"Hvem snakker sant?"

– Hvor det står at HSYK, og da spesielt HSYK Sandnessjøen, får gode skussmål, må nesten Gunnlaugsdottir fortelle. Det står i alle fall ikke i helsetilsynets rapport, skriver Børge Hundnes.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

---------- 

Den 18.11.2021 skriver tidligere fagsjef ved Helgelandssykehuset (HSYK), Ida Bukholm, et tilsvar i Rana No, til en artikkel i avisa Helgelendingen, der administrerende direktør i HSYK Hulda Gunnlaugsdottir i samtale med formannskapet i Alstahaug sterkt kritiserer Bukholm for å uttale seg både i media og i en gruppe på Facebook. I stedet for å, en gang for alle, dementere det de mener er feil i det Bukholm sier noe om, kommer Gunnlaugsdottir med et intetsigende svar som mer fremstår som en hersketeknikk enn en forklaring på hvorfor hun har rett og Bukholm feil:

«Det du tar opp er vi lite bekvem med, og vi ønsker ikke å kommentere tidligere ansattes konstateringer på lukkede Facebook-grupper. Men det viktige er at vi snakker med våre ansatte og kommenterer at det ikke er slik vi skal oppføre oss. Men enkelte individer er ikke ansatt hos oss lengre

Bukholm skriver at «Jeg har til nå ikke kommentert noe i forhold til deg eller resten av foretaksledelsen, men når jeg leser dine utsagn gjengitt i media mener jeg at det er på sin plass at jeg får mulighet for å korrigere dette», og beskriver i sitt leserinnlegg hvorfor det ikke er hun, men snarere administrerende direktør, som har hatt en uakseptabel adferd.

Det beskrives situasjoner som, dersom de medfører riktighet, burde fått alvorlige følger for flere. 

For eksempel:

* At Gunnlaugsdottir som øverste ansvarlig for pasientsikkerhet fortsatt ikke vil ta innover deg at noen av dine ansatte og øverste ledernivå bevisst har holdt unaturlige dødsfall skjult når det er lovpålagt å melde fra om dette.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
* At denne hemmeligholdelsen kan ha kostet noen pasienter livet.

* At Gunnlaugsdottir lot enhetsdirektøren sende et dokument der det ble harselert over pasientdødsfall uten at hun grep inn. 

* At det ikke ble grepet inn i gynekologisk virksomhet ved Sandnessjøen på grunn av at GTT-tallene hadde avslørt alvorlige avvik, spesielt hos en gynekolog, så ville Gunnlaugsdottir ikke engang ringe til enhetsdirektøren på grunn av redsel for opprør ved Sandnessjøen-miljøet. 

* At Gunnlaugsdottir ikke ville gjennomføre undersøkelser av all gastrokirurgisk virksomhet og gynekologisk virksomhet og traumer ved Sandnessjøen på tross av flere avvik.

Bukholm avslutter leserinnlegget der hun skriver at hun verken har sagt eller skrevet noe hun ikke har belegg for og som ikke er offentlig kjent informasjon: "Hvis det å få sannheten frem til beste for pasientene er uakseptabelt så har du din fulle rett til å mene det, men spørsmålet er om du syns at din handlemåte når det gjelder pasienter og deres sikkerhet er akseptabelt".

Kun få timer etter dette, svarer Gunnlaugsdottir i en artikkel i Rana No, der hun prøver å overbevise leserne om ting hun ikke har belegg for å påstå, blant annet:

«I vårt kvalitetsarbeid tar vi konsekvensene av egne resultater. Vi bruker negative og positive funn inn i en kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene. Vi har nylig hatt et grundig tilsyn og får gode skussmål fra tilsynet for det arbeidet som er gjort.»

Gunnlaugsdottir kan ikke ha lest samme rapport fra Statens Helsetilsyn som de fleste andre. Hele rapporten er en kritikk av HSYK Sandnessjøen med enhetsleder i front og deres feil og manglende varsling, ledelse ved HSYK med administrerende direktør og til sist Helse Nord (HN) med administrerende direktør/ medisinsk fagsjef/ styrets leder sine manglende evner eller vilje til å gripe inn der det absolutt skulle vært gjort. Og det er ikke fordi de ikke har blitt oppfordret til det.

Personen som tok tak i dette, tidligere medisinsk fagsjef ved HSYK Ida Bukholm, gjorde jobben sin så grundig at hun måtte forlate sin jobb nettopp fordi hun satte fingeren på den plassen det var mest vondt: Tarmkreftkirurgien ved HSYK Sandnessjøen.

Med dette viste hun også det som hadde vært kjent en stund i HSYK, at ledelsen ved SSJ involverte ikke i tilstrekkelig grad foretaksledelsen da det oppstod uvanlig mange komplikasjoner for pasientgruppen, selv om det i perioden ble iverksatte flere lokalt forankrede forbedringstiltak. Dersom det Gunnlaugsdottir skriver om gode skussmål fra tilsynet skulle hatt noen troverdighet burde flere ting ha skjedd:

* Enhetsleder og ansvarlig leder for avdelingen som utførte operasjonene som medførte behov for tilsyn burde lagt seg flat og innrømmet feil og beklaget seg ovenfor de pårørende.

* Administrerende direktør i HSYK burde innrømmet egne feil og gitt tidligere medisinsk fagsjef oppreisning ved å kreditere henne for å ha tatt tak i et alvorlig problem (som fagsjefen har fått full støtte for fra helsetilsynet), og bedt fagsjefen om unnskyldning for de påkjenningene hun og hennes nærmeste er og har vært utsatt for.

* Administrerende direktør, medisinsk fagsjef og styrets leder i Helse Nord bør vurdere sine egne stillinger med bakgrunn i den rollen de har og har hatt i forbindelse med stenging og deretter åpning av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen i januar 2020, og deretter flyttingen av tarmkreftkirurgien fra HSYK Mo i Rana til Nordlandssykehuset høsten 2020.

Konklusjon: Helsetilsynet har kommet til at HSYK ikke har hatt en systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien ved SSJ. Dette er ikke i tråd med virksomhetens plikt å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, som et sentralt element i virksomhetens plikt forsvarlig virksomhet. 

Det foreligger brudd på følgende bestemmelser: 

• spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a, jf. § 2-2 

• forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

Helsetilsynet vurderer at HSYK etter tilsynet har gjennomført og planlagt endringer som vil kunne styrke kvalitet og sikkerhet knyttet til pasientgruppen og dermed oppfyller de ovennevnte bestemmelsene.

Hvor det står at HSYK, og da spesielt HSYK Sandnessjøen, får gode skussmål, må nesten Gunnlaugsdottir fortelle. Det står i alle fall ikke i helsetilsynets rapport.

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.