Øystein Meier Johannessen var tidligere leder i Samfunnspartiet. I mars meldte han seg inn i Arbeiderpartiet.

Hvorfor melde seg inn i Arbeiderpartiet?

Skrevet av Øystein Meier Johannessen
23.05.2018 15:26

MENING: Som medlem av AP er jeg meget fornøgd med at det ser ut som AUF og det jeg står for politisk er svært sammenfallende. Skolefrokost og leksefri skole har jeg forfektet lenge som medlem av Samfunnspartiet. 

Jeg er også tilhenger av at AP gjeninnfører sosial boligbygging. Således bør det bygges over tid så mange boliger at alle universiteter og høyskoler har billige disponible boliger til sine studerende, noe som vil redusere prispresset på boliger generelt for alle landets boligsøkere. 

Ja til legalisering av alle stoffer mindre farlig i bruk enn alkohol er noe jeg politisk har stått for sammen med Tor Erling Staff siden 1985. 
Derfor gledelig at ungdommen i AUF er kommet til samme standpunkt helt uavhengig av meg - noe som vil gjøre det vanskelig for «war on drugs» tilhengerne i AP å beskylde meg for å forsøke å forlede ungdommen.

Jeg er også tilhenger av å slutte fred og å øke samhandelen og kulturutveksling med Russland. Dessverre etter press fra USA har vi tilsluttet oss ei meningsløs og farlig aggressiv boikott linje - mot en stor kulturnasjon som aldri har gjort oss noe vondt.

Jeg er tilhenger av å melde oss ut av NATO, noe jeg har ment hele tiden siden Stoltenberg som AUF leder forfektet det samme syn.

Når Stoltenberg reiser rundt og og fortier at Russlands forsvarsbudsjett bare utgjør ett sted mellom 10 og 5 % av NATO og USAs samlede forsvarsbudsjett/krigsbudsjett opptrer han som en uærlig Donald Trump.

Sammen med AUF er jeg i mot oljeboring i LOVESE.
Nei til bygging av rakettskjold på norsk jord og mot utplassering av amerikanske soldater i Norge.

Vi bør tenke på at om en atomrakett, beregnet for USA blir skutt ned over Norge - så vil hele Nord Norge risikere å bli omgjort til en ubeboelig radioaktiv sone.

Vet ikke om jeg har et samlet AUF i ryggen når jeg er tilhenger av å reversere hele skatteletten gitt til norske milliardærer de senere år - samt å øke beskatningen ut over dette av de aller rikeste i Norge.
Likeså er jeg litt usikker på AUFs ståsted når det gjelder å reforhandle eller melde seg ut av EØS avtalen. Si nei til ACER og TISA og å støtte Palestinerne mere aktivt enn hva partiledelsen i AP har gjort til nå - i palestinernes håpløse kamp mot et fascistisk styrt Israel. 

Dette var noen av de sakene jeg brenner for og som jeg håper ikke vekker slik forargelse at jeg risikerer å bli ekskludert av høyrefløya i AP på grunn av mine frimodige ytringer.

Glemte å si at jeg er tilhenger av full rehabilitering av Trond Giske.

Lokalpolitisk er jeg tilhenger av at kommunen først ser på mulighetene av å reversere først de siste nyetablerte stillinger og utgifter kommunen har anskaffet seg før de går løs på å kutte i gamle etablerte velferdsgoder kommunen har sett seg råd til å ha hatt over mange år. Såsom skolestruktur, eldreomsorg, arbeidstilbud til unge og andre godt innarbeidede kommunale velferdsgoder.

Denne holdning medfører at deler av administrasjonen enten må velge å gå ned i lønn eller at opptil flere vil bli å miste jobben. Hva administrasjonen velger får bli deres valg. Beskjeden bør være til administrativ ledelse at dette er et område hvor kommunen blir å måtte kutte kraftig. Beskjeden vil også komme til å berøre Teknisk-etat hvor det etter mitt syn sløses unødvendig mye. 

Det siste vi bør gjøre er å gjøre kutt i velferdsgoder som vil redusere bo-trivselen for våre innbyggere. Noe som kan føre til fraflytting og bringe oss inn i en nedadgående spiral når det gjelder skatte-tilgang til kommunen. 

Jeg vil bli å foreslå at kommunen oppfordrer sine arbeidstakere som skatter til andre kommuner om å flytte til Hemnes omgående. I den krisesituasjon vi nå befinner oss trenger vi sårt skatteinngangen fra disse arbeidstakere.

Helt til slutt vil jeg bare minne leserne på at det økonomiske uføre kommunen nå befinner seg i, skyldes at H, FRP, V og KRF prioriterer skattelette til Norges rikeste personer fremfor en trivselsfremmende og trygg distriktspolitikk.

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.