Odd Arnold Skogsholm (Arbeiderpartiet). Foto: Henry Lee

"Hvem søker og bosetter seg til et rettssted som sorenskrivere primært ønsker å legge ned?"

– Det ble sådd en forestilling om at små tingretter var kvalitativt dårligere og mindre effektive enn de større. Dette har ikke rot i virkeligheten, men når noe sies lenge nok kan man bli villedet til å tro på det, skriver Odd Arnold Skogsholm.

Reversering av domstolreformen

Godt juridisk tjenestetilbud, tilgjengelig for innbyggere er viktig for rettssikkerheten i landet vårt. Mange opplevde i behandlingen av domstolreformen og den endringen som kom som en trussel nettopp mot denne rettssikkerheten. Som mye annet fra forrige regjering var signalet at større er bedre og offentlige tjenester skal sentraliseres bort fra innbyggere som ikke bor i de største stedene. 

Det ble sådd en forestilling om at små tingretter var kvalitativt dårligere og mindre effektive enn de større. Dette har ikke rot i virkeligheten, men når noe sies lenge nok kan man bli villedet til å tro på det. 

I manges øyne ble en god ordning erstattet med en skjør modell, en modell ingen ønsket seg, heller ikke Nordland fylkesting ønsket seg dette, jf høringen i 2020. 
Fylkestinget var da redd man ikke klarte å sikre den nødvendige balansen mellom å ivareta rettssikkerheten og det å opprettholde levende og livskraftige lokalsamfunn. Fylkestinget mente at en løsning slik regjeringen forslo medførte en reell fare for at de rettssteder som ikke er «hovedrettssted» i den enkelte rettskrets ville bli nedprioritert, og dermed på sikt bli oppfattes som annenrangs og i fare for å legges ned.

Reformen har virket fra 1. mai 2021. I valgkampen ble det varslet at et regjeringsskifte ville medføre en reversering av reformen. 

Det er vanskelig å se hvordan man allerede nå skråsikkert kan betegne den nye organiseringen som en suksess. Det er fortsatt en ordning domstolledelsen heller ikke ønsket seg. Organiseringen har ennå ikke virket i ett år. 

Juridisk tjenestetilbud er mer enn domstol. Rettssikkerhet handler også om å ha tilgjengelige advokater lokalt. Der det er domstoler er det ofte også advokatkontor. Rettsgenererte oppgaver, som konkursbehandling, dødsbo og tvangssalg, er en del av grunnlaget for advokatkontorer rundt i landet. Sentralisering av tingretter vil gi en fare for at disse rettsgenererte oppgavene vil spesialiseres, og at også advokatkontorer flytter fra folk som ikke bor på de største stedene. 

Vi må sikre rekruttering også til de minste tingrettene. Det gjør vi gjennom å legge opp til en forutsigbar organisering. Dagens organisering er skjør. Hvem søker og bosetter seg til et rettssted som sorenskrivere primært ønsker å legge ned?

Jeg mener vi som hovedregel bør sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse i en struktur som tidligere. Så kan jeg gå med på felles administrasjon for flere tingretter der det er lokal enighet. Det forutsettes da at de minste tingrettene ikke bygges ned over tid.

Regjeringen leverer derfor et godt forslag til endring av domstolstruktur.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Saken fortsetter under annonsen.