Frps gruppeleder på fylkestinget, Dagfinn Olsen.

"Hvor kommer FrP-hatet fra?"

– Dersom en legger ordtaket til grunn så er det ganske oppsiktsvekkende at det er hat som er drivkraften til de nevnte AP-politikerne, og hvem de hater skal de få lov til å ha for seg selv. skriver Nordland Frps gruppeleder Dagfinn Olsen.

Hvor kommer hatet fra, spør Arbeiderpartiets ordfører Geir Waage og fylkestingsrepresentant Linda Eide? 

Et ordtak sier at «på seg selv kjenner man andre» og det er vel derfor de kommer med slike utsagn. Dersom en legger ordtaket til grunn så er det ganske oppsiktsvekkende at det er hat som er drivkraften til de nevnte AP-politikerne, og hvem de hater skal de få lov til å ha for seg selv.

Å legge slike holdninger til grunn er et lavmål i den politiske debatt og vitner om mangler på argumentasjon. 
Ingen i FrP sin fylkestingsgruppe (Dagfinn Olsen, Richard Dagsvik, Kassandra Petsas, Allan Ellingsen) har hat som drivkraft i politisk arbeid, vi har alle et ønske om å bidra til at nordlendingen trives og ønsker å bo i Nordland.

Linda Eide sier det har vært spesielt å oppleve at FrP i saker som er viktige for Rana samfunnet ikke har vært en del av flertallet, jeg regner med at hun har vært observant nok til å få med seg at det gjelder i svært mange andre saker også. Hun som representant for AP og jeg som representant for FrP har nok vidt forskjellige ideologier i ryggen, men jeg må allikevel si at det er ganske så spesielt å oppleve at en i 2020 tror at fylkestinget er en homogen masse som skal hoppe når AP sier hopp. Den type demokrati er historie i Norge og heldigvis i mange andre land også.

Artikkelen i Rana N0 og Rana Blad er misvisende og fremsetter også usannheter. Nordland FrP har i sitt forslag til NTP ikke tatt med PLU, og årsaken er ganske enkel. Prosjektet ble vedtatt i forrige NTP med støtte fra FrP i Stortinget, prosjektet skulle gis statlig finansiering etter 2027. I vedtaket er det lagt til grunn en lokal finansiering på 600 millioner og det åpnes for at en kan gå i gang tidligere en 2027 med egne penger og på eget initiativ.

Dette har det vært jobbet med hel veien mens FrP satt ved roret i samferdselsdepartementet, ganske raskt etter at vi forlot regjeringen så har en konkludert at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet slik som PLU har ønsket for å komme rasket mulig i gang. Den nye politiske ledelsen med KrF i førersetet har bedt Avinor om å overta prosjektet og Avinor venter på oppdragsbrevet.

Tror ikke det er mange prosjekter som har opptatt ressursene i departementet mer enn dette prosjektet.

PLU sin fremtid og gjennomføringshastighet ligger nå hos Avinor, og derfor så vi ikke nødvendigheten av å ta med et prosjekt som allerede er vedtatt av Stortinget. Det er Avinor som nå må bestemme hastigheten i PLU prosjektet, og vi er trygge på at Avinor gjør fornuftige valg i den videre prosess.

Når det gjelder tingretten som også er nevnt i oppslagene så er det ikke riktig at vi ønsker å legge ned i Rana, vi støttet fylkesrådets forslag som går på å beholde det som vi i dag har. Vi foreslo imidlertid i et nytt punkt i innstillingen dersom Stortinget skulle følge domstolkommisjonens anbefaling. Sitat: 

[annonse]
4. Nordland fylkesting vil påpeke at dersom stortinget skulle falle ned på et vedtak hvor en ønsker å følge opp domstolkommisjonens forslag om en reduksjon i antallet rettssteder, er det viktig at disse rettsstedene er lokalisert midt det geografiske området og ikke i ytterkantene. 

----------

LES MER: 


 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.