"Hvem skal bry seg om de som ingen bryr seg om?"

De økonomiske tiltakene som ble presentert av Regjeringen 13. mars 2020 hjelper ikke de lavtlønnede eller de på midlertidige kontrakter. Når hele landet skal gjennomføre dugnad mot Covid-19, er det et sentralt poeng at regjeringen, som er så for midlertidighet, bør stille opp for denne gruppen når de blir mest skadelidende økonomisk.

Tiltakene som ble presentert 12. mars av regjeringen og sentrale myndigheter er karakterisert som de mest inngripende i fredstid. Dette er en avgjørende solidaritetsoperasjon for å unngå at de som er kronisk syke eller spesielt utsatt av ulike grunner, skal bli syke. Det er også for at vi skal unngå smittetopp som sprenger kapasiteten i helsevesenet.

Rødt Nordland vil derfor foreslå følgende foreløbige tiltak:

1. Øke nivået for kompensasjon ved permittering til samme nivå som sykepenger.

Når en blir permittert fra 100% fast stilling er satsen for støtte 62 % for inntekter opp til 6 G. For mange av dem som blir permittert fra en fast stilling betyr dette ca 40% mindre inntekt.

2. Gi samme kompensasjon til de som mister sine frilanse inntekter eller enkeltmannsforetak.

Mange i de yrkene og funksjonene som tiltakene av 12. mars 2020 reelt sett forbyr er enkeltmannsforetak eller frilansere eller stenger ned arbeidsplasser med midlertidig ansatte på timesbasis. Når en som jobber i hotell eller restaurant uten noe fast antall timer blir permittert er personen ikke garantert noen ytelser.

3. Stans i all rentebelastning så lenge landet er i close-down modus.

Det første av to pålegg rettet mot finansnæringen er at Stortinget bør vedta å pålegge alle finansinstitusjoner å ikke beregne eller fakturere renter på noe lån, så lenge karantenetiden eller begrensningen i samfunnslivet varer. Dette vil være et inngripende tiltak og kreve at det vedtas en lovhjemmel. Det er også inngripende å suspendere all aktivitet for de som jobber på timesbasis. Det er derfor mulig å pålegge at det ikke løper renter på lån for personer med en inntekt lavere enn en viss størrelse eller utvalgt etter andre kriterier.

4. Suspendere inkasso, forsinkelsesrenter og tvangsinndrivelse.

Paradokset i dag er at inkassoselskapene vil øke sin fortjeneste i takt med at arbeidsfolk ikke får full lønn, eller når frilansere og andre mister inntekt. Lån vil bli misligholdt som følge av solidaritetsaksjonen. Dette er dypt urettferdig siden de som sitter dårligst i det vil lide de største tapene. De som har stor gjeld og mister inntekter vil risikere å miste sitt hjem.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.