"Hvis de lykkes, vil en vegg ramle ut av byggverket Helgelandssykehuset"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
14.09.2021 11:00 - OPPDATERT 14.09.2021 17:02

– Medisinske fagmiljø bygges i et langsiktig perspektiv. Medisinske fagmiljø trenger trygge og forutsigbare rammer som stimulerer til å nå nye mål. Det har eg ikke sett snurten av i Helse Nords handtering av Helgeland, skriver Trond Ørjan Møllersen.

----------

Dette er et debattinnlegg, der meningsinnholdet i innlegget er skribentens.

----------

Helgelandssykehuset kan være trua

John Selnes skriver i Helgelands Blad 10. september at «Rana sykehus er sikret». Han støtter det strukturvedtaket som er gjort … «som ikke setter sykehuset i Rana i fare på noen måte gitt de fagtunge funksjoner som fins der».

Eg er helt enig i at strukturvedtaket av 27. januar 2020 skal iverksettes, men det er nok ikke så enkelt som John Selnes utgir det for. I vedtakets punkt 2a) står følgende: «Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikkirurg, spesialisert rehabilitering/fysisk medisin og øre-nese-hals som krever sengeplasser». Dette kan bare forstås slik at f.eks. urologi i utgangspunktet foreslås lokalisering i Sandnessjøen, men det endelige vedtaket om lokalisering skal bygge på en konkret og medisinskfaglig vurdering.  

Eg setter stor pris på den innfallsvinkelen John Selnes har, og som kjem til uttrykk i det eg siterte øverst, at det er fagtunge funksjoner i Rana som skal videreutvikles. Men denne inngangen til å forvalte spesialisthelsetjenesten på Helgeland er sjelden vare. Det starta med styreleder Renate Larsen som i sin debut snakka om «problemet Rana». Det var ikke antydning til å betrakte et lokalsjukehus som en ressurs som det må bygges på i framtidas struktur. Og sånn har det fortsatt.

Å flytte tarmkreftkirurgien til Bodø var en refleks av den samme holdninga. Det som er innom veggan på Helgelandssykehuset Mo er et problem, ikke en ressurs. Mo har like gode resultat i tarmkreftkirurgi som Nordlandssykehuset. Derfor er tarmkreftkirurgien på Mo en ressurs som det må hegnes om. Men sånn tenker ikke adm. dir. Cecilie Daae og fagsjef Geir Tollåli. 

Det som bekymrer meg, er de sporan eg leser etter Helse Nord RHF på Helgeland. De bygger og utvikler ikke ressurser, nei, de spiller på problem og motsetninger. Eg ser tiltak som har til hensikt å destabilisere Helgelandssykehuset, spesielt retta mot foretaksledelsen og det medisinskfaglige miljøet på avd. Mo. Det gjør de ved å skape usikkerhet, og hvis den blir sterk nok vil resultatet være at de beste, de mest etterspurte fagpersonene, finner seg nytt arbeid. Og en ny arbeidsplass vil garantert ligge utenfor Helse Nords enemerker.

Hvis dette er målet, og hvis de lykkes, vil en vegg ramle ut av byggverket Helselandssykehuset HF. Ortopedimiljøet på Mo er blant de ledende i Nord-Norge som det har tatt over 20 år å bygge opp. Det er lagt stein på stein, dag etter dag. Slik er det mer eller mindre med alle høykompetente miljø. Medisinske fagmiljø er ikke hyllevare eller noe som beordres på plass. Medisinske fagmiljø bygges i et langsiktig perspektiv. Medisinske fagmiljø trenger trygge og forutsigbare rammer som stimulerer til å nå nye mål. Det har eg ikke sett snurten av i Helse Nords handtering av Helgeland.

[annonse]


Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.