei, men ikke HAF. Slapp av – kommunen kommer fremdeles til å sende regning på full renovasjon. I tillegg må du huske å ringe posten hvis regninger og annen post uteblir – ofte blir posten bare samlet opp i hauger uten at du få beskjed, og du må skyndte deg til byen for å få noen til å låse ut regningene dine før de går til inkasso...

Uansett hva du velger når det er din tur til å ta valget mellom kommunal eller privat vei - lykke til!

Skrevet av:

Ina Santala Jordbru og Hans Arthur Heggli. 

– Forkjempere for at fastboende i hele Rana skal få ha vei hele året.