Illustrasjonsfoto

– Hvis Tore Bratt skal få anledning til noen form for forhåndsprosedyre for styret, oppleves dette fra min side uryddig

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
29.04.2019 12:28

Redaktør i Helgelands Blad, reagerer på at Helgelandssykehusets PFU-klage er satt opp på som sak i morgendagens styremøte.

Det var i starten av april at Helgelandssykehusets kommunikasjonsdirektør, Tore Bratt, i en kronikk varslet at sykehuset ville klage Hofstad og Helgelands Blad inn for Pressens faglige utvalg. I morgendagens styremøte er saken på sakslista og Hofstad har i et eget presseskriv kommentert rundt saken.

Her er skrivet fra Hofstad: 

Ref pressemelding av 3. april fra Tore Bratt med varsel om klage til Pressens Faglige Utvalgt (PFU) for påståtte feil i reportasje i Helgelands Blad 29. mars.

1.       På min forespørsel opplyser Tore Bratt at den varslede klagen ikke er skrevet, men at den kan bli skrevet i løpet av noen dager. Tross dette ser jeg at den varslede klagesaken er satt på dagsorden i Helgelandssykehusets styremøte tirsdag 30. april (Sak 39).

2.       Hvis Tore Bratt skal få anledning til noen form for forhåndsprosedyre for styret, oppleves dette fra min side uryddig – ut fra hensynet til alminnelig rett til samtidig kontradiksjon. I tilfelle vil jeg be om at min foreløpig redegjørelse for arbeidet med artikkelen blir referert for styret på like fot, slik publisert her: https://www.hblad.no/2019/nyheter/slik-ble-sykehus-reportasjen-laget/

3.       Pressemeldingen av 3. april fra Tore Bratt var meget omtrentlig, og inneholdt ingen henvisning til paragrafer i Vær Varsom Plakaten (VVP), som hevdes brutt.

Pressemeldingen inneholder dessuten minst to påstander som er ren løgn:

a.       «Det som for Helgelandssykehuset er langt mer alvorlig i artikkelen i Helgelands Blad er at Helgelandssykehuset, i god tid før artiklene ble publisert, gjorde Morten Hofstad oppmerksom på at artikkelen bygde på feil oppfatning av de faktiske forhold – både fra forfatterens side og fra vedkommende som ble intervjuet i sakens anledning sin side».

b.      «Videre ble Morten Hofstad gjort oppmerksom på at artikkelen, før den ble publisert og sendt til trykking, innehold faktiske feil og feiloppfatninger av situasjonen av intervjuobjektet, uten at dette ble forsøkt korrigert. Intervjuobjektet hadde fått artiklene sendt til gjennomlesing og godkjenning. Helgelandssykehuset direktør for drift- og eiendom ble kontaktet av Morten Hofstad i etterkant av intervjuobjektets tilbakemelding. I samtalen mellom drifts- og eiendomsdirektør og Morten Hofstad ble de faktiske forhold presisert og bedt korrigert i artikkelen».

[annonse]
4.       Eneste innhenting av kommentarer fra foretaksledelsen som fant sted i forbindelse med artikkelen, var mine gjentatte forsøk på å oppnå kontakt med eiendomssjef Bjørn Bech-Hanssen. (Dokumentasjon: Se vedlegg, telefonlogg over mine forsøk på å oppnå kontakt med Bjørn-Beck Hassen fredag 29. mars, der kontakt endelig ble oppnådd klokka 13:17, og avtalte sitater ble referert i reportasjen).

5.       Det er riktig at intervjuobjektet Gunnar Sjøset fikk artikkelen til grundig gjennomsyn, og han vil på eventuell forespørsel kunne bekrefte at han godkjente alt innhold som omfatter intervjuobjektet, inkludert oppgitte tall over investeringer. Han vil også kunne bekrefte at han fortsatt står ved hele sitt bidrag til artikkelen.

6.       I den dagsaktuelle situasjon, med sterkt folkelig engasjement rundt sykehusstruktur på Helgeland, ønsker vi et fortsatt ryddig forhold til helseforetakets administrasjon, inkludert informasjonsavdelingen. Det forventer vi også at også foretakets styre og administrasjon gjensidig ønsker.

mvh

Morten Hofstad

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.