"Hvorfor kaste bort tid på å prøve å ta fra hverandre lekene som små barn?


--–---

Dette er et leserinnlegg, skrevet av en ekstern skribent. Meninger og ytringer står for skribentens regning.

--–---

Jeg har takket ja til å stille som ordførerkandidat på felleslista i Rødøy. Dette fordi jeg syns det er interessant og spennende. Jeg ønsker å jobbe for endringer til det bedre for hele kommunen. Vi som sitter i kommunestyret , er forhåpentligvis stemt inn der fordi folk tror vi kan ta fornuftige valg. Nå mener jeg at det er på tide at vi gjør akkurat det.

I denne perioden som snart er på hell opplever jeg at vi i stor grad har hatt fokus på Jektvik, med sin kamp for helsehus/hovedlegekontor. Dersom jeg blir ordfører vil jeg jobbe for å skrinlegge prosjektet hovedlegekontor i Jektvik som prioritering nummer 1. Dette prosjektet som har pågått siden 2013 vil erklære vår fallitt og må stoppes. 

Nå har helse- og omsorgssjefen gjort utredninger i forhold til skisseprosjekt hovedlegekontor. Det er i et tilleggsnotat til saken tenkt innført en tredje etasje i bygget vi etter mitt skjønn ikke har råd til å realisere. I skrivet kommer det også frem at tredje etasje er en døgnbemannet avdeling for personer med nedsatt funksjonsevne. Helse- og omsorgssjefen erkjenner at det per dags dato ikke er meldt behov for et slikt tilbud, men det kan jo kanskje bli en nødvendighet i fremtiden. Da må jeg minne om at kommunen bruker ikke penger på noe vi tror vi får bruk for. Det er tilbakemeldingene Øresvik har fått i forhold til hjemmesykepleie og muligheter for en base der. Nei mange nok søknader og behov måtte være på plass først før vi kunne be om noe.

Det blir også nevnt i notatet at sårbare mennesker kanskje må betale dyrt for hjelp fra annen kommune og kanskje må flytte fra sitt nærmiljø for å motta forsvarlige tjenester. Dette brukes da som et argument for å realisere en slik døgnbemannet "tredjeetasje", noe jeg reagerer kraftig på. Dette har aldri vært tatt hensyn til i forhold til de eldre i vår krets. De må flytte langt fra sitt nærmiljø til våre omsorgssentre for den minste ting de trenger hjelp med. 

Nå har også kommunen brukt bortimot en million på KS konsulenter som skulle gi oss gode råd for hvordan kommunen kan spare. For spare, er vi helt nødt til, for å klare oss i fremtiden, selv med vår robuste økonomi. Det første disse konsulentene la frem for et samlet kommunestyre, var at vi ikke har råd til å sette opp nye bygg. At det var mer økonomisk forsvarlig å benytte oss av, og vedlikeholde den bygningsmassen vi allerede har. Dette var et av de første kloke rådene, daværende kommunedirektør Kitt Grønningsæter ga oss når vi kom inn i kommunestyret for 4 år siden.

Jeg har gjennom mine fire år i kommunestyret hele tida stått på for at kommunen skal jobbe for å realisere intensjonen bak reformen «leve hele livet». Jeg har blant annet jobbet mot misoppfatninger om at dette er en reform som var tiltenkt «større steder» enn Rødøy kommune. Det var derfor en lettelse da konsulentene i sin rapport fortalte oss det jeg i 4 år har prøvd å få gehør for. Nettopp det at vi for å kunne drifte kommunen billigere, er avhengige av å begynne å hjelpe folk mer i hjemmet. Sykehjemsplasser er veldig dyrt for kommunen å drifte. Jeg synes at det er vanvittig at vi har brukt millionbeløp på råd, som vi faktisk kunne kommet frem til selv.

Et godt eksempel på å «tenke selv», er utredningene rundt muligheten for å restaurere det gamle fiskebruket i Jektvik. At dette bygget nå ble anbefalt revet, burde ikke komme som noen overraskelse. Vi har betalt dyrt for de rådene vi har fått, og vi bør rette oss etter dem. Hvis ikke var det ganske meningsløst å betale dyrt for konsulenttjenester.

Prioritering nummer 2 er å legge lokk på gammel "sjit". Den kampen som har pågått i flere generasjoner mellom Tjongsfjorden og Rødøy vil jeg ha visket ut. Vi skal verdsette begge plassene og tenke at vi trenger hverandre. Vi kommer ingen vei uten samarbeid og framsnakking.

Videre skal vi jobbe for å utbedre hjemmetjenester i alle kretser, med et mål om igjen å bli en av kommunene i Norge som har best legedekning og helsetjenester. Vi skal tilrettelegge for legene ved å høre på hvordan ting blir best for dem i arbeidshverdagen.

For å løse hjemmesykepleie på øyene må vi ha en båt som flyter tjenestene våre rundt i det vakre øyriket vårt. Skulle svært gjerne ha jobbet i hjemmetjenesten på Rødøya igjen. Det var ei idyllisk tid da vi fikk drive «øyhopping», og treffe kommunens flotte innbyggere.

Vi har kastet bort nok tid på å krangle om hovedlegekontor i Jektvik. La oss ikke gå inn i fire nye år der dette er hovedfokus. La oss brette opp ermene og jobbe for noe som gagner alle. La oss bygge livsgrunnlag for ungdommen og få tilbake trivsel og bolyst i kommunen. La oss jobbe for bedre samarbeid mellom kretsene. Et stort ønske er at vi kan få til et Rødøystevne som samler folket.

Avslutningsvis vil jeg si at det er mer fornuftig å jobbe for blant annet gratis skolemåltid for elevene våre, opprusting av skolene og eksisterende legekontor, tilbud for ungdommen, arbeidsplasser og nye gjennomgangsboliger. La oss ta vare på kirkene våre, verdsette naboen, og kjenne på hvor bra vi har det. Hvorfor kaste bort tid på å prøve å ta fra hverandre lekene som små barn. Vi må verdsette og ta vare på det vi har. Ikke sette alt på gårdene. La oss spare penger med å tenke selv.

Siv Tone Hansen
ordførerkandidat Rødøy fellesliste

****

 ****