"Wickiana" av Johann Jakob Wick (1522-1588).

"I dag har styret i Helse Nord møte. Ender det med demonutdrivelser?"

Skrevet av Øystein Bentzen
15.10.2020 06:00 - OPPDATERT 15.10.2020 13:36

KRONIKK: – Helgelandssykehusets direktør Hulda Gunnlaugsdottir er i enkelte outrerte miljøer for lengst erklært som heks, uten dom, skriver Øystein Bentzen.

--------------------

Dette er et innlegg skrevet av en ekstern skribent. Innhold i debatt-, meninsginnlegg og kronikker gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.     

--------------------

Helgelands Finn-Kirsten

Den lutfattige samekvinnen Kirsten Iversdatter har til nå vært Midt-Norges siste heks. Finn-Kirsten, som hun ble kalt, hadde i lang tid gått rundt og vakt forargelse i bygdene i Gauldalen ved å tigge og true til seg mat. Når hun ble nektet dette, mumlet hun farlige forbannelser om at bøndene ikke lenger skulle nyte sin velferd. Etterpå hadde det skjedd at hester falt døde om, kyrne ville ikke melke og at bondefamiliene ble rammet av uforklarlige sykdommer.

Finn-Kirsten hadde voksne barn, men hun var ikke gift etter kristen skikk og bruk. Hun ble anholdt for dette ukristelige levesettet på nyåret i 1674, og den enslige og fattige kvinnen ble etter kort tid dømt til halshugging for å ha avlet barn i hor. Dommen falt for øvrig samme år som Petter Dass var i København og fikk kongens benådning etter å ha satt barn på prestedattera i Mosjøen. 

Etter dommen satt Finn-Kirsten fengslet i påvente av bøddelen. Under straff og tortur i stiftsamtmannens varetekt, innrømmet den dødsdømte samen at hun kan gainne og at hun hadde trolldoms kraft. Amtmannen innså at saken hadde endret karakter, hun ble tiltalt for hekseri.

Den forhatte kvinnen ble sendt til Erkebispegården i Trondheim. Her satt hun fengslet hos Petter Dass' nærmeste overordnede fram til rettssaken kom opp på lagtinget i Trondheim sommeren samme år. 

Størens kapellan Peder Schjelderup og bygdeallmuen kunne vitne om at den fattige omstreiferen ikke hadde søkt kirken regelmessig, slik alle innbyggere i riket var forpliktet til. Andre vitner bekreftet bygdesnakket om at hun var ondsinnet og ville Gauldalen vondt. Hos enkelte var det blitt et krav om at heksa skulle dømmes, og 12. oktober 1674 ble hun kastet levende på bålet på Steinberget i Trondheim.

Læren om demoner har endret seg lite på 360 år. Akkurat som på Helgeland i dag, så fortalte den demonologiske lære på 1600-tallet at Satan alltid beordret sine tjenere til å opptre sammen.

[annonse]
I 2020 brenner vi ikke hekser. Vi har andre og mer kultiverte metoder for å kvitte oss med uønskede individer. Helgelandssykehusets direktør Hulda Gunnlaugsdottir er i enkelte outrerte miljøer for lengst erklært som heks, uten dom. Hun er i følge disse miljøene, omgitt av ondskapsfulle demoner i sitt virke som sykehusdirektør. I det etter sigende infame og heksebryggkokende korpset finner vi blant andre fagsjef Ida Bukholm, medisinsk direktør Fred Mürer, enhetsdirektør Beate Aspdal, eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen og informasjonssjef Tore Bratt. Samtlige opererer med kontoradresse i ukristent land, og de lever blant demoner.

I dag har styret i Helse Nord møte. Ender det med demonutdrivelser?

----------

LES OGSÅ:

TIDLIGERE ØYSTEIN BENTZEN-KRONIKKER OM DETTE TEMAET:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.